logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for elektrolyse:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norelektrolyse
engchemistry [n]: electrolysis
spachemistry [n]: electrólisis [f]
swechemistry [n]: elektrolys
Wiki:Elektrolyse er en metode for å skille molekyler eller gjøre om salter til grunnstoffene de består av, ved å sende elektrisk strøm gjennom dem ved hjelp av en elektrolytt og to elektroder; én negativt ladet, katode, og én positiv ladet, anode.
Example:
  1. Bare elektrolyse er en endelig måte å fjerne hår på, men det er en langvarig behandling og egner seg bare for mindre områder, f.eks. i ansiktet.
  2. I denne forbindelse viste han ved sin fordomsfrie nytenkning at kloakkvann kan renses effektivt ved elektrolyse efter tilblanding av sjøvann.
Similar words:
sweelektrolys
sweelektrolyt
engelectrolyte
norelektronisk
engelectrotype
norelektrotypi
sweelektrolytisk
Your last searches:
  1. elektrolyseLast searches

# NAL Term
1 Flag lös
2 Flag extinguisher
3 Flag aptitude
4 Flag bykommune
5 Flag memorialize
6 Flag drive på
7 Flag cockscomb
8 Flag corchete
9 Flag tommel
10 Flag lök
11 Flag mulberry
12 Flag backwards
13 Flag mundering
14 Flag memorable
15 Flag takkevers
16 Flag amerikanare
17 Flag slaver
18 Flag straddle

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 200 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3084 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3838 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 4031 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 3282 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3861 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 6307 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3857 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4529 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 7189 2 2019-10-16 14:50:03

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.2446 - seconds.

mobiltelefon