logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for drastisk:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nordrastisk
engendring [a]: drastic, extreme, severe
action [a]: decisive, energetic, drastic, hard-handed, harsh
spaendring [a]: drástico, extremo, riguroso
action [a]: decisivo, enérgico, draconiano, severo, cruel
sweendring [a]: drastisk
Synonyms:gjennomgripende
Derived terms:drastiskt, senke drastisk
Example:
 1. Lieutvalget har intet mandat for å legge opp en slik drastisk forandring.
 2. Vi skal begrave dere er et gammelt russisk ordtak som ikke har en så drastisk betydning som det kan høres.
 3. En omfattende ny undersøkelse tyder på at bruken av kokain fortsatt øker drastisk i USA, og at de problemer som knytter seg til kokain, er langt alvorligere enn hva mange har trodd.
 4. Alle er så lei av måten UNESCO blir drevet på at de ønsket at noe drastisk skulle skje, og så er det altså skjedd, bemerker UNESCOfunksjonæren, som ønsket å være anonym.
 5. Dersom man ikke drastisk kan redusere bruken av varetektsfengsling i Oslo, må det efter min mening umiddelbart frigjøres ytterligere et tyvetall skikkelige celler i Oslo kretsfengsel til formålet, sier Benedict de Vibe.
 6. Det er alt for drastisk å legge ned skolen.
 7. Det er derfor både trist og ergerlig at typografene nå synes å ville rive ned det grunnlag vi er i ferd med å legge for en sunnere avisdrift, sier Dalen, som selvsagt også er enig i at det kan virke drastisk å ta bort et opparbeidet gode.
 8. Det er ingen avklaring om hva som skal skje på Rikshospitalet efter at tallet på fødende er gått drastisk ned.
 9. Det har vært vanlig oppfatning at pinnsvinet er på drastisk tilbakegang her i landet.
 10. Det høres drastisk ut å anbefale kundene å drikke renset bensin mot kreft og andre alvorlige sykdommer.
 11. Det må være et formål enten å få bort slike konsesjonsbestemmelser i det hele tatt, eller å få dem drastisk forenklet.
 12. Efter avviklingen av kommunal skolemelk i 1979 / 80 har salgstallene gått drastisk ned, sier markedssekretær Espen Gjerde på Fellesmeieriet.
 13. En drastisk forkortelse av ventetiden kan spare mange menneskeliv og en masse lidelser, sier direktør Jacob Birger Natvig på Rikshospitalet.
 14. En drastisk nedgang i salget på flyene vil ha økonomiske konsekvenser for Braathens SAFE, heter det i et protestbrev til Finansdepartementet, der flyselskapet ber finansministeren ta hensyn også til andre flyselskapers økonomi.
 15. En drastisk nedgang i salget vil ha økonomiske konsekvenser for Braathens SAFE, heter det i protestbrevet til Finansdepartementet, der Braathens SAFE ber finansministeren ta hensyn også til andre flyselskapers økonomi.
 16. Er ikke dette et drastisk tiltak som vil torpedere en god del nærradiotilbud ?
 17. For, som en uavhengig analytiker formulerer det, dette er intet mandat for en drastisk høyredreining.
 18. For å få dette i balanse har vi skåret drastisk ned på endel utgifter som før har vært en selvfølge for kommunen.
 19. Hvis jeg var Shamir, ville jeg benytte denne chansen til å gjøre noe drastisk med økonomien for så å gå til velgerne og vise til handlekraft og resultater, sier Elazar.
 20. Kina er i ferd med å vinne kampen mot kriminaliteten, sier en talsmann for justisdepartementet, som kan vise til en drastisk - men ikke nærmere spesifisert - nedgang i tallet på forbrytelser.
 21. Laksesesongen iår er et godt eksempel på at noe drastisk må skje.
 22. Men Karate Kid, låter da drastisk ?
 23. Og nå kommer du med drastisk forslag om P3sending fra Oslo.
 24. Personlig ønsker jeg å styrke NATO - og en drastisk nedbygging av kjernevåpnene på gjensidig basis, understreker artikkelforfatteren.
 25. Tanken om å nedlegge rytterkompaniet virker drastisk, sett på bakgrunn av den fine innsats politihestene har vist under ordensforstyrrelser i de senere år, sier Mona Røkke.
 26. Turistantallet har steget drastisk i løpet av de siste årene og er oppe i ca. 1 / 2 mill.
 27. Under demokratenes styre øket veksten i fattigdommen drastisk.
 28. Uten at vi skal pådra oss stor gjeld må dagens årlige investeringsnivå på 110120 millioner kroner, senkes drastisk.
 29. Vi har observert en drastisk økning av søkere til samfunnsfaglinjen med økonomiske fag og den tradisjonelle handel og kontorlinjen.
 30. Vi har vært opptatt av rentespørsmålet en tid, men renteerklæringen i seg selv, fører ikke til at vi gjør noe drastisk.
Results found in Swedish dictionary
swedrastisk
engändring [a]: drastic, extreme, severe
action [a]: decisive, energetic, drastic, hard-handed, harsh
norändring [a]: drastisk
spaändring [a]: drástico, extremo, riguroso
action [a]: decisivo, enérgico, draconiano, severo, cruel
Synonyms:genomgripande
Derived terms:drastiskt, sänka drastiskt
Similar words:
nordrastisk
swedrastiskt
engdrastic
nordramatisk
nordrastiskt
swedramatisk
engdramatist
Your last searches:
 1. drastiskLast searches

# NAL Term
1 Flag apalabrar
2 Flag förebåda
3 Flag rett
4 Flag muntert
5 Flag stål
6 Flag såpe inn
7 Flag lindre
8 Flag handtak
9 Flag ligga under
10 Flag utvetydelig
11 Flag fiks
12 Flag huella
13 Flag vem vet
14 Flag allitterera
15 Flag belyst
16 Flag cloud
17 Flag enaltecer
18 Flag test

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 279 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2295 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7652 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2036 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2626 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5548 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6369 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6872 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2382 - seconds.

mobiltelefon