logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for enkeltvis:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norenkeltvis
enggeneral [?]: individually
spageneral [?]: individual
swegeneral [?]: individuellt
Example:
 1. Dersom Statoil, Hydro og Saga kunne finne en felles plattform f.eks. gjennom et felles selskap med formål å drive virksomhet utenfor Norge - ville dette selskapet økonomisk og kompetansemessig i større grad enn selskapene enkeltvis kunne konkurrere med oljeselskapene på det internasjonale oljemarkedet, heter det blant annet i stortingsmeldingen.
 2. Jeg mener disse planene bør forelegges for sosialutvalget enkeltvis så snart de er ferdige, sier Seim Valeur til Aftenposten.
 3. . at Hæren må ha slagkraftige og mobile brigader som enkeltvis eller flere sammen kan settes inn mot en angriper hurtigst mulig.
 4. 15. september blir det stor konkurranse i byens storstue Hjertnes for break dancekyndige i grupper eller enkeltvis.
 5. Apeland viser til at oljeselskapene er villige til enkeltvis å møte bilorganisasjonene, og han regner med at slike møter vil finne sted tidlig i neste uke.
 6. Byggdetaljene er en abonnementsserie, men bladene kan også kjøpes enkeltvis.
 7. Både hobbyentusiaster enkeltvis og hobby og modellklubber kan sende inn bidrag.
 8. DENNE forskyvning har funnet sted uten større utslag for partiene enkeltvis.
 9. De fire tiltalte ble ført inn i rettssalen enkeltvis, og politimennene tok deres håndjern av da de var kommet inn i tiltaleboksen.
 10. De hadde vunnet Oslo Sporveiers store tegnekonkurranse som resulterte i 37 klasse og gruppebilder og 1506 bidrag fra elever enkeltvis og parvis.
 11. De krevet først en ikkevoldavtale mellom NATO og Warszawapakten, men for bare få dager siden trakk de frem Bonns ikkevoldavtaler med ØstEuropa som eksempel og antydet at en slik avtale kan inngås mellom alle KSSEland enkeltvis.
 12. De latinamerikanske landene ble på møtet enige om at de enkeltvis må forhandle direkte med regjeringene i de vestlige land.
 13. Deres bidrag og rentetap, enkeltvis og samlet, i det forløpne tidsrom, inngår følgelig i anleggets totale omkostninger sammen med eventuelle banklån og renter.
 14. Derimot ser altså Halvorsen med misbilligelse på at medlemmene enkeltvis og frivillig skal få utøvende innflytelse som aksjeeiere, som medeiere.
 15. Dersom valutamyndighetene ønsker å forfølge en enkelt sak, kan man imidlertid kreve å få utlevert opplysninger om kortinnehaver enkeltvis, skriver Datatilsynet, som setter klart skille mellom masserapportering og kontroll med enkeltsaker.
 16. Det går imidlertid også an å sikre seg bøker enkeltvis.
 17. Det kan man trygt spørre seg om efter en kjapp handletur til Arvika - denne by som tiltrekker seg nordmenn både enkeltvis og i flokker.
 18. Det var musikk fra en storhetstid i europeisk musikkhistorie vi fikk høre, og både Purcells Te Deum et Jubilate, Händels Anthem My heart is inditing og Bachs Magnificat har mange av de samme karaktertrekk med lys, festlig trompetklang, solister enkeltvis og grupper i veksling med kraftfulle kor og instrumentalsatser.En skjønn musikk som bærer bud fra en tid rikere på åndskraft enn vår egen.
 19. Det vil man kunne svare på om ca. et halvt år, hevder dr.med. Claus Christiansen ved klinisk medisinsk avdeling på Glostrup Amts sykehus i København. Da vil man ved undersøkelser kunne utpeke disse kvinnene enkeltvis.
 20. Det vil være fleksibelt, men standardisert tilbud som omfatter følgende hovedelementer som kan anvendes samlet eller enkeltvis : tilstandsanalyse for eksport, markedsvurdering, markedsreise, finne representasjon i markedet, utarbeidelse av markedsføringsplan samt ikke minst en eksportsjeftilleieordning.
 21. En ETL skal ha ansvaret for eksportarbeidet til en gruppe bedrifter som enkeltvis ikke har anledning til å ansette en egen eksportsjef på heltid.
 22. Enkeltvis - og hver for seg - er det lite de borgerlige partier kan få utrettet.
 23. Enkeltvis eller i grupper fikk skolens 240 elever en enestående anledning til å fordype seg i sitt eget nærmiljø.
 24. Enkeltvis har basiskartene vært til salgs i ca. tre år allerede.
 25. Enkeltvis står dere meget svakt.
 26. For samlingen skal nå deles og selges enkeltvis på Frankfurtauksjonen, og merkene vil da bli spredd for alle vinder.
 27. Få av artistene i Klaverets Mestere eller av Filharmoniens konserter ville selge om de ble presentert enkeltvis.
 28. Han ser for seg tre problemområder som både enkeltvis og tilsammen kan trekke i retning av utilsiktet opptrapping - en utvidelse av krigshandlingene som hverken er planlagt eller ønsket.
 29. Her vil en stor, samordnet enhet kunne oppnå mer enn småenheter enkeltvis.
 30. Hvert bilde presenteres enkeltvis, og de har som regel lite med hverandre å gjøre.
Similar words:
norenkelt
norenkelte
norenkeltrom
sweenkelt
engenteritis
engentertain
norendelig
Your last searches:
 1. enkeltvisLast searches

# NAL Term
1 Flag endiv
2 Flag oppfarenhet
3 Flag påminnelse-
4 Flag sjakk
5 Flag etikettera
6 Flag utsprede
7 Flag poser
8 Flag empeño
9 Flag ta opp lån
10 Flag lokal
11 Flag umerkbar
12 Flag vandring
13 Flag begin again
14 Flag konkurrent
15 Flag joint
16 Flag kinetik
17 Flag kongedømme
18 Flag sette

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 565 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 703 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1339 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2613 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8202 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2322 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2914 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5829 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6650 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7177 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1607 - seconds.

mobiltelefon