logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for egge til:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noregge til
engårsak [v]: prod into, push into
spaårsak [v]: incitar, estimular
sweårsak [v]: egga till
Derived terms:egge til handling, legge til siden, legge til, legge tilbake, legge til side
Example:
  1. Hensikten er å egge til debatt og å rette søkelyset mot konservativ tenkning og ideproduksjon.
  2. Vi vil egge til debatt om hvordan atomvåpenterskelen kan heves, sier formannen, Fredrik Carlsen, til Aftenposten.
  3. Dette meddelte Bjørn Egge til FN.
  4. Jeg kan til og med forstå at hun kan føle seg misforstått, men hun må ikke se bort fra at hun selv har hovedansvaret for det ved på den ene side å utarbeide et så omfattende notat om privatisering som hennes departement har gjort, og, på den annen side, være så uklar og upresis i forståelsen av det, at det må egge til spørsmål og motsigelser.
  5. Stortingsrepresentant Morten Steenstrup, som er redaktør for artikkelsamlingen, understreket at boken er et forsøk på både å gi svar på hvor Høyre beveger seg og samtidig egge til debatt.
  6. Vraalsen påpeker hvor lite FNs eget spesialorgan har mulighet for å oppnå av resultater, og råder Bjørn Egge til å bli ved sin lest.
  7. Og la myndighetenes oppgave være å egge til kampmot og stridslyst ved å vise tillit og gi handlefrihet til gjerningsmenneskene.
Similar words:
sweegga till
noregge opp
engegg cell
engegg roll
engegg timer
engegg yolk
engegg-flip
Your last searches:
  1. egge tilLast searches

# NAL Term
1 Flag just as
2 Flag rubber tree
3 Flag jord
4 Flag areal
5 Flag omorganisere
6 Flag bud
7 Flag libra
8 Flag heilsteke
9 Flag tingest
10 Flag klimat
11 Flag ekspertise
12 Flag nedärvd
13 Flag arrow
14 Flag karbonat
15 Flag utrustad
16 Flag spleise
17 Flag tub
18 Flag go astray

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 279 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 437 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2296 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7653 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2037 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2626 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5548 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6370 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6872 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1703 - seconds.

mobiltelefon