logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for ekthet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norekthet
enggeneral [n]: authenticity, genuineness
spageneral [n]: autenticidad [f]
swegeneral [n]: äkthet
Derived terms:ekthetsstempel, fargeekthet
Anagrams:hektet
Example:
 1. Hvilken enkelhet og ekthet i farver og stemning !
 2. Bab Christensen hadde instruert, og den lavmælte oppsetningen ga en sterk følelse av ekthet.
 3. Den ekthet som oppførelsen ellers preges av, må ikke forspilles.
 4. Den er i sin ekthet aktuell i denne pluralistiske tidsalder da dialektdyrkelse og stedegen identitet fremstår side om side med de siste internasjonale transavantgardistiske fremstøt i kunsten.
 5. Der fødtes ordet solidaritet i en ekthet så man kunne fryse på ryggen med TVblikket stirrende ut i den drepende brasilianske heten.
 6. Efter at Bergen Bank hadde undersøkt sjekkenes ekthet med den belgiske banken, ble det med en gang slått alarm over Interpol.
 7. En liten sjappe har spesialisert seg på glass fra før 1920 og innehaveren garanterer varens ekthet.
 8. Han eller hun gir bare et bilde av seg selv og ikke ekthet.
 9. Her får vi menneskelig ekthet for pengene.
 10. Her går en diskusjon om ekthet eller ikke.
 11. Hva er mer nærliggende enn at Strauss, Lehar eller Kalman oppleves i operettens hovedstad, fremført med uforlignelig ekthet og temperament ?
 12. Hvem spør så efter vinens kvalitet og opprinnelse og bryr seg om atmosfærens ekthet.
 13. Islam har alltid inntatt klare og sterke standpunkter i spørsmålet om likhet, om sosial rettferdighet, om ekthet, autentisitet, om deltagelse og medansvar i samfunnslivet.
 14. Lagmannsretten kan heller ikke se at det at siktede selv ba Bergen Bank kontrollere sjekkene, viser at han var i god tro med hensyn til sjekkenes ekthet.
 15. Ring avslutter kan vi si dansk gullaldermaleri, den stillferdig lysfylte epoke av hjemstavnsskildring og portrettkunst som ved sin ekthet har kunnet motstå årenes støvregn og i ismene vindkast.
 16. Selv om man kan betvile skrivelsens ekthet, kan den allikevel avspeile noe som mange har holdt som sant.
 17. Torgunn Birkeland har noe av den samme ekthet og kjerne i tonedannelsen.
 18. Tre generasjoner og tre søskenpars livsløp risses opp, omgitt av et rikt og utsagnskraftig menneskegalleri der følelsen av ekthet gjør sterkest inntrykk.
 19. Vi er i live og ved god helse Familien stilte seg imidlertid tvilende til telegrammets ekthet.
 20. Vi kjenner gleden som nesten er barnslig i sin ekthet - og vi er plutselig kommet til landsbyen Tuntage der vi spør efter Sanne, og kommer omsider til gårds.
 21. På vår kirkes orgel klinger musikken med større ekthet enn på andre orgler, fordi vårt orgel har en fin romantisk klang.
 22. De er topproffe, med menneskelig varme og ekthet.
 23. Ellen Westberg Andersen har en behagelig, lett og klar stemme med utmerket høyderegister, og fremfor alt har hun en ekthet i det foredragsmessige som skaper spontan publikumskontakt, slik som i juvelarien fra Gounods Faust.
 24. Etseteknikken og med forkjærlighet den strekmyke sukkeraquatint gir disse enkle notater varme og ekthet i uttrykket, også gjennom å kobles sammen i serier en underfundig tone av spørsmål og uro.
 25. Likevel er der en friskhet og ekthet i 80årenes maleri som man sjelden møter i andre epoker, sier Berg.
 26. Men det er en ekthet i Anker Ousdals iblant nesten uhørlige innadvendte spill og i Frøydis Armands lysende Annie som bare forteller oss at det er så.
 27. Men landsmoderen har ikke fått en hjelpende hånd til å utløse nye sider ved talentet, det er blitt en Lavinia som bare glimtvis får vise sin ekthet og varme, aldri sitt vidd og sin eleganse.
 28. Når et fagmenneske kommer inn og legger ting til rette for amatøren slik at han yder det beste av det han står for - da får forestillingen en genuin ekthet som publikum tror på.
 29. Nærhet og ekthet - ord som stadig vender tilbake når Borghild Ruds kunst skal beskrives.
 30. Overfor amerikansk fjernsyn har kilder i Det hvite hus innrømmet at man ikke sjekket historiens ekthet.
Similar words:
norekte
norekkel
norekkelhet
norekkelt
norekle
noreksakt
noreksakthet
Your last searches:
 1. ekthetLast searches

# NAL Term
1 Flag asa
2 Flag obeväpnad
3 Flag pecios
4 Flag andrajos
5 Flag farkost
6 Flag festare
7 Flag amiga sincera
8 Flag lända till heder
9 Flag förtrolla
10 Flag väsentlig
11 Flag tallskive
12 Flag med utåtvända fötter
13 Flag defaming
14 Flag ha till mål
15 Flag pryl
16 Flag orimlig
17 Flag miste
18 Flag ledge

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 109 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 258 0 2022-10-17 23:14:50
röja 911 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2094 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7281 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1865 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2454 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5371 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6189 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6682 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1794 - seconds.

mobiltelefon