logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for empirisk:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norempirisk
engerfarenhetsmessig [a]: empirical, experiential, experimental
spaerfarenhetsmessig [a]: empírico, experimental
sweerfarenhetsmessig [a]: empirisk
Synonyms:basalt, dyptgående, elementær, erfaringsmessig, forberedende, fundamentalt, grundig, grunnleggende, innførende, propedeutisk, uunnværlig, vesentlig
Wiki:Empirisk er et begrep som betegner informasjon frembrakt ved observasjon, erfaring eller eksperiment[1] Det er et sentralt konsept i vitenskap og vitenskaplig metode at alle fakta må være empiriske eller basert på bevis eller logisk konsekvens som er observerbart av sansene. Det er vanligvis differensiert fra den filosofiske bruken av empirisme ved bruken av adjektivet «empirisk» eller adverbet «empirisk». ""Empirisk"" som et adjektiv eller adverb blir brukt i sammenheng med både naturvitenskap og sosialvitenskap, og refererer til bruken av hypoteser som er testbare ved hjelp av observasjon eller eksperiment.
Example:
 1. At utplassering av nye atomvåpen skulle føre til nedrustning, finnes det ellers ikke empirisk grunnlag for.
 2. Den 71 år gamle professoren ved Universitetet i Cambridge får prisen til Alfred Nobels minne i økonomisk vitenskap for 1984 for å ha gjort en banebrytende innsats ved utviklingen av et system for nasjonalregnskaper, og for dermed radikalt å ha forbedret underlaget for empirisk økonomisk analyse, heter det i begrunnelsen fra Kungliga Vetenskapsakademien.
 3. Hun hadde solid empirisk dekning for påstanden om at fint lite har forandret seg siden konkurranseidrett ble funnet opp av og for menn for hundre år siden.
 4. Han er ingen monetarist, men har forsøkt å efterprøve de monetaristiske teorier empirisk, sier Stoltz.
 5. All historisk og empirisk viten sier meg noe ganske annet !
 6. Beskrivelsen av systemets virkemåte er et teknisk / empirisk spørsmål.
 7. Det kiropraktorer har å holde seg til, er empirisk erfaring.
 8. Inspirert av de såkalte behavioristiske tendenser i internasjonal statsvidenskap krevde de reformvennlige at faget skulle legges om i empirisk samfunnsvidenskapelig retning.
 9. Motsetningen består vel i at den medisin som drives innenfor det offisielle helsevesenet tar sitt utgangspunkt i diagnose - og behandlingsmetoder som bygger på empirisk vitenskap.
 10. Til slutt i sitt innlegg forteller Ording at systemets virkemåte er et teknisk / empirisk spørsmål.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
norempirisk
sweempirism
norempiri
norempirisme
spaempirismo
sweempatisk
engempire
Your last searches:
 1. empiriskLast searches

# NAL Term
1 Flag hegre
2 Flag ute av drift
3 Flag electromotive
4 Flag Irländska republikanska armé
5 Flag andaktsfullt
6 Flag cairngorm
7 Flag stotre
8 Flag koka
9 Flag snøye
10 Flag reconcentrar
11 Flag nolla
12 Flag sprette opp
13 Flag out of order
14 Flag oskriven regel
15 Flag discount
16 Flag samlare
17 Flag kindtand
18 Flag jack

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 565 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 703 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1338 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2613 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8202 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2322 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2914 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5829 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6650 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7177 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1926 - seconds.

mobiltelefon