logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for egen:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noregen
engdeterminant [a]: own
children [a]: very own
spadeterminant [a]: propio
children [a]: propio
swedeterminant [a]: egen
Synonyms:
 1. aparte, bemerkelsesverdig, besynderlig, bisarr, egenartet, eiendommelig, eksentrisk, forunderlig, fremmedartet, merkelig, merkverdig, mystisk, original, pussig, påfallende, rar, selsom, smårar, snedig, snodig, snål, spesiell, sær, særegen, underlig
 2. eid, sin
 3. i egen person, seg, selv
Derived terms:behandle overlegent, benegenhet, brigadegeneral, degenerere, degenerering, egenartet, egen håndskrift, egenhet, egenmektig, egennavn, egennytte, egennyttig, egensindig, egenskap, egentlig, egentlig ikke, egenkapital, egensindighet, forlegen, forlegenhet, forlegen latter, fysisk egenskap, gjøre forlegen, handle etter egen bedømmelse, legende, legendarisk, livegen, livegenskap, uegennytte, overlegen, overlegen hjerne, overlegenhet, egen hånd, regenerativ, regenerere, regenerering, regent, regentskap, særegen, særegenhet, struttende overlegen, til din egen fordel, tillempet språkegenskap, overlegent ansikt, opptre overlegent, utmerkende egenskap, være overlegen, være underlegen, vinne overlegent, bevegende, [Show less / more]
Anagrams:egne, gene
Example:
 1. Jeg snakket med skuespillerinnen i egen person.
 2. Tenk på hva vi gjør med barna våre. Vi sier ikke til dem: Noen mennesker tror at jorden er rund, og noen tror den er flat; når du blir voksen kan du, vis du vil, undersøke faktaene og gjøre opp din egen konklusjon. I stedet for dette sier vi: Jorden er rund. Innen barna våre blir gamle nok til å undersøke faktaene har propagandaen vår lukket deres sinn...
 3. Sannsynligvis vil hver forsker utpønske sin egen teori for å forklare dette fenomenet.
 4. Sannsynligvis hver forsker vil utarbeide sin egen teori for å forklare dette fenomenet.
 5. Sannsynligvis skal hver forsker utpønske sin egen teori for å forklare dette fenomenet.
 6. Sannsynligvis skal hver forsker utarbeide sin egen teori for å forklare dette fenomenet.
 7. Sannsynligvis hver forsker vil utvikle sin egen teori for å forklare dette fenomenet.
 8. Sannsynligvis hver forsker skal utvikle sin egen teori for å forklare dette fenomenet.
 9. Jeg fikk min egen hytte.
 10. Dessverre inneholder historien få eksempler på folk som lærer noe av sin egen historie.
 11. Som pensjonist er jeg nå min egen sjef - endelig.
 12. Norge er et konstitusjonelt monarki. Dette betyr at kongen ikke kan på egen hånd utføre politiske handlinger. Han er landets formelle overhode, men hans oppgaver i hovedsak er representative og seremonielle.
 13. I stedet for å være overmodige må vi være nøkterne. Vi må anerkjenne naturens herredømme, respektere skjebnens lunefulle spill og vedstå oss vår egen litenhet.
 14. Ofte lager man ris til egen bak.
 15. Tom utviklet sin egen strategi for å forføre en kvinne.
 16. Du må finne din egen rytme.
 17. Jeg kjøpte ett tekstbehandlingsprogram for å skrive min egen bok.
 18. Alle har rett til å ha sin egen mening.
 19. Jeg foreslår at vi begge går nå, og lar Tom og Mary diskutere dette problemet på egen hånd.
 20. Å strebe etter maksimeringen av egen nytte, lykke eller trygghet synes svært naturlig for et menneske.
Results found in Swedish dictionary
sweegen
engdeterminant [a]: own
children [a]: very own
nordeterminant [a]: egen
spadeterminant [a]: propio
children [a]: propio
Synonyms:
 1. bisarr, udda, mysko, egenartad, sällsam, märklig, säregen, förunderlig, kufisk, egendomlig, konstig, underlig
 2. unik
 3. individuell, privat
 4. annorlunda, exklusiv, märkvärdig, extraordinär, ovanlig, viss
 5. särpräglad, besynnerlig, sällsynt, omaka, ojämn
 6. mystisk, kuriös, skum
Derived terms:degenerera, degenerering, egen mark, egenartad, egendom, egendomlig, egendomlighet, egendomligt, egendomligt nog, egenhändigt skriven, egenhet, egenkär, egenkär kvinna, egenkär man, egenkärlek, egenmäktig, egennamn, egennytta, egennyttig, egensinnig, egenskap, egentlig, egentligen, egentligen inte, egentligt bråk, fast egendom, förtegen, förtegenhet, fysisk egenskap, jordegendom, legend, legendarisk, livegen, livegenskap, lösegendom, oegennytta, oegentligt bråk, egen hand, personlig lösegendom, privat egendom, regenerativ, regenerera, regenerering, regent, regentskap, säregen, säregenhet, till din egen förmån, utmärkande egenskap, degenererad, [Show less / more]
Example:
 1. Gud är en fantasifigur skapad för att få oss att känna oss bättre om vår okunnighet om vår egen existens.
 2. Han gräver sin egen grav.
 3. Är det din egen idé?
 4. Kvinnan fastnade på något sätt mellan sin egen bildörr och något annat på uppfarten.
 5. Han var allt annat än nöjd med sin egen framgång.
 6. Alla har rätt till sin egen åsikt. Men ibland är det bättre att hålla den för sig själv.
 7. Jag glömde min egen födelsedag.
 8. Ta det i din egen takt.
 9. För egen del föredrar jag kaffe framför te.
 10. Som pensionär är jag nu min egen chef - äntligen.
 11. Han har kommit att se ut att vara en rävaktig premiärminister som utnyttjar makten i sitt ämbete till fullo för egen vinning.
 12. Var student har sin egen dator.
 13. Varje student har sin egen dator.
 14. Var elev har sin egen dator.
 15. Varje elev har sin egen dator.
 16. Betty slog ihjäl sin egen mor.
 17. Betty dödade sin egen mor.
 18. Han gjorde det helt på egen hand.
Similar words:
noreget
noregn
engegg
engego
engegret
noregg
noregge
Your last searches:
 1. egenLast searches

# NAL Term
1 Flag neandertalare
2 Flag fe
3 Flag kale
4 Flag curling
5 Flag fortjeneste
6 Flag frastjele
7 Flag manlig dansare
8 Flag mis
9 Flag estoico
10 Flag alimaña
11 Flag chic
12 Flag tråkke
13 Flag velsituert
14 Flag rekvisitt
15 Flag fengselshull
16 Flag forehand
17 Flag råte
18 Flag snor

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 380 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 530 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1172 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2426 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7884 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2153 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2739 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5670 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6485 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6992 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1833 - seconds.

mobiltelefon