logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for eiendommelig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noreiendommelig
enggeneral [a]: peculiar
event [a]: strange, peculiar
person [a]: funny, odd
behavior [a]: singular [arch.], peculiar
underlig [a]: curious, odd
lystig [a]: droll, bizarre, weird [formal], unusual, strange, out of the way
general [o]: funnily, oddly, strangely
spageneral [a]: peculiar
event [a]: extraño
person [a]: raro, extraño
behavior [a]: singular, particular
underlig [a]: curioso, extraño
lystig [a]: raro, extraño, curioso, insólito, peculiar
general [o]: de manera extraña, extrañamente, singularmente
swegeneral [a]: egendomlig
general [o]: egendomligt
Synonyms:aparte, bemerkelsesverdig, besynderlig, bisarr, egen, egenartet, eksentrisk, forunderlig, fremmedartet, merkelig, merkverdig, mystisk, original, pussig, påfallende, rar, selsom, smårar, snedig, snodig, snål, spesiell, sær, særegen, underlig
Derived terms:eiendommelighet, eiendommelig nok, språkeiendommelighet
Example:
 1. Blant den kjøpedyktigste del av befolkningen - som jo i alt ikke talte mer enn 12 000 - 15 000 sjeler hersket et eiendommelig snobberi.
 2. Det er enkelte korrespondenter for vestlig presse i Moskva som foretrekker å tilbringe tiden i mildt sagt eiendommelig selskap.
 3. Det høres eiendommelig og lureriaktig ut at en institusjon som ikke har akademisk kompetanse og ikke tilbyr utdannelse, men kun en vurdering, skal tildele akademiske titler.
 4. Et meget eiendommelig demonstrasjonstog gikk ut fra Jernbanetorvet ved 12tiden inatt og vakte publikums forbauselse.
 5. På meg virker det eiendommelig, like eiendommelig som at Johan Nygaardsvold måtte ringe min far for å få vite hva hans egen utenriksminister, Halvdan Koht mente om situasjonen.
 6. På offentligheten virker det eiendommelig at en bak og et stort privat selskap ikke skal komme til enighet ?
 7. DET er en eiendommelig følelse plutselig å stå ansikt til ansikt med vikinger i mannshøyde, gjenskapt i naturtro materialer med klær, sko og smykker som er tro kopier fra Coppergateutgravningene på stedet fra 19761981.
 8. Dafniene har en eiendommelig utvikling.
 9. De har med sine typeportretter fått et eiendommelig historiskverdig uttrykk, med Picassostil i penselstrøkene og dybde i flaten, takket være en artistisk utnyttelse av de kasserte radiatorrastre.
 10. De kullsorte, elegante fuglene, med over en meters vingespenn, så nære og så levende, efterkommere efter Odins Hugin og Munin, gir meg en eiendommelig følelse av villmarkens nærhet.
 11. Den provencalske, eventyraktige arkitekturen er eiendommelig.
 12. Det er en eiendommelig opplevelse å møte denne dagens hete tilbedelse av den rette linjes allmakt hvor det absolutte dogme er at alle elementer skal ligge som perler på en snor.
 13. Det var for Hans Bendix en eiendommelig helhet av smerte og skjønnhet, kort og godt en sammenhengende årsak til å vise overbærenhet.
 14. Det vil virke eiendommelig om noen små kreditorer skal kunne velte en akkord som tilsammen dreier seg om flere hundre millioner kroner.
 15. Det virker eiendommelig at kretser i Arbeiderpartiet føler det slik.
 16. Dette var tanker Ingarden la vekt på i sin kunstfilosofi og som Hopstocks bilder illustrerer på en eiendommelig måte, synes Aarnes.
 17. Eiendommelig nok er det også stemmerettsbegrensning i Nora.
 18. En av kreditorene i Horten Verft er eiendommelig nok dets egen bedrift Wichmann, som står for et tilgodehavende på fire millioner kroner.
 19. En eiendommelig kunstner som døde bare 24 år gammel.
 20. En eiendommelig og riktig følelse, sier Kleiva.
 21. En kjendis må heve seg over grasrota, hvilket egentlig er eiendommelig nok i vår demokratiske æra når hele plenen skal være jevnklippet.
 22. Et eiendommelig monument.
 23. Et russisk Blad meddeler, at der nys har dannet sig en eiendommelig Sekt blandt Jøderne i Besarabien.
 24. For Otto Kaltenborn ved Statens Teknologiske Institutt virker det nesten eiendommelig at vårt ellers så gjennomregulerte samfunn ikke stiller mer krav til etablerere om nødvendig forhåndskunnskap.
 25. For Rønsen oppleves dette eiendommelig.
 26. For meg er det mer enn eiendommelig at Regjeringen vil gi Helge Hognestad en forskerstilling tilknyttet Christopher Bruunstiftelsen - en stilling som uansett hvordan man ser på det også må betraktes som en kirkelig stilling.
 27. Forklaringen på denne utvikling, som må betegnes som eiendommelig, er den verdistigning som har funnet sted i selve Akergruppen.
 28. Forklaringen til Nyrünen virker noe eiendommelig, eftersom B 12vitaminene gis i form av en rød lettflytende væske, mens de anabole steroidene er olje i ampullpakning og nesten farveløse.
 29. Forleden kveld foregikk det en eiendommelig tømmertransport på E18 i Kvinesdal, forteller Fædrelandsvennen.
 30. Fra min ståplass i systemet virker det høyst eiendommelig, for ikke å si unødvendig, at vi behøver å utnytte dyrs produksjonspotensiale til de grader og med de negative konsekvenser dette har for dyrenes fysiske og psykiske helsetilstand.
Similar words:
noreiendommelighet
noreiendommelig nok
noreiendel
noreiendeler
noreiendom
noreiendoms-
noreiendomsmegler
Your last searches:
 1. eiendommeligLast searches

# NAL Term
1 Flag borstig
2 Flag barnevern
3 Flag ungir
4 Flag toothsome
5 Flag abattoir
6 Flag outsmarted
7 Flag get out of
8 Flag øking
9 Flag disig
10 Flag tinga
11 Flag animadversión
12 Flag nypa
13 Flag shovel up
14 Flag plassere i senter
15 Flag dekompression
16 Flag under-the-counter
17 Flag stenographer
18 Flag con

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 844 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 968 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1617 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2936 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8911 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2609 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3197 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6124 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6938 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7518 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2119 - seconds.

mobiltelefon