logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for ekspertise:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norekspertise
engsakkunnskap [n]: expertise, know-how
spasakkunnskap [n]: pericia [f], habilidad [f]
swesakkunnskap [n]: expertis
Synonyms:anlegg, begavelse, dyktighet, evne, ferdighet, genialitet, kompetanse, kunnen, kunnskap, kyndighet, talent, åre
Wiki:Ekspertise er en prosess som går ut på å utvikle kognitive skjemaer som hjelper oss kode inn informasjon til meningsfulle mønstre (Boschker & al. 2002). En ekspert forventes således ha en rekke slike kognitive skjemaer innenfor det området vedkommende er ekspert. Det som gir vedkommende økt ekspertise i forhold til andre er at når vedkommende møter et problem, så har vedkommende kognitive skjemaer som kan løse problemet, mens en person uten denne ekspertise må utvikle disse skjemaer (eks. studere).
Example:
 1. Alfa og Omega fra MPL, Øystein Borg Heyerdahl og Kari Sørbo, gis honnør for sin ekspertise og hjelpsomhet overfor horder av besøkende, men vi må gi et lite eselspark til de utstillere som ikke finner det umaken verd å stå på, men bare er fysisk nærværende.
 2. Jeg skulle gjerne sett at den godtroende overlege på Reitgjerdet kunne møte noen av ofrene til KBGs psykiatriske ekspertise.
 3. Da tror jeg at jeg kan antyde ekspertise som er enda bedre, sa Willoch med et blikk bort på generalsekretær David Vikøren i Norges Rederiforbund.
 4. Da vi fant oljen i Nordsjøen, lot vi være å følge skikkelig opp med utvikling av ekspertise.
 5. De plages jo ofte av skader, og vi stiller vår ekspertise og erfaring til disposisjon.
 6. Den nye blodbanken vil bli en komplett enhet med mye ekspertise samlet under ett tak, sier Ørjasæter.
 7. Det er et stort potensial for bruk av solenergi i utviklingsland, og på flere viktige områder har vi ekspertise tilgjengelig her i Norge, sier arkitekt MNAL Harald N. Røstvik fra Stavanger til Aftenposten.
 8. Det er på høy tid at vi får opparbeidet en ekspertise på å produsere norske TVreklameinnslag.
 9. Det er riktig at vi kan tilby en pakke som inneholder ekspertise på alle disse områdene av industriledelse, men vi ønsker ikke å bli sett på som et vanlig konsulentfirma som de fleste forbinder med analyser og konsulentrapporter.
 10. Det er spørsmål om enten å overføre de få saken det dreier seg om til fylkesmannen i Tromsø, noe fylkesmannen der ikke har noe å innvende mot, eller å forsterke sysselmannens stab på Svalbard ved å tilkalle ekspertise, når / hvis sakene dukker opp, presiserer ekspedisjonssjef Østgaard.
 11. Det er videre nødvendig med en høyt kvalifisert laboratorieservice og medisinsk ekspertise på en rekke felter for å oppnå et best mulig resultat, sier han.
 12. Dette er en klar indikasjon på at Statoil ved en eventuell overtagelse av operatøransvaret på Statfjordfeltet kan komme til å mangle nødvendig erfaring og ekspertise, skriver han i brevet.
 13. Dette er en viktig kontrakt for oss både fordi den gir perspektiver for vårt samarbeide, med Cooper Rolls Ltd., og fordi vi får utnyttet vår ekspertise i motorproduksjon.
 14. Dette faktum, kombinert med internasjonal ekspertise, har forsterket vårt ønske om også å komme inn i beslektede bransjer, sier Hansteen.
 15. Eller forlater politikerne seg for mye på den såkalte ekspertise ?
 16. For den del av Industrifondets portefølje som efter planen skal tilbys investorer, ønsker vi fortrinnsvis norske investorer som kan tilføre selskapet ekspertise, enten det gjelder finansieringssiden, markedsføring eller teknologi, slik at de nye eierne kan være med på å utvikle selskapet videre, sier Holter.
 17. Hjellestadklinikken har gjennom flere år markert seg som det mest aktive forskningssenteret for behandling av rusmiddelskader her i landet, og den har utviklet en betydelig ekspertise.
 18. Hos Fearnleys ser vi på dette opplegget med forventning og en ikke rent liten grad av optimisme på grunn av den ekspertise vi har knyttet til oss, sier Hansteen.
 19. IMTEC har for lettvint fått en stor kontrakt om konsulentfunksjon for departementet, uten selv å ha den nødvendige ekspertise i dataarbeidet, og det har skjedd uten kontakt med lærerorganisasjonene om premissene, sier Per Arne Sæther til Aftenposten.
 20. Ja, det er jo noen tilfeller der pasienter ønsker behandling av ekspertise ved f.eks. et regionsykehus i stedet for ved sitt lokale sykehus, hvor behandling er tilvist.
 21. Konkret betyr det at vi får en lavere prioritering når det gjelder økonomiske ressurser og teknologisk ekspertise.
 22. Mangel på teknologisk og økonomisk ekspertise er en vesentlig ulempe, særlig for de svakere deler av industrien.
 23. Men eksterne oppdrag er ikke ukjent for Wilhelmsens tekniske ekspertise ?
 24. Men om nødvendig vil vi trekke inn utenforstående ekspertise til å bistå oss i undersøkelsen.
 25. Mens nordmennene har stor ekspertise på den oseanografiske forskningen, har svenskene skaffet seg stor erfaring i å spore kjemikalier som føres gjennom vannet.
 26. Nettopp i situasjoner hvor en bedrift er kommet i vanskeligheter, kan det være avgjørende for bedriften at den kan få tilført ekspertise som kan berge interessene både for bedriften selv og de ansatte, sier Tore Austad.
 27. Problemer flyktningene møter er avhengig av hvilken organisasjonsform man har på mottaket, men det er vel ikke alle kommuner som har den ekspertise som trengs for å fange opp slike problemer.
 28. Sjømannsskolen er et resultat av nært samarbeide mellom Norge og Jamaica på et område der Norge har lange tradisjoner og stor ekspertise.
 29. Skolene, veiledningstjenesten og skoledirektørene bør også dra nytte av den ekspertise lærerhøyskolene og distriktshøyskolene sitter inne med.
 30. Spørsmål om IMTECs faglige ekspertise må gjerne diskuteres, men da venter vi dokumentasjon, sier Per Dalin.
Similar words:
noreksersis
norekspeditrise
norekspektanse
norekspert
norekspert-
noreksportere
noreksegese
Your last searches:
 1. ekspertiseLast searches

# NAL Term
1 Flag elak
2 Flag skattebetaler
3 Flag sätta sig på huk
4 Flag shrill
5 Flag bang
6 Flag deflation
7 Flag estrella
8 Flag rysande
9 Flag plaza de toros
10 Flag luterano
11 Flag corruption
12 Flag pastelillo de frutas
13 Flag titubear
14 Flag pancreatic
15 Flag odlare
16 Flag box
17 Flag kortklippt
18 Flag obstetriker

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1397 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1512 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2070 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3338 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9492 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3147 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3831 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6590 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7330 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7966 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2017 - seconds.

mobiltelefon