logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for elektrolytisk:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norelektrolytisk
engphysics [a]: electrolytic
spaphysics [a]: electrolítico
swephysics [a]: elektrolytisk
Example:
  1. Den betydelige nedgangen i importen av disse varene blir imidlertid nesten oppveiet av en kraftig økning i innførselen av manganmalm til ferrolegeringsindustrien og elektrolytisk manganmetall til aluminiumindustrien.
  2. Det at hele karosseriet enten er varmgalvanisert eller elektrolytisk forsinket, betyr for kunden et stort skritt videre i retning av en rustfri bil.
  3. Foruten manganmalm, importerer Elkem elektrolytisk manganmetall, som brukes i aluminiumsproduksjonen ved verkene i Mosjøen og på Lista, samt antrasitt som råmateriale i produksjonen av elektrodemasse ved Fiskaa Verk utenfor Kristiansand.
  4. Importen av elektrolytisk manganmetall steg fra 3,5 millioner kroner til 4,7 millioner kroner, en økning på 34 prosent.
  5. Informasjonsdirektør Odd Gullberg i Norsk Hydro sier til Aftenposten at Hydro bruker svært lite elektrolytisk mangan i sin aluminiumsproduksjon.
  6. LO ber sammen med Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund Norsk Hydro, Elkem og Årdal og Sunndal Verk slutte å benytte elektrolytisk mangan fra SydAfrika i aluminiumsproduksjonen.
  7. Manganmalm og elektrolytisk mangan som ferrolegeringsindustrien, Elkem og Tinfos Jernverk og aluminiumprodusentene Årdal og Sunndal Verk, Elkem, Norsk Hydro og SørNorge Aluminium benytter, er de viktigste importerte råvarer.
  8. Også importen av elektrolytisk manganmetall, som benyttes av ferrolegeringsindustrien og aluminiumsindustrien, økte.
Results found in Swedish dictionary
sweelektrolytisk
engphysics [a]: electrolytic
norphysics [a]: elektrolytisk
spaphysics [a]: electrolítico
Similar words:
norelektrolytisk
sweelektrostatisk
sweelektronisk
sweelektrolyt
sweelektrolys
engelectrolysis
norelektronisk
Your last searches:
  1. elektrolytiskLast searches

# NAL Term
1 Flag gjeste
2 Flag novato
3 Flag snappish
4 Flag självsuggestion
5 Flag projector
6 Flag adversity
7 Flag samarbetsvillig
8 Flag instruksjon
9 Flag recortable
10 Flag ordenador personal
11 Flag hypodermatisk
12 Flag rape
13 Flag gravoso
14 Flag drivverdig
15 Flag grown
16 Flag allehånde
17 Flag Good Friday
18 Flag contrived

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1321 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1561 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1819 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1548 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2167 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3544 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2212 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2536 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5009 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4914 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1725 - seconds.

mobiltelefon