logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for ende:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norende
enggeneral [?]: end
spageneral [?]: final
swegeneral [?]: slut
Synonyms:
 1. avbud, avrunding, avslutning, avvisning, død, endelikt, endelse, endepunkt, ferdig, finale, forbi, kroken på døra, nei, opphør, oppløsning, over, punktum, slutt, stans, stopp, stopper, teppefall, ute, utgang, utløp
 2. bakende, hekk, rektum, rumpe, ræv, stump, stuss
 3. havne, lande, nå havn
Derived terms:påberopende, absorberende, aksepterende, adstringerende, eggleggende, egnende, eiendeler, påleggende, alarmerende, aldrende, altetende, allestedsnærværende, allmennpraktiserende lege, altomfattende, reduserende, allvitende, alternerende, alvelignende, ambulerende, amendement, endemål, endemålstjenlig, endemålstjenlighet, puste med en pipende lyd, endelig, endeløs, endeløst, endepunkt for jernbane, endetarm, endetarms-, angripende, angående, angrende, påtrengende, anliggende, angivende, englelignende, angrensende, anstrengende, antall nærværende, anvende, anvende feilaktig, anvende for mye, anvende noe mot noen, anvende med måte, anvende som, apeliknende, tilsynelatende, appetittvekkende, arbeidende, [Show less / more]
Anagrams:nede, eden
Example:
 1. Der er små, store sider ved Ivar LoJohanssons diktning som aldri vil glemmes - selv når kampen er ført til ende.
 2. Det var for så vidt på tide, for saken var i ferd med å ende i Stortinget.
 3. Fra sin ende av frokostbordet på Tostrup lot Benkow det skinne igjennom at han i så fall ikke ville synes det var noe dårlig selskap.
 4. Hvis jeg var russer og studerte hva NATO har til rådighet, ville jeg tenke meg om mange ganger før jeg startet et eventyr som sannsynligvis ville ende i en tredje verdenskrig.
 5. Kvartalet var straks til ende.
 6. Lørdag morgen klokken 4, etter timelange meglingsrunder gikk det omsider opp for neifylkene at de var kommet til veis ende.
 7. Poengene våre røk over ende som at korthus.
 8. Setningen føres ikke til ende ; leserne forstår hentydningen til et avhopp.
 9. Silkroadsuksessen ville ingen ende ta.
 10. Streiken var en politisk demonstrasjon mot at staten alt på forhånd hadde avgjort hva oppgjøret skulle ende på.
 11. Takstolene i hver ende lages av to bord i vinkel.
 12. Til Lore med takk for kloke råd, konsis kritikk og tålmodighet uten ende.
 13. Zambias president Kennet Kaunda arbeidet søndag intenst for å hindre at de tre dager lange forhandlingene om Namibias fremtid skulle ende uten resultater.
 14. Avgiftsinnkrevingen må skje på en slik måte at den ikke berører intern trafikk i Bærum, og det må ikke ende med at alle riksveier til og fra kommunen avgiftsbelegges.
 15. Det er jo noe tidlig å uttale seg om oppslutningen før dagen er til ende og vi får samlet rapportene, men så langt tyder våre observasjoner på at det har vært mindre trafikk ved bensinstasjonene enn normalt, sier Erling Storrusten.
 16. Det er ting som tyder på at bensinaksjonssaken vil ende i Høyesterett.
 17. Det kommer nok til å ende denne gang som så ofte før, nemlig at når det kommer til stykket, så får Høyre det som partiet vil, sa Henriksen.
 18. Det varierer, men som oftest begynner det med uro og unormal oppførsel, som går over i aggressivitet og en rasende fase, som igjen kan ende i en paralytisk tilstand - og efter to uker er det døden.
 19. Efter manges mening vil danskene, som inngår i vår forsvarsstrategi i syd, bli rent over ende på kort tid ?
 20. En god del ministre viste til at lederskap måtte utøves dersom det skal ende med et positivt resultat når de gjelder stasjonering av krysserraketter.
 21. Er det godt håp om at den siste transplantasjonen skal ende godt til slutt ?
 22. Europa skal ikke ende ved Østersjøen og Skagerrak, sa han i sin middagstale.
 23. Feil ende å begynne et slikt arbeide i, sier formannen i Norges Gymnasiastsamband, Trond Hole, til Aftenposten.
 24. For mannen er det en forutsetning at det skal ende med samleie, mens kvinnen ikke har denne forutsetning.
 25. Fortsetter man denne letevirksomheten med sikte på å finne et stort oljefelt som kan utbygges alene, kan dette ende med at man bare blir sittende igjen med store leteutgifter.
 26. Fremskrittspartiet kan ende opp med alt mellom 4,5 prosent og 15 prosent, alt avhengig av utviklingen.
 27. Hvis blokken skulle ende på jernbanelinjen og kanskje også kutte kjøreledningen, må vi ha tid til å fjerne den og å reparere kjøreledningen før neste tog kommer.
 28. Hvor skal ditt forfatterskap ende opp ?
 29. I øyeblikket peker alt i retning av at dette kommer til å ende opp i den rettssaken vi forsåvidt har ventet på lenge.
 30. Jeg fikk høre at å bli tatt under fluktforsøk i tysk uniform som var laget i leiren, ville ende med den verst tenkelige skjebne.
Similar words:
engend
engended
engendue
norenda
norende-
norendre
norendt
Your last searches:
 1. endeLast searches

# NAL Term
1 Flag gaggig
2 Flag alrededor
3 Flag avbilding
4 Flag pegote
5 Flag lavoar
6 Flag contiguo
7 Flag annan än
8 Flag cantilever
9 Flag monochrome
10 Flag till slutet
11 Flag plomb
12 Flag smula sig
13 Flag tömning
14 Flag fana
15 Flag falle i stykker
16 Flag solvable
17 Flag blacklist
18 Flag poner mala cara

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 663 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1739 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6752 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1622 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2226 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5154 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5960 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6411 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5414 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5933 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1714 - seconds.

mobiltelefon