logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for elveleie:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norelveleie
enggeneral [?]: riverbed
spageneral [?]: cauce
swegeneral [?]: flodbanken
Synonyms:bekk, elv, flod, foss, fossefall, kanal, løp, resipient, stryk, vannvei, vassdrag, å
Example:
  1. Bortsett fra vindusrammer, sement og grovere trevirke skaffer de alt byggemateriale selv : sand og litt vann fra et elveleie, stein fra fjellskråningen.
  2. De to på sykkelen ble kastet over autovernet og ut i et elveleie.
  3. Det hele later til å ha begynt med at Louise fant en mystisk tann i et uttørret elveleie i Buluk, ikke langt fra det berømte funnstedet Koobi Flora ved Turkanasjøen.
  4. Men det inneholder også glade bilder av optimistiske toposaere som nettopp har gravet seg ned til godt vann i et tørt elveleie.
  5. Det var noen spanske misjonærer som oppdaget et trivelig elveleie i 1769, omtrent på den tid da opprørske innvandrere på østkysten begynte å mukke mot de engelske koloniherrenes vanstyre.
  6. Jeg har gått Skådalens elveleie opp og ned sommereftermiddager helt opp til Bomveien - uten overhodet å ha støtt på et menneske.
  7. Mannskaper fra Røde Kors ble satt i beredskap i Glomfjord tirsdag da elven Haugvikåga gikk så stor at den fant seg nytt elveleie.
Similar words:
norelevere
norelveblest
engelective
engelement
engelevate
engeleven
engelf-like
Your last searches:
  1. elveleieLast searches

# NAL Term
1 Flag dump body
2 Flag uvirksom
3 Flag pretentious
4 Flag overholde
5 Flag Christianize
6 Flag syndig
7 Flag costume
8 Flag marmor
9 Flag de evige jaktmarker
10 Flag fellow worker
11 Flag departement
12 Flag livmorframfall
13 Flag escarcela de cuero
14 Flag myntvitenskapelig
15 Flag popper
16 Flag interés compuesto
17 Flag morbærfikentre
18 Flag albérchigo

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 393 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 545 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1187 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2440 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7909 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2166 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2754 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5684 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6501 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7007 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2037 - seconds.

mobiltelefon