logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for dommedag:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nordommedag
engreligion [n]: doomsday
spareligion [n]: día del juicio final [m]
swereligion [n]: domedag
Synonyms:apokalypse, den ytterste dag, dies irae, endetid, oppgjør, ragnarokk, verdens ende, vredens dag
Wiki:Dommedag er etter den kristne dogmatikk teologien om dommen den dag da Kristus ved alle tings ende og etter de dødes oppvåkning, ved sin gjenkomst på jorden skal holde dom over jorden og dens gode og onde mennesker. I kunstens fremstillinger er dommedag vanligvis fremstilt slik at Kristus sitter i midten på sin trone med en glorie. På hans høyre side blir de salige ført gjennom Himmelens porter, på hans venstre side drar djevler de fordømte inn i helvete.
Example:
 1. Hverken politikere eller menigmann kan sette seg ned med hendene i fanget og avvente dommedag.
 2. Men noen dommedag er det ikke om det blir nedrykk.
 3. Albert Finney spiller ham i kolossalformat, et kontrollert vulkanutbrudd når han holder dommedag over seg selv like før den annen verdenskrigs dommedag bryter løs.
 4. Apokalypsen, dommedag, blir ikke lenger en fjern fremtid, men noe som skjer hver dag der er mennesker på Jorden - en ide som ligger vår atomredne nutid fascinerende nær.
 5. Bankforeningen, som utvilsomt kjenner markedet meget godt, oppfatter det ikke som dommedag å få utenlansk konkurranse.
 6. Bare vår tidsoppfatning kaller det for dommedag, egentlig er det standrett.
 7. For ganske nøyaktig ett år siden var dommedag nær.
 8. Følgelig er det ingen dommedag.
 9. Hver eneste dag som går uten resultater er ett skritt nærmere dommedag, ifølge Mondale.
 10. Man vil da også forstå hvorfor dette verk ikke har et eneste ord om synd, straff og dommedag, slik vi finner det i den tradisjonelle dødsmesse.
 11. Men det tragiske forløpet muntres rett som de er opp med skildringer av dommedagsprofeten som til sin fortvilelse ser klokken passere det annonserte tidspunkt uten at den lovede dommedag inntrer, og ikke minst med skildringen av dikteren selv, som blir en slags verdensklok reflektor, en shakespearesk narr, hvirvlet med i en begivenhetsrekke han ikke er herre over i en verden som er gått av lage.
 12. Muligheten for en kjernefysisk dommedag øker.
 13. Norske banker anser det, ifølge Bankforeningen, ikke som dommedag å få utenlandsk konkurranse, påpeker artikkelforfatteren.
 14. Og det er ingen dommedag i fremtiden som deler tiden og menneskeheten i to.
 15. På den annen side er det jo fornyet håp for dem som tidligere har måttet forsone seg med en astrologisk bekreftet dommedag like rundt hjørnet.
 16. På hjemmebane derimot er opinionen lettere å styre, og kampanjen resulterte i en utbredt oppfatning blant folk om at dommedag sto for døren i det øyeblikk de amerikanske rakettene kom til Europa.
 17. Dommedag har satt sterke følelser i sving i de land den har vært vist.
 18. Weinberger er en dommedagsprofet, men vi har ikke imøtekommet alle hans ønsker tidligere uten at det har nedkalt dommedag over oss, sier Hatfield.
 19. Den engelske TVfilmen Dommedag som NRK sender, viser med rystende realisme det man nå vet vil skje dersom en atomkrig skulle bryte ut.
 20. Dersom dette ikke lykkes, vil suggestive filmer som Dommedag kunne bidra til å fremkalle nettopp den katastrofe de vil avverge.
 21. Det er efter nøye overveielse NRK nå sender Dommedag.
 22. Det var som om dommedag og Jordens ende var nær, forteller en amerikansk turist som er lykkelig hjemme igjen i Texas efter en dramatisk ferieavslutning i Mexico City.
 23. Det viktige, første skritt i denne avgjørelsen er utarbeidelsen av en forsvars og våpenpolitikk som avspeiler de revolusjonerende forandringer i våpenteknologi, minsker avhengigheten av kjernefysiske våpen og tar hensyn til det globale ønske om å forebygge den kjernefysiske dommedag.
 24. Dette har avstedkommet de dystreste spådommer om dommedag og død for norsk presse fra Arbeiderpartiets side.
 25. Dommedag ble proklamert.
 26. En seilas som to ektepar foretar oppad en gjenstridig elv, skal efterhånden kunne assosieres både til skapelsesberetninger og klassekamp, dommedag og Eros.
 27. Er han det, vil han også holde dommedag over seg selv.
 28. Eric Ward Mills var en av de unge soldatene i 1st British Airborne Division, de kjente Red Devils med røde berets som 9. mai 1945 kom til Stavanger for å delta i frigjøringen av Norge under operasjon Dommedag.
 29. For folk flest lyder vel dette som opptakten til den reneste dommedag.
 30. Ideen med Dommedag er artig, men brukt mer effektivt noen dusin ganger av andre forfattere allerede.
Similar words:
swedomedag
nordommedag
spadompedro
engdomed
engdoomsday
engdoomed
nordommer
Your last searches:
 1. dommedagLast searches

# NAL Term
1 Flag vondskap
2 Flag tantaktig
3 Flag ammunition
4 Flag nattugle
5 Flag meddle
6 Flag mocho
7 Flag pagoda
8 Flag labilitet
9 Flag drug
10 Flag sentir algo
11 Flag kontaktlinse
12 Flag fres
13 Flag gossebarn
14 Flag traffic light
15 Flag uppkoppling
16 Flag extinguish
17 Flag mange
18 Flag el pro y el contra

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1248 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1468 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1727 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1471 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2086 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3442 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2135 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2452 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 4908 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4840 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.2078 - seconds.

mobiltelefon