logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for dybde:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nordybde
enggeneral [n]: depth, deepness
spageneral [n]: profundidad [f]
swegeneral [n]: djuphet
Synonyms:avstand, bredde, dimensjon, flatemål, forhold, grad, hulmål, høyde, lengde, lengdemål, mengde, mål, omfang, porsjon, skala, størrelse, tykkelse
Derived terms:liten dybde, i dybden
Wiki:Dybde er et spesialtilfelle av lengde. Begrepet blir brukt når en vil fremheve at lengden angir avstanden til en overflate. Begrepet kan også brukes abstrakt.
Example:
 1. På 40tallet hadde bildene mine stor skarphetsdybde, men svært lite menneskelig dybde, mente han senere.
 2. Komposittmaterialer er dog også utsatt for sprekkdannelser, men inntil en viss dybde kan man faktisk bare slipe sprekkene bort med et sandpapir.
 3. Med tiden vil det dannes et krater større enn Omdalsvannet og med en dybde på 70 meter rett ved boligområdene våre, sier Ragnhild Rabbe.
 4. Bare kunsten kan gi virkeligheten den dybde som gjør den - virkelig.
 5. Boken var skrevet på engelsk og amerikanerne fornemmet med det samme, fortellingenes dybde og charme.
 6. Borehullet 29 / 91 ble boret til en dybde på 4678 meter på en tidligere uboret forkastningsblokk i den sydvestlige del av Hildområdet.
 7. Brønnen ble boret på blokk 7120 / 10 til en dybde på 1975 meter.
 8. Brønnen ble boret til en dybde på 2547 meter uten at det ble påvist hydrokarboner.
 9. Cindy Haug formådde riktignok ikke å gi bildet av ung lede og desperasjon noen nye trekk eller utvidet dybde, men hun klarte - tross alt - å gjøre skriket hørbart, slik at man fornemmet hjelpeløsheten og angsten bak leden, selvsentreringen og oppgivelsen ; i siste instans selve håpløsheten.
 10. De har med sine typeportretter fått et eiendommelig historiskverdig uttrykk, med Picassostil i penselstrøkene og dybde i flaten, takket være en artistisk utnyttelse av de kasserte radiatorrastre.
 11. Den er hundre meter lang og har gode 25 meters dybde nedfor seg.
 12. Den kvalitative latter, den som rommer mange fasetter, den som like mye er å le med som av, krever holdning og dybde i spillet.
 13. Den tradisjonelle evne til å true en angripers styrkekonsentrasjoner i noen dybde med fly og artilleri for å hindre et tidlig gjennombrudd, er imidlertid ikke lenger troverdig nok, og vil nå bli søkt styrket.
 14. Denne brønnen ble boret til en dybde på 2884 meter.
 15. Der eksplosjonen skjedde er det et krater på tre meters dybde og fire meter i diameter.
 16. Derefter ble massen fjernet i 40 centimeters dybde, et system av kummer og vanntilførsel ble gravet ned, og den såkalte traubunn ble drenert på nytt.
 17. Derimot trenger frø som erter og bønner 510 cm avstand og ca. 2 cm dybde i jordsmonnet.
 18. Dessuten fikk Strindheim mange gratischwnser fordi Eik opererte praktisk talt uten dybde og sikring i forsvar.
 19. Det er et mykt og rolig mulm, med dybde, ikke minst takket være den tekstile stofffornemmelsen.
 20. Det er funnet olje og gass under havbunnen på Færøyene efter boringer i 2100 meters dybde foretatt av danske og færøyiske vitenskapsmenn.
 21. Det er vanskelig å si noe sikkert om hvorvidt problemet er øket i omfang og dybde, men det er forsåvidt mindre interessant når man ser de skremmende tall som idag legges på bordet.
 22. Det er vel heller slik at det er dybde bak dem, og at de kan få forskjellige perspektiver for de enkelte leserne.
 23. Det gav forestillingen dybde.
 24. Det gir spennende farvekombinasjoner, og dybde i bildene.
 25. Det gjenspeiler mye som er fint og verdifullt, og kan skape en dybde i sinnet og en evne til opplevelse som andre, kanskje mer overfladiske mennesker, mangler.
 26. Det ligger i klart vann i en dybde på ca. 45 meter, og hittil er bare en del av kjølen, laget av gran, og noe av kledningen gravet ut av bunnslammet.
 27. Dette fordi forfatteren Vallejo bruker dette aspekt ikke for å farvelegge sin anklage, men for å gi den dybde og almengyldighet.
 28. Dette innebærer at man dekker områder med en maksimal radius på omkring 3500 meter fra plattformen dersom reservoarets dybde er på ca. 3300 meter fra havflaten.
 29. Disse glimt - som fra München i 1930årene - er i utperget grad med fordi de gir beretningen dybde.
Similar words:
nordybde
nordyade
engdye
engdyne
nordyd
nordyne
swedygd
Your last searches:
 1. dybdeLast searches

# NAL Term
1 Flag get rid of
2 Flag haspla
3 Flag islámico
4 Flag chunguear
5 Flag licorice
6 Flag liksom
7 Flag three
8 Flag egennytte
9 Flag trassel
10 Flag tasteful
11 Flag out of sync
12 Flag nykterhet
13 Flag filler
14 Flag coloradoskalbagge
15 Flag emitter
16 Flag revolve around
17 Flag public service
18 Flag neat

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2476 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3013 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3269 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2677 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3273 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5294 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3282 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3858 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6467 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5971 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1984 - seconds.

mobiltelefon