logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for drive:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engdrive
norautomobiles [n]: ferd [u]
compulsion [n]: begjær [n], behov [n], nød [u], drift [u]
driveway [n]: oppfartsvei [u], innfart [u]
mechanical [v]: drive, drive fram
vehicles [v]: kjøre, kjøre bil
construction [v]: slå ned, drive ned
spaautomobiles [n]: viaje [m], paseo [m]
compulsion [n]: apremio [m], coacción [f], obligación [f]
driveway [n]: camino de entrada [m], entrada [f]
mechanical [v]: accionar, impulsar
vehicles [v]: conducir, manejar [Lat. Amer.], conducir un coche, manejar un automóvil [Lat. Amer.]
construction [v]: hincar
sweautomobiles [n]: färd [u]
compulsion [n]: begär [n], behov [n], nöd [u], drift [u]
driveway [n]: uppfartsväg [u], infart [u]
mechanical [v]: driva, driva fram
vehicles [v]: köra, köra bil
construction [v]: slå ned, driva ned
Synonyms:
 1. [n]: thrust, driving force, propulsion [gt], actuation [gt]
 2. [n]: mechanism [gt]
 3. [n]: campaign, cause, crusade, movement, effort, venture [gt]
 4. [n]: driveway, private road, road [gt], route [gt]
 5. [n]: trait [gt]
 6. [n]: driving, golf stroke [gt], golf shot [gt], swing [gt]
 7. [n]: transportation [gt], transfer [gt], transferral [gt], conveyance [gt]
 8. [n]: ride, journey [gt], journeying [gt]
 9. [n]: physiological state [gt], physiological condition [gt]
 10. [n]: device [gt]
 11. [n]: parkway, road [gt], route [gt]
 12. [n]: return [gt]
 13. [v]: operate [gt], control [gt]
 14. [v]: motor, travel [gt], go [gt], move [gt], locomote [gt]
 15. [v]: move [gt], displace [gt], drive out [rt], drive out [rt], drive off [rt], drive away [rt]
 16. [v]: force, ram, thrust [gt], ram down [rt], drive in [rt]
 17. [v]: coerce [gt], hale [gt], squeeze [gt], pressure [gt], force [gt]
 18. [v]: repel, repulse, force back, push back, beat back, push [gt], force [gt]
 19. [v]: make [gt]
 20. [v]: propel [gt], impel [gt]
 21. [v]: throw [gt]
 22. [v]: tug, labor, labour, push, fight [gt], struggle [gt], push on [rt]
 23. [v]: get, aim, mean [gt], intend [gt]
 24. [v]: ride
 25. [v]: work [gt], do work [gt]
 26. [v]: drive [gt], travel [gt], go [gt], move [gt], locomote [gt]
 27. [v]: push [gt], force [gt]
 28. [v]: take, traverse [gt], track [gt], cover [gt], cross [gt], pass over [gt], get over [gt], get across [gt], cut through [gt], cut across [gt]
 29. [v]: hit [gt]
 30. [v]: hit [gt]
 31. [v]: excavate [gt], dig [gt], hollow [gt]
 32. [v]: power [gt]
 33. [v]: hunt [gt], run [gt], hunt down [gt], track down [gt]
 34. [v]: hunt [gt], run [gt], hunt down [gt], track down [gt]
antonyms:[v]: attract
Derived terms:be driven to extremes, cabdriver, codriver, disk drive, drive a car, drive at, drive at a headlong pace, drive at a tearing pace, drive at breakneck speed, drive at full tilt, drive away, drive back, drive back and forth, drive bonkers, drive down, drive in, drive into a corner, drive nuts, drive off, drive on, drive out, drive out an evil spirit, drive someone bananas, drive someone crazy, drive someone nuts, drive through, drive to, drive too fast, drive up, drive wild, drive-in, drive-in cinema, drivel, driver, driver's license, driveway, four-wheel drive, front-wheel drive, go for a drive, hit-and-run driver, overdrive, pile driver, race driver, racecar driver, rear-wheel drive, screw driver, screwdriver, slave driver, streetcar driver, student driver[Show less / more]
Anagrams:diver, verdi
Example:
 1. What... you still dont know how to drive?
 2. Jimmy tried to cajole his parents into letting him drive across the country with his friends.
 3. You had better not drive a car.
 4. Can you drive a car?
 5. Now that you have passed your test, you can drive on your own.
 6. How long did it take you to drive from here to Tokyo?
 7. You will able to drive a car in a few days.
 8. Ill teach you how to drive a car.
 9. Ill drive you to the airport.
 10. The bridge is safe; you can drive across.
 11. Why dont we drive out to the country for a change of pace?
 12. It is foolish of you to build a castle in the air while forgetting to drive in pilings for its foundation.
 13. Activists are stepping up their protest drive.
 14. Save it on the external hard drive.
 15. Lets drive as far as the sea.
 16. Well go for a drive next Sunday.
 17. Ill drive you home.
 18. Shall I drive you home?
 19. It is no inconvenience to drive you home.
 20. She managed to learn to drive a car.
Results found in Norwegian dictionary
nordrive
engmekanisk [v]: drive, propel
vann [v]: drift, float, be carried along
business [v]: operate, manage, run
person [v]: incite, stir up, stir [informal], instigate
tvinge [v]: compel, force, oblige, coerce, press, constrain, pressure
spamekanisk [v]: accionar, impulsar
vann [v]: ir a la deriva, flotar
business [v]: dirigir
person [v]: incitar, instigar, agitar
tvinge [v]: imponer, constreñir, obligar, forzar, compeler
swemekanisk [v]: driva
Synonyms:administrere, anføre, angi, befale, befale over, bestyre, dirigere, forestå, forvalte, fronte, føre, gå i spissen for, ha hånd om, kommandere, lede, leie, lose, oppdra, presidere, regissere, rettlede, styre, stå for, stå i spissen for, veilede
Derived terms:bedrive, bedrive handel, bedrive utukt, bedrive propaganda, dagdriver, drive bort, drive fram, drive i høyden, drive sammen, drive inn, drive vekk, drive ap med, drive ned, drive nedover, drive ulovlig handel med, drive rundt, drive, drive på flukt, drive til, drive tilbake, drive opp, drive ut det onde, drivende, drives ut, drive-in, fordrive, fordrive tiden, fremdrivende, gå og drive, gjendrivelse, inndrive, inndrive skatter, kreaturdriver, muldyrdriver, uinndrivelig, overdrive, overdriven sparsom, drive, slavedriver, urindrivende, utdrivende, gjendrive, oppdrive, underdrive, djevleutdrivelse, djevleutdriver, drive dank, drive in kino, drive praksis, drive ulovlig jakt[Show less / more]
Anagrams:verdi
Wiki:Drive er et countryalbum (studioalbum) av Alan Jackson utgitt på Arista Nashville 15. januar i 2002. Albumet fulgt opp When Somebody Loves You fra 2000.
Example:
 1. Av samtlige spurte lærere svarte 97 prosent at det var små muligheter til å drive slik undervisning.
 2. Biologisk sett lar det seg godt gjøre å drive en skog på Bygdøy som fullt ut kan tilfredsstille publikums krav.
 3. Den indre Sjømannsmisjon ønsker å drive oppsøkende virksomhet og å skape gode velferdsmiljøer, men det fins ikke folk til det.
 4. Denne nyliberale gjengen vil drive oss bort fra tradisjonell svensk utenrikspolitikk og fra den trygghet som den innebærer, sa Palme.
 5. Dersom Statoil, Hydro og Saga kunne finne en felles plattform f.eks. gjennom et felles selskap med formål å drive virksomhet utenfor Norge - ville dette selskapet økonomisk og kompetansemessig i større grad enn selskapene enkeltvis kunne konkurrere med oljeselskapene på det internasjonale oljemarkedet, heter det blant annet i stortingsmeldingen.
 6. Det ble for mye å drive med to idretter, og derfor valgte jeg håndballen.
 7. Det politiske samarbeidet og fordeling av regjeringstaburetter i en eventuell ny regjering Gro - som Venstre er så opptatt av - er av teoretisk interesse sålenge Ap og V lar tingene drive.
 8. Du kan ikke drive politikk som yrke og fortsatt være en ærlig mann.
 9. En antar at det neppe vil være mulig for mange å drive privat praksis på dette grunnlag.
 10. Er det mulig, med de midler skolen rår over idag, å drive individualisert undervisning ?
 11. Exempted Companies er selskaper, registrert på Bermuda, som ikke har lov til å drive virksomhet innenfor Bermuda, kun i utlandet.
 12. Første ledd utelukker ikke at lege, fysioterapeut eller jordmor kan drive privat praksis uten avtale med kommunen.
 13. Han var svært rik, og derfor både misunt og baktalt.Han hadde valgt en lukrativ gesjeft,men var iferd med å betale en høy pris for å drive den.Kjempet han med både isolasjonsfølelse og indre splittelse ?
 14. I sin iver etter å arbeide for egne interesser må ikke bøndene glemme at det også finnes andre med interesser i et bygdeNorge som kan være vanskelig å drive.
 15. Inntil for vel et år siden var det et velferdssenter i Stavanger, men det måtte nedlegges fordi man ikke fant folk til å drive stedet.
 16. Komiteens medlem Holøs vil ikke drive spill med kort / svarteper må være sterkeste sort.
 17. Kongens matroser, militære og vektere kunne dessuten drive som frimestere som før, selv om de ikke oppfylte noen av lovens betingelser.
 18. La meg få dra vidre til Falaise, brølte Patton i telefonen til hovedkvarteret, så skal vi drive britene ut i sjøen igjen til et nytt Dunkerque.
 19. Man sikrer ikke borgerlig valgseier ved å drive politikk på bekostning av samarbeidspartiene, sier PerKristian Foss.
 20. Når bøndenes organisasjoner sier at en slik konklusjon vil svekke både interessen for å drive jordbruk og mulighetene for å opprettholde inntektene på det nivå Stortinget har bestemt, tror vi de er på ville veier.
 21. Og han hadde drive skolen sin i fleire år før han kjende seg sterk nok i det kristelege til å tale til skulegutane sine om religionen.
 22. Regjeringen forsøker å fortelle at det skal bli mulig å fortsette som privatpraktiserende lege eller fysioterapeut, men i forslaget til lovtekst fremgår det klart at det ikke vil bli mulig i fremtiden å drive noe som engang minner om fri yrkesutøvelse.
 23. Sissel LangeNielsen var blant dem som reagerte på denne formen for ironi, og spurte blant annet Hvor lenge skal vi drive og spytte på våre egne her i Norge ?
 24. Slik er det å drive regjeringssamarbeid med et Høyre som desperat forsøker å komme på offensiven igjen.
 25. Special Boat Squadron har som oppgave å drive oppklaring, fjerning av undervannsminer slik at amfibiestyrkene kan settes i land, efterretning mot fiendtlige stillinger og ellers sabotasjeraids.
 26. Steffen er den første bokseren jeg har engasjert meg i, ganske enkelt fordi han er den første tungvekteren jeg har kommet over som har talent til å drive det langt.
 27. Så har dere sagt at dere regner med at det blir ikke mange som kan drive med dette med den prisforskjellen som dere her har forutsatt.
 28. Søndagsskolestafetten 84, i tiden 17. august til 4. september, skal drive PR for søndagsskolen.
 29. Ta barna mere med på ting som du selv velger å drive med for din egen skyld.
 30. Vår ære og vår makt har hvite seil oss bragt, ikke ser seg råd til å drive mer effektiv opplæring og informasjon for å opprettholde kulturarven, burde være et tankekors for mang en politiker.
Similar words:
nordriv
engdriver
engdrove
nordriv-
swedriva
swedriv-
swedriv
Your last searches:
 1. drive


Drive was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) drive
Gerundio: drivende
Past participle: drevet
Indikative
1. Present
 • jeg
  driver
 • du
  driver
 • han
  driver
 • vi
  driver
 • dere
  driver
 • de
  driver
8. Perfect
 • jeg
  har drevet
 • du
  har drevet
 • han
  har drevet
 • vi
  har drevet
 • dere
  har drevet
 • de
  har drevet
2. Imperfect
 • jeg
  drev
 • du
  drev
 • han
  drev
 • vi
  drev
 • dere
  drev
 • de
  drev
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde drevet
 • du
  hadde drevet
 • han
  hadde drevet
 • vi
  hadde drevet
 • dere
  hadde drevet
 • de
  hadde drevet
4a. Future
 • jeg
  vil/skal drive
 • du
  vil/skal drive
 • han
  vil/skal drive
 • vi
  vil/skal drive
 • dere
  vil/skal drive
 • de
  vil/skal drive
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha drevet
 • du
  vil/skal ha drevet
 • han
  vil/skal ha drevet
 • vi
  vil/skal ha drevet
 • dere
  vil/skal ha drevet
 • de
  vil/skal ha drevet
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle drive
 • du
  ville/skulle drive
 • han
  ville/skulle drive
 • vi
  ville/skulle drive
 • dere
  ville/skulle drive
 • de
  ville/skulle drive
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha drevet
 • du
  ville/skulle ha drevet
 • han
  ville/skulle ha drevet
 • vi
  ville/skulle ha drevet
 • dere
  ville/skulle ha drevet
 • de
  ville/skulle ha drevet
Imperative
Affirmative
 • du
  driv!
 • vi
  La oss drive!
 • dere
  driv!
Negative
 • du
  ikke driv! (driv ikke)!
 • dere
  ikke driv! (driv ikke)!

Drive was also recognized as a English verb

Infinitive: (To) drive
Gerundio: driving
Past participle: driven
Indikative
1. Present
 • i
  drive
 • you
  drive
 • he
  drives
 • we
  drive
 • you
  drive
 • they
  drive
8. Perfect
 • i
  have driven
 • you
  have driven
 • he
  has driven
 • we
  have driven
 • you
  have driven
 • they
  have driven
2. Imperfect
 • i
  drove
 • you
  drove
 • he
  drove
 • we
  drove
 • you
  drove
 • they
  drove
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • i
  had driven
 • you
  had driven
 • he
  had driven
 • we
  had driven
 • you
  had driven
 • they
  had driven
4a. Future
 • i
  will drive
 • you
  will drive
 • he
  will drive
 • we
  will drive
 • you
  will drive
 • they
  will drive
11a. Future perfect or future anterior
 • i
  will have driven
 • you
  will have driven
 • he
  will have driven
 • we
  will have driven
 • you
  will have driven
 • they
  will have driven
Conditional
5. Conditional present
 • i
  would drive
 • you
  would drive
 • he
  would drive
 • we
  would drive
 • you
  would drive
 • they
  would drive
12. Conditional perfect
 • i
  would have driven
 • you
  would have driven
 • he
  would have driven
 • we
  would have driven
 • you
  would have driven
 • they
  would have driven
Subjunctive
6. Present
 • i
  drive
 • you
  drive
 • he
  drive
 • we
  drive
 • you
  drive
 • they
  drive
13. present perfect
 • i
  have driven
 • you
  have driven
 • he
  have driven
 • we
  have driven
 • you
  have driven
 • they
  have driven
past
 • i
  drove
 • you
  drove
 • he
  drove
 • we
  drove
 • you
  drove
 • they
  drove
plu
 • i
  had driven
 • you
  had driven
 • he
  had driven
 • we
  had driven
 • you
  had driven
 • they
  had driven
Imperative
Affirmative
 • you
  drive!
 • we
  Let's drive!
 • you
  drive!
Negative
 • you
  don't drive! (do not drive)!
 • you
  don't drive! (do not drive)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag stapla upp
2 Flag bita
3 Flag satsa på
4 Flag mouth organ
5 Flag dun
6 Flag psykoanalysere
7 Flag drømmeland
8 Flag antimilitarist
9 Flag psykoanalysere
10 Flag skarp kurva
11 Flag ge betalt
12 Flag militærnekter
13 Flag acuse
14 Flag flir
15 Flag fraud
16 Flag tuggummi
17 Flag hjertepasient
18 Flag bryst

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1266 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1492 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1748 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1492 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2106 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3471 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2158 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2469 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 4931 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4863 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1814 - seconds.

mobiltelefon