logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for elementær:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norelementær
engenkel [a]: elementary, rudimentary, basic
spaenkel [a]: elemental, rudimentario, básico
sweenkel [a]: elementär
Synonyms:
 1. bare blåbær, brukervennlig, direkte, enkel, forståelig, fundamental, grovhugd, hjemmestrikket, hverdagslig, ikke vanskelig, ingen heksekunst, lett, lettfattelig, liketil, opprinnelig, primitiv, simpel, tarvelig, ukomplisert, ukunstlet, usammensatt, uskyldig, vulgær
 2. basalt, dyptgående, empirisk, erfaringsmessig, forberedende, fundamentalt, grundig, grunnleggende, innførende, propedeutisk, uunnværlig, vesentlig
Example:
 1. Det er det ikke særlig fare for med moderne skismøring og elementær kunnskap om sneens finhet og fuktighet.
 2. Men i min alder greier det seg lenge med en elementær innføring, sier hun, og smiler lurt.
 3. Bærum Skiklubb er en av de mange klubber som i en årrekke har arrangert kurs for små og store som vil lære litt elementær svingteknikk og få et alternativ til langrennsporten.
 4. Det dreier seg om en elementær innføring i hvordan man dreper sandinistledere.
 5. Det er en elementær kjensgjerning.
 6. Det var bare en elementær innføring jeg ville ha.
 7. Disse sentkomne ungdommene mangler elementær opplysning.
 8. Elementær innføring i journalistikk, presseetikk, mediesituasjonen og journalistisk praksis står på timeplanen.
 9. Ellers oppfordres alle til å lære seg elementær førstehjelp og varsle om ulykker så raskt som mulig.
 10. En Tidens Tegn nasjonalisme beregnet paa at stagge kommunismen og en virkelig nasjonalisme som er elementær og fremstaar av folkets følelse av voksende kraft.
 11. Hans sosialøkonomiske belæring på dette punkt og senere i hans artikkel er høyst elementær, og har forøvrig intet med resonnementet i min artikkel å gjøre.
 12. Hvis dette ikke er en misforstått spøk, er det tøv av meget elementær vanskelighetsgrad.
 13. Håndboken gir en elementær innføring i hvordan man bl.a. kan drepe Nicaraguas ledere.
 14. I forhold til disse problemer, som av de fleste oppleves som en trusel mot de nordiske folks levemåte, mot trygghet og elementær velferd, står de nordiske samarbeidsorganer som tilskuere et sted ute på sidelinjen.
 15. Ikke minst ut fra Kirkens lære og likeledes ut fra elementær bibelkunnskap, skriver redaktør av Kirke og kultur, Inge Lønning, i siste nummer av bladet på bakgrunn av Bratteruddommen i Oslo byrett.
 16. Men uansett hvilke personlige synsmåter og overbevisninger vi måtte ha, er det mulig å nå frem til sannheten hvis vi bygger på fakta, på fornuftige argumenter og elementær logikk.
 17. Og vi kommer ikke unna spørsmålet om hvordan borgerne skal kunne gjenskaffes elementær trygghet for eiendom og verdier.
 18. Selv om det nå er mulig å drive handel uten spesielt handelsbrev, må sigøynerne selvfølgelig ha grunnleggende kunnskaper i elementær regnskapsførsel, fakturering og sprog for å kunne drive sin handel på lovlig vis.
 19. Tilløp til politisk satire fantes også, som når Hell formaner spillets Dame å foretrekke den andre, fordi elementær rettferdighetsfølelse krever det av Dem.
 20. Vi har sett tallrike eksempler på at lærere og lærerstudenter har feilet selv i elementær skriftlig og muntlig fremstilling.
 21. Den enkelte har elementær rett til å velge bolig og boform.
 22. At en ikkerøker får sviende øyne, kløe i halsen, hoste og hodepine efter å ha oppholdt seg i røkfylt inneluft, er elementær viten, og regnes som straksvirkninger.
 23. Den som tålmodig har brukt mange år på å lære de enkleste 1850 tegn som trengs for å kunne lese en elementær avisartikkel på japansk, forstår sikkert hva dette betyr.
 24. Dersom lederskribenten virkelig mener at dette kan gjøres uavhengig av skolens ytre rammer, avslører det en skremmende mangel på innsikt i selv elementær pedagogikk.
 25. Det er en elementær lærdom fra oppbygningen av det nasjonale samfunn.
 26. Det er hensikten å dekke byens skoleelever med et tilbud om elementær psykiatrisk hjelp.
 27. Det er noe fundamentalt galt fatt, når de mennesker som har valgt seg selv til å styre oss, ikke behersker elementær økonomi.
 28. Det er sikkert også riktig at de kan lite matematikk, og at elementær samfunnskunnskap stort sett glimrer ved sitt fravær.
 29. Det har vært så ille at det er blitt drøftet seriøst om det på universitetsnivå burde innføres en form for undervisning i elementær norsk, omtrent på det nivå som man tidligere langt på vei greide å formidle til folkeskolens elever.
Similar words:
sweelementär
engelement
engelemental
engelementary
norelement
spaelemental
spaelemento
Your last searches:
 1. elementærLast searches

# NAL Term
1 Flag cirkulära
2 Flag mycket smart
3 Flag hervir
4 Flag despotismo
5 Flag betäcka
6 Flag regulering
7 Flag cero
8 Flag facade
9 Flag stille seg opp
10 Flag komfyr
11 Flag sneeze
12 Flag koagulera
13 Flag enfaldig
14 Flag svärdotter
15 Flag formulering
16 Flag live
17 Flag dyblöt
18 Flag beset

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 565 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 703 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1338 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2613 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8202 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2322 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2914 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5829 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6650 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7177 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1693 - seconds.

mobiltelefon