logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for enslig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norenslig
engspace [a]: lonely, isolated
spaspace [a]: aislado
swespace [a]: enslig
Synonyms:
 1. adskilt, alene, asosial, avsondret, ene, ensom, forlatt, isolert, på egen hånd, separat, singel, tilbaketrukket, uforstyrret, uten selskap
 2. alenefar, aleneforelder, alenemor, eneforsørger, husfar, husmor, skilt
Derived terms:kjenslig, kjenslig for, kjenslig for kulde, kjenslighet, urenslighet, renslighet, renslig
Anagrams:glinse, singel, single, gnisle
Wiki:Enslig er en sivilstand der personen er ugift og lever alene. En enslig mann kalles gjerne ungkar, mens en enslig kvinne kalles ungkarskvinne. En enslig mann over 30 år kalles peppersvenn, mens en tilsvarende kvinne kalles peppermø.
Example:
 1. Bakgrunnen for at vi velger å etablere et joint ventureselskap med Wilcox, er at et amerikansk selskap trolig vil stå sterkere i konkurransen om FAAkontrakten enn et enslig lite europeisk selskap, sier Pai.
 2. For en enslig mor som lever på morstrygd, er det umulig å reise bort hvis ikke hun kan få bo gratis hos venner eller familie, sier hjemkonsulent Gunnhild Rognstad ved Sandaker helse og sosialsenter.
 3. Ikke lett å være enslig i utenrikstjenesten, sier ambassadesekretær Sissel Breie i Bangkok.
 4. Professor Rosenquist er en enslig fugl i denne sammenheng, svarte miljøvernministeren på spørsmål om hvilken vekt man la på hans argumentasjon.
 5. 11 % av barna under femten år har enslig forsørger.
 6. 40 barske jegere mot en enslig stakkar !
 7. Alle forsøk på å fremstille de siste dagers begivenheter som resultat av et enslig brev fra Finnmark Høyre, bør falle på sin egen urimelighet.
 8. Avisene måtte lage et forferdelig spetakkel for å få med seg en enslig journalist blant det dusin utvalgte.
 9. Bare harene og en enslig lappugle lager liv rundt høyløene fra fortiden.
 10. Blant disse er Anne fra Stovner, enslig forsørger og selvangiver for første gang.
 11. Bodil Richardsen er enslig forsørger for datteren Marthe på 9 år.
 12. Bydelen peker seg ut som den av Oslos bydeler som har flest eldre over 67 år flest med sivilstatus enslig, og den laveste andelen av barn og unge.
 13. DET er ikke alltid like enkelt å være kvinnelig diplomat - spesielt ikke når man er ung - og enslig.
 14. De fine klærne, alle de små norske flaggene, de blankpussede messinginstrumentene i korpset, faner - og iallfall en enslig 17. maiblåse.
 15. De første prognoser gav ikke Reagan det historiske valgskred som ville ha blitt resultatet om velgerne i landsbyen Dixville i New Hampshire hadde vært representative.Der gikk de tradisjonen tro til valg så snart midnattstimen var passert.Reagan fikk 29 stemmer,mens en enslig svale stemte på Mondale.Men for USA som helhet må Reagan nøye seg med adskillig mindre enn de drøyt 96 prosent han fikk i Dixville.
 16. De har ikke engang en enslig sponsor.
 17. Der fant han en enslig livvakt som kjedet seg gruelig.
 18. Derfor er det vanskelig å være enslig i utenrikstjenesten, og enda vanskeligere for en jente enn for en gutt.
 19. Derfor kanskje en enslig streiffugl ?
 20. Dermed blir de regnet som enslig med barn, hvilket er skattemessig gunstig.
 21. Det er hevdet at det å bli enslig er en ressurssvikt i seg selv.
 22. Det er ikke så enkelt å være enslig mor og forsørger.
 23. Det kommer unektelig an på om man var herremannssønn eller tiggerdatter, om man er barn av en velhavende grosserer eller av en enslig mor uten utdannelse.
 24. Det satt en enslig, væpnet politimann utenfor hennes kontor da vi gikk inn der.
 25. Det tredje eksempel er en enslig forsørger med to barn i barnehave og innskuddsleilighet i et 15 år gammelt borettslag.
 26. Det viser seg at en vanlig student med støtte fra Lånekassen har like mye eller mer å rutte med når husleien er betalt, dvs. ca. 2400 kroner for en enslig student og det dobbelte for et barnløst par, påpeker Gunnar Magnus.
 27. Dette gjelder enten det er en enslig fugl, eller hele forsendelser.
 28. Disse grensebeløp skal kunne forhøyes med 50 pst. når det gjelder barn til enslig forsørger eller foreldreløse barn.
 29. Drøye 4 500 i barnetrygd for ett barn, nær 10 000 hvis forsørgeren er enslig.
 30. Efter gjentatte initiativer, informasjon og fremstøt gjennom en 1520årsperiode, lyktes det Ensliges Landsforbund å få gehør for lik rabattordning for reiser med NSB, dvs. det opprettholdes ikke lenger forskjellsbehandling mellom gift og enslig sivilstand.
Results found in Swedish dictionary
sweenslig
engspace [a]: lonely, isolated
norspace [a]: enslig
spaspace [a]: aislado
Synonyms:ödslig, folktom, tom, obebodd
Derived terms:spenslig
Anagrams:singel, snigel, neslig
Similar words:
norensling
sweensling
engensign
engensuing
norendelig
norenig
norensidig
Your last searches:
 1. ensligLast searches

# NAL Term
1 Flag unndra
2 Flag polimorfo
3 Flag metanol
4 Flag reglement
5 Flag slav
6 Flag teapot
7 Flag morn
8 Flag i det ville
9 Flag rusningstid
10 Flag hachote
11 Flag reset
12 Flag perspirere
13 Flag gjennomsiktighet
14 Flag piga
15 Flag whack
16 Flag nariz
17 Flag dar cabezadas
18 Flag gå utför

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 421 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 574 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1218 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2473 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7955 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2196 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2784 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5716 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6531 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7038 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1498 - seconds.

mobiltelefon