logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for eksklusiv:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noreksklusiv
engklubb [a]: exclusive
space [a]: select, exclusive
spaklubb [a]: selecto
space [a]: selecto, exclusivo
sweklubb [a]: exklusiv
Synonyms:dyr, dyrebar, edel, flott, ikke billig, kostbar, verdifull, ypperlig
Example:
 1. Oppegård Øl, Sprit og Spaserlag er en eksklusiv forening.
 2. Er ikke du litt for mye preget av ditt daglig virke som professor, er du ikke rett og slett for eksklusiv for idrettsNorge ?
 3. Forbrukerne er ikke tjent med at banker og forsikringsselskaper inngår en slik eksklusiv rammeavtale.
 4. SovjetUnionen skal ha en eksklusiv rett til å bygge, tillate og regulere anlegg, utnyttelse og bruk i sin økonomiske sone ved enhver kunstig øy, foruten anlegg av ethvert slag til bruk for forskning, utvinning og utvikling av naturressurser, het det blant annet i det nye dekretet.
 5. Venneforeningen skal ikke bli et forum for en eksklusiv liten gruppe.
 6. 5seriens toppmodell, M535i, er laget for å appellere til kunder med sans for sporty kjøring i en eksklusiv bil.
 7. Alle som vil, kan by på ubåtene, men Lundmark tror nok at ubåtene havner i klørne på et firma i opphugningsbransjen for ca. 350 000375 000 kroner eksklusiv moms pr. båt.
 8. Arbeiderpartiets Terje Akerhaug og Jens Erik Røste fra Senterpartiet mente det var galskap å bruke 80 mål dyrket mark og endel beitemark til hva Akerhaug kalte en eksklusiv sport.
 9. Askerspilleren Berge Østenstad deltar i tiden 8.17. april i en meget sterk og meget eksklusiv ungdomsturnering i sjakk i England.
 10. At det gis asyl til en utlending, innebærer altså en eksklusiv forpliktelse for norske myndigheter m.h.t. å beskytte utlendingen sosialt og politisk.
 11. Avtalen er ikke eksklusiv, og partnerbankene kan derfor fortsatt ha forbindelser med andre nordiske banker.
 12. Avtalen som Sparebanken Oslo Akershus har inngått med Gjensidige, er for det første eksklusiv for det område banken arbeider i.
 13. Bak konsortiet står Rederiet Sigval Bergesen og Brødrene Olsen A / S sammen med meglerfirmaene Norchart A / S og Stavanger Shipping Co. A / S. Disse selskapene har sammen stiftet Stavanger Offshore Pool A / S. Selskapet skal i første omgang, eksklusiv de danske nybygningene, omfatte åtte supplyskip.
 14. Bare 100 millionar kroner skal fordelast på fylkeskommunane eksklusiv Oslo.
 15. Da risikerer man å bli meget eksklusiv, vi får en kompletteringsradio, og hvor sterkt man enn hevder minoritetenes og spesialinteressenes rettigheter, kan en nasjonal radio aldri slippe den brede kontaktflate.
 16. De to politikerne måtte akseptere tilbudet eller takke nei før Ohm ville opplyse hvilken eksklusiv klubb det var tale om.
 17. Den amerikanske datagiganten ser imidlertid ut til å ha unngått mer ytterliggående krav om å oppgi kildekoder og lignende som selskapet mener det har eksklusiv enerett til.
 18. Den blir med andre ord mere eksklusiv, for det publikum som har anledning til å glede seg over denne spesielle form for kvalitet.
 19. Den verste konkurrenten har altså ikke noen eksklusiv reportasje fra de nybakte foreldres lille krypinn i Monaco.
 20. Derfor er forbrukerombudet villig til å godta at denne betegnelsen blir brukt i boligomsetningen, forutsatt at terrasser, boder og andre arealer til eksklusiv bruk for hver enkelt bolig ikke regnes med i bruttoarealet, men angis særskilt.
 21. Dersom Gullfaks A brukes som en indikasjon på elektronikkandelen fremover, kan vi vente et totalt investeringsmarked på 200300 millioner kroner pr. år, eksklusiv installasjon, fremholder perspektivanalysen.
 22. Det er i grunnen oppløftende at en så eksklusiv og ensom humor kan bli så folkekjær.
 23. Det er på denne bakgrunn at tjenestemenn, som jeg for lettvinthets skyld kaller ikkejuristene i politiet, ser på den ordning med eksklusiv rett til de høyeste politistillingene for juristene som grovt urettferdig.
 24. Det langt lavere premienivå vi nå ser konturene av, vil dersom ikke skadebildet er totalt endret, måtte gi betydelige uderskudd, sa Lindbæk i et foredrag hvor han også gikk imot samarbeide mellom bank og forsikring på eksklusiv basis.
 25. Det var en eksklusiv, sterkt individualistisk filosofi.
 26. Eksklusiv butikk med bare ett av hvert plagg.
 27. Eksklusiv leopard til nær 4000 kroner.
 28. Eksklusiv viden skal ingenlunde være gratis.
 29. Ellers må de solistiske enkeltinnslagene vike for helheten, subtilt og orientalsk poengtert med The Dragon And The Samurai, andre ganger eksklusiv, som en lavmælt samtale musikere imellom.
 30. En annen forskjell er at fiolinistens innsats er sjelden, eksklusiv, kan man vel si, og den er kortvarig - mens oversetterens virksomhet er almindelig og langsiktig.
Similar words:
noreksklusive
noreksplosiv
norekspansiv
noreksersis
norekskurs
noreksaltert
noreksegese
Your last searches:
 1. eksklusivLast searches

# NAL Term
1 Flag impedance
2 Flag sektions-
3 Flag mellomlande
4 Flag black tie
5 Flag trade off
6 Flag higienista
7 Flag fradrag
8 Flag parafin
9 Flag ricochet
10 Flag penny pincher
11 Flag orme seg
12 Flag jugar con
13 Flag varazo
14 Flag syne
15 Flag alimentarse de
16 Flag ciclamato
17 Flag etsende middel
18 Flag rundbrenner

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 395 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 547 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1190 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2443 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7914 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2168 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2756 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5686 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6504 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7010 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1783 - seconds.

mobiltelefon