logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for emne:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noremne
engdiskusjon [n]: subject
skriveri [n]: subject, subject matter, matter
materiale [n]: substance
science [n]: subject
formål [n]: material, substance, stuff
tema [n]: topic, theme, subject, subject matter, matter
spadiskusjon [n]: tema [m], materia [f]
skriveri [n]: materia [f], sujeto [m], tema [m]
materiale [n]: substancia [f]
science [n]: tema [m], sujeto [m]
formål [n]: material [m], sustancia [f]
tema [n]: tema [m], sujeto [m], asunto [m]
swediskusjon [n]: ämne
Synonyms:
 1. anliggende, fag, formål, objekt, sak, stoff, studium, tema
 2. det samme, dings, dippedutt, duppeditt, effekt, eiendel, element, gjenstand, greie, habengut, handler om (muntlig mening), legeme, løsøre, pikk og pakk, sak (muntlig mening), ting, tingest
Derived terms:emnenavn, biemne, bli det allmenne samtaleemne, brennbart emne, det almenne samtaleemne, fødeemne, forurensende emne, frøemne, holde seg til emne, hovedemne, ikke høre til emne, komme vekk fra emnet, nemne, næringsemne, samtaleemne, kondemnere, stemne, emnestoff, kemner, komme bort fra emnet, fruktemne, kjerringemne
Anagrams:mene
Example:
 1. Chess henter, som titelen antyder, sitt emne fra sjakkspillernes verden.
 2. Påskeopprøret var en gang et aktuelt emne som var gjenstand for megen omtale på grunn av sine konsekvenser.
 3. Sjalusi er dertil et emne som ikke har vært så altfor mye behandlet i den populærpsykologiske litteraturen.
 4. Av den totale produksjon om et emne får vi vite om en brøkdel.
 5. De har valgt et vanskelig emne for Deres forskning.
 6. Det er klart at det må bli en svært ømtålelig balansegang, når vi f.eks. skal behandle et emne som skilsmisse, skyter Grevsgard inn.
 7. Døden er fremdeles et tabubelagt emne i vårt samfunn.
 8. Erotikk er jo et ømtålig emne, sier Ann Thorstensen.
 9. Et emne som forekommer langt hyppigere hos annengenerasjonsforfatterne, det er rotløsheten, sier professor Chevrier videre.
 10. Jeg synes artikkelen om gressteppet på Ullevål i AMagasinet den 8. september er et godt eksempel på at det går an å skrive morsomt og informativt om et emne som i utgangspunktet ikke virker sånn.
 11. Klubben har aldri hatt et så godt emne i sine rekker som den gutten, og da inkluderer jeg Einar Aas, var Mosstrener Per Henæs kommentar til 17åringen Erland Johnsens flotte innsats i den heksegryta som det efterhvert ble foran lagets mål i kvalifiseringskampen for 1. divisjon i fotball på Briskebyen.
 12. La meg først si at dette er en i sitt slag enestående film som behandler et emne av både nasjonal og internasjonal interesse.
 13. Men om vi blir meir og meir like utanpå, så er det vel emne i oss til å vere litt annsleis enn de andre, no som før.
 14. Også andre grupper av vitser som finnes i barnas tradisjon har forholdet mellom barn og voksne som emne.
 15. Pykoterapi er et stort felt ; det er nødvendig å konsentrere sine studier om et begrenset felt eller emne.
 16. Vi holder minst to konferanser i året og arbeider grundig med valg og utforming av emne, noe jeg tror er en helt avgjørende forutsetning i denne virksomheten for å få med toppfolk som innledere.
 17. 1984), berører Per Lønning et meget ømtålig emne ; nasjonalitet og nasjonalisme.
 18. Aasen sier til NRK Østfold at det er galt å invitere en frikirkelig bevegelse til å orientere om et såpass kontroversielt emne.
 19. Av hans tidligere tale om samme emne ifjor sommer kan man likevel slutte at det blir å vende tilbake til de tradisjonelle sovjetiske verdinormer som i stadig mindre grad verdsettes av ungdommen.
 20. Barns erotiske vitser har likevel som hovedfunksjon å skape kommunikasjon om et tabubelagt emne.
 21. Barth opplyser at den svenske nedrustningsambassadør Maj Britt Theorin vil bidra til å belyse dette emne.
 22. Beveget ser dikteren ut av vinduet og skifter emne.
 23. Bier og honningproduksjon er et annet emne som har interesse.
 24. Blandingen her, ukunstlet tale og evnen til å la verset komme flytende, bør bli et viktigere emne ved all teateropplæring i dette landet.
 25. Boken behandler nettopp et emne der tausheten råder : nerveproblemer og psykiske lidelser.
 26. Bokens intensjon og dens faktiske utformning når det gjaldt emne, nivå og faglig kvalitet i relasjon til disse ; tilgjengelighet og presentasjonsform for den informasjon som fremlegges ; stil i presentasjonen, relevans og kvalitet i illustrasjoner ; kvalitet i registre og indekser ; dekningsgrad og kvalitet i bibliografiske opplysninger og referanser ; aktualitet i stoffvalg ; bokens fysiske utformning og originalitet.
 27. Da er vi naturligvis fremme ved dagens brennaktuelle emne : hva kan det bli til av oljeaktiviteter på disse kanter ?
 28. De eneste betingelsene som stilles er at emnet enten skal være aktuelt eller at et gammelt emne gis ny klesdrakt og på den måten blir aktuelt.
 29. De mange faktiske informasjoner og den saklige tonen gjør denne boken så mye mer verdifull enn det meste som før er utkommet om samme emne på våre breddegrader.
 30. De psykologiske og rasemessige sider ved forholdet mellom uland og iland, om mindreverdighetskomplekser og selvhevdelsesbehov, om skyldfølelse og nyvåknet rettferdighetssans har til alle tider vært et kilent og tabubelagt emne.
Similar words:
engembed
engember
engemcee
engemend
engemir
engemit
engemu
Your last searches:
 1. emne


Emne was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) emne
Gerundio: emnende
Past participle: emnet
Indikative
1. Present
 • jeg
  emner
 • du
  emner
 • han
  emner
 • vi
  emner
 • dere
  emner
 • de
  emner
8. Perfect
 • jeg
  har emnet
 • du
  har emnet
 • han
  har emnet
 • vi
  har emnet
 • dere
  har emnet
 • de
  har emnet
2. Imperfect
 • jeg
  emnet
 • du
  emnet
 • han
  emnet
 • vi
  emnet
 • dere
  emnet
 • de
  emnet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde emnet
 • du
  hadde emnet
 • han
  hadde emnet
 • vi
  hadde emnet
 • dere
  hadde emnet
 • de
  hadde emnet
4a. Future
 • jeg
  vil/skal emne
 • du
  vil/skal emne
 • han
  vil/skal emne
 • vi
  vil/skal emne
 • dere
  vil/skal emne
 • de
  vil/skal emne
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha emnet
 • du
  vil/skal ha emnet
 • han
  vil/skal ha emnet
 • vi
  vil/skal ha emnet
 • dere
  vil/skal ha emnet
 • de
  vil/skal ha emnet
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle emne
 • du
  ville/skulle emne
 • han
  ville/skulle emne
 • vi
  ville/skulle emne
 • dere
  ville/skulle emne
 • de
  ville/skulle emne
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha emnet
 • du
  ville/skulle ha emnet
 • han
  ville/skulle ha emnet
 • vi
  ville/skulle ha emnet
 • dere
  ville/skulle ha emnet
 • de
  ville/skulle ha emnet
Imperative
Affirmative
 • du
  emn!
 • vi
  La oss emne!
 • dere
  emn!
Negative
 • du
  ikke emn! (emn ikke)!
 • dere
  ikke emn! (emn ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag reda sig
2 Flag sekskant
3 Flag livsmiddelforsyning
4 Flag borde
5 Flag rap
6 Flag kommersiell
7 Flag imperialisme
8 Flag boom
9 Flag flagrar
10 Flag vilt
11 Flag jeremiada
12 Flag sleeping-place
13 Flag sjalusi
14 Flag obtener
15 Flag bokhållare
16 Flag fijo
17 Flag lout
18 Flag tårnur

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 565 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 703 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1338 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2613 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8202 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2322 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2914 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5829 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6650 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7177 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1836 - seconds.

mobiltelefon