logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for dyr:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nordyr
engpenger [a]: expensive, costly, pricey [informal], high-priced
general [a]: animal
spapenger [a]: costoso, caro
general [a]: animal [m]
swepenger [a]: dyr
general [a]: djur
Synonyms:
 1. dyrebar, edel, eksklusiv, flott, ikke billig, kostbar, verdifull, ypperlig
 2. kreatur, menneske, person, plante, skapning, skikkelse, vesen
Derived terms:avgudsdyrke, avgudsdyrkelse, beltedyr, bedyre, bedyrende, pattedyr, pattedyrs-, dyre-, dyrebur, dyrisk, dyriskhet, dyrekropp, dyrlege, dyrbar, dyrbarhet, dyrke, dyrking, dyrker, fisk og skalldyr, flokkdyr, forsøksdyr, full av udyr, hanndyr, kattedyr, huledyr, koralldyr, krepsdyr, udyr, kringløpende dyr, leppedyr, lastedyr, leddyr, mikroskopisk dyr, muldyr, muldyrdriver, murmeldyr, nebbdyr, dyrket perle, omstendelig prosedyre, prosedyre, prosedyre-, pungdyr, dyrkjøtt, dyrskinn, rasedyr, rettslig prosedyre, rovdyr, rovdyrs-, ryggradløst dyr, selskapsdyr, [Show less / more]
Anagrams:dry
Wiki:Dyr slik begrepet brukes innen moderne biologi, betegner flercellete, heterotrofe organismer som i utgangspunktet har indre fordøyelse, minst ett fritt bevegelig livsstadium, som besitter Hox-gener og ikke produserer cellevegg. Dyrene sammenfattes i riket Animalia eller Metazoa - Dyreriket.
Example:
 1. All erfaring med avliving av dyr tilsier at denne dødskamp er meget smertefull.
 2. Avliving av dyr skal gjerast på slik måte at dyret ikkje kjem i fåre for å lida i utrengsmål.
 3. Avlivning av dyr er dessverre nødvendig for at vi mennesker skal eksistere.
 4. Deilige dyr, roper han idet han skal lande dem.
 5. Den som eig eller har i si varetekt husdyr, selskapsdyr eller dyr som er haldne i fangenskap på annan måte, skal syta for at dyret har fullt tenleg tilhaldsrom der det er stor nok plass, høveleg varmt, nok lys og tilgang på frisk luft m.v., alt etter trongen hjå det einskilde dyreslaget.
 6. Det er godt at vi er venner, og at vi kan ha solsikker, dyr og fugler som venner.
 7. Det er utillatelig at mennesker i vitenskapens navn piner dyr til døde.
 8. Det skal farast vel med dyr og takast omsyn til instinkt og naturleg trong hjå dyret så det ikkje kjem i fåre for å lida i utrengsmål.
 9. Det virket som om de hatet alt i naturen - skogenes liv, deres fugler og dyr, gresset i lysningene, vannet, jordsmonnet ja, selve luften de pustet i.
 10. Dowding refererte til operasjoner på dyr under mangelfull narkose : dial, et beroligende, hypnotisk middel for søvnløshet, ble brukt ved utrivning av øyne på katter.
 11. Dyr jeg har kjent og Johan Borgens Mitt hundeliv skildrer dyrene ut fra deres egne forutsetninger.
 12. Forlagid regner med å gi ut ti bøker til jul. Bare en stor og dyr bok er utsatt til neste år på grunn av streiken.
 13. Her eter vi dem, blir det hevdet om slaktede dyr med formodet høyt innhold av de nevnte gifter.
 14. Ikke gråt, vi skal kjøpe et nytt dyr til deg imorgen.
 15. Jeg tror fullt og fast at smertefulle eksperimenter på dyr er moralsk forkastelig, at det i grunnprinsippet er umoralsk å gjøre det onde for å oppnå goder - selv om det skulle bli bevist at menneskene tjener på de lidelsene dyrene påføres...
 16. Kvinne med dyr i bånd, fra 1983.
 17. Meningen med denne her i Landet første Hundeudstilling var, der ved muligt at bidrage noget til at forhøje Interessen for at bibeholde og sørge for at skaffe sig Hunde af rene Racer, idet man ved de uddelte Præmier har villet betegne og udhæve de Dyr, man fandt mest skikkede til, efter ydre Kjendetegn og mulig Oplysning om deres Herkomst, at producere rene racer.
 18. Samtaler med dyr.
 19. The Complete Norwegian Elkhound gikk det med hans hundebok nummer to - og nytt opplag ble det også for hans tredje bok, Twilight over the Wilderness - om dyr i natur og vern av miljø.
 20. Truede dyr i Norge er en oversiktlig og grei bok som bør finnes i alle hjem og skoler rundt om i landet.
 21. Truede dyr i Norge omtaler relativt få dyrearter, men boken åpner våre øyne for hvor viktig det er å holde artsrikdommen intakt.
 22. What a waste of money, synger engelske supportere, når en innkjøpt spiller ikke klarer å vise hvorfor han var så dyr.
 23. Årets dyr er omkranset av hele den dyrerekken som inngår i denne tidssyklusen, 12 i tallet.
 24. Afrikanske elefanter er litt mer egenrådige enn de indiske, men når de får kjærlighet, riktig stell og omtanke er de verdens mest charmerende og godlynte dyr, sier Ronald.
 25. At barn på 12 år skal få lov å drive fangst, er det samme som å lære dem opp til grusomhet mot dyr og forakt for levende skapninger.
 26. Bakgrunnen for at departementet nå ha sendt et forskriftsutkast til uttalelse er at vi har fått endel henvendelser om at dyr som har vært lotterigevinster i noen tilfeller senere har fått en kummerlig tilværelse.
 27. Bare i Norge ble det i 1983 brukt ca. 150 000 dyr i forskjellige former for dyreforsøk, og på verdensbasis blir det brukt over en milliard dyr pr. år.
 28. Bensinen er for dyr i Norge.
 29. Beslutningen om å avlive løveungene ble tatt med hjemmel i husdyrloven, som har strenge regler om karantene og kontroll for innførsel av dyr til Norge.
 30. Blir det en dyr skole for Oslos skattebetalere ?
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
engdye
engdyer
nordy
nordyd
nordyp
nordyrt
swedy
Your last searches:
 1. dyrLast searches

# NAL Term
1 Flag montuoso
2 Flag rimador
3 Flag opptelling
4 Flag lanar
5 Flag anmälan
6 Flag mönsterbild
7 Flag hårborttagande
8 Flag spela in i förväg
9 Flag psicóloga
10 Flag glida
11 Flag spöklik
12 Flag forsert
13 Flag mellomlanding
14 Flag fugitive
15 Flag barberhøvel
16 Flag walrus
17 Flag hacer callar
18 Flag ikke påaktende

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 570 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 707 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1345 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2616 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8210 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2326 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2917 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5834 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6654 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7182 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1763 - seconds.

mobiltelefon