logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for elektrifisering:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norelektrifisering
enggeneral [?]: electrification
spageneral [?]: electrificación
swegeneral [?]: elektrifiering
Example:
  1. Arbeidsmøtet fokuserte i særlig grad på brenselssituasjonen i uland, herunder avskogningsproblemet og elektrifisering av utkantstrøk og landsbyområder, dessuten på kvinnens stilling i slike områder.
  2. Det er en kjent sak at mange uland har store vannkraftressurser som kan utnyttes, og en elektrifisering vil kunne gjøre livet lettere for dem som bor der.
  3. Vi har vært igjennom denne prosessen i vårt land slik at vi skulle stå sterkt rustet til å kunne gi vårt bidrag til elektrifisering i andre områder.
  4. Dagen efter ble det meddelt at den 74 år gamle ministeren for energi og elektrifisering, Pjotr Neporosjnij, hadde forlatt sin stilling av helsemessige grunner og var blitt erstattet av den 55 år gamle Anatoljij Majorets, tidligere sjef for ministeriet for elektrisk utrustning.
Similar words:
norelektrisering
sweelektrisering
norelektrifisere
sweelektrifiera
engelectioneering
engelectrifying
norelektrisere
Your last searches:
  1. elektrifiseringLast searches

# NAL Term
1 Flag crib death
2 Flag senate
3 Flag burk
4 Flag ignorant
5 Flag akt
6 Flag repopulate
7 Flag zarzal
8 Flag döpelse
9 Flag droll
10 Flag tärningsspel
11 Flag leietaker
12 Flag logi
13 Flag piles
14 Flag gynekolog
15 Flag soar
16 Flag vara ett hopplöst fall
17 Flag indeksregulert
18 Flag popularisering

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 226 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1871 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 510 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1171 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4005 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4882 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5124 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4241 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4874 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8632 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1389 - seconds.

mobiltelefon