logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for epilepsi:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norepilepsi
engmedicine [n]: epilepsy
spamedicine [n]: epilepsia [f]
swemedicine [n]: epilepsi
Wiki:Epilepsi kjennetegnes av spontane epileptiske anfall grunnet en funksjonsforstyrrelse i hjernens nerveceller. Det finnes en rekke forskjellige epileptiske anfall. Noen hvor vedkommende bevarer bevissthet og andre hvor man får større eller mindre grad av bevvisthetstap.
Example:
 1. De fleste personene med epilepsi klarer seg faktisk godt i samfunnet slutter Løyning.
 2. Det er ikke uvanlig at funksjonshemmede blir overbeskyttet, både hjemme, på skolen, i arbeidslivet og ellers, men det ser ut til at personer med epilepsi er spesielt utsatt, sier overlege Løyning.
 3. Det er mange vrangforestillinger og holdningfeil ute og går, sier overlege Yngve Løyning ved Statens senter for epilepsi i Sandvika.
 4. Det utvikles stadig bedre metoder i behandlingen av epilepsi, sier overlege Yngve Løyning ved Statens senter for epilepsi i Sandvika.
 5. Dette er en situasjon en person med epilepsi må regne med å oppleve.
 6. Et brukket ben er bedre enn et knust hjerte, sier man på Statens senter for epilepsi.
 7. Fem prosent av befolkningen har hatt epileptiske krampeanfall, men det betyr ikke nødvendigvis at så mange har epilepsi, sier overlege Yngve Løyning ved Statens senter for epilepsi.
 8. Bodil Berg ber oss også vise identitetsmerket for personer med epilepsi.
 9. Det utvikles også stadig bedre metoder til tidligst mulig å utrede om en pasients anfall er epileptiske, hvilken type epilepsi det dreier seg om, og hva som er årsaken.
 10. En av grunnene til at medlemsmassen er så liten, er at mange holder sin epilepsi i sjakk ved hjelp av medisiner, og dermed foretrekker ikke å stå frem med sin sykdom.
 11. Epilepsi er en sykdom som rammer fire prosent av befolkningen, det vil si at ca. 160 000 mennesker i Norge har eller har hatt epilepsi.
 12. Fordommene og mytene er fremdeles mange når det gjelder epilepsi.
 13. Foruten oligofreni er der et vidt spektrum av sykdom og funksjonshemninger : epilepsi finnes hos ca. 1 / 4 av klientene og krever stadig behandling og kontroll.
 14. Han viser oss smykket han har rundt halsen og forteller at det skal vise andre at han har epilepsi.
 15. Hos den som får diagnosen epilepsi, vil man alltid finne at det er en tendens til gjentatte anfall på grunn av en vedvarende skade i hjernen.
 16. I enkelte deler av verden blir personer med epilepsi utstøtt fra det samfunnet de lever i.
 17. Legene fant spor efter epilepsi i Capotes hjerne og en årebetennelse i bena.
 18. Leger har hatt mistanke om at jeg kanskje hadde epilepsi, men det har de ikke kunnet påvise.
 19. Likevel finnes det endel nødvendige restriksjoner i livsførsel og arbeide som følge av det å ha epilepsi.
 20. Mange av oss har opplevd episoder der en person med epilepsi har fått et anfall på gaten, og ikke fått hjelp fordi forbipasserende trodde han var full.
 21. Mannens fysiske og psykiske tilstand er dårlig og han lider av epilepsi.
 22. Men også ved epilepsi, svulster og betennelser er apparatet til stor nytte.
 23. Naturligvis må man heller ikke plassere personer med epilepsi i et arbeide hvor de utsetter seg selv, andre eller materiell for skade, om det skulle komme et avfall.
 24. Overlege Yngve Løyning har også i vårt samfunn sett eksempler på at personer med epilepsi møter en avvisende holdning fra familie, medelever, arbeidskamerater og arbeidsgivere.
 25. Persomner med epilepsi er derfor utelukket fra trafikk og andre tjenester til lufts og til vanns.
 26. Siden dengang har han vært ut og inn ved sykehus og Statens senter for epilepsi.
 27. Som ettåring fikk hun hjernehinnebetennelse og fra tretten måneders alder ble hun behandlet for epilepsi.
 28. Tallet er imidlertid ikke sikkert, fordi det ikke finnes noe kartotek over personer med epilepsi i Norge.
 29. Tre måneder senere og vel kommet hjem fra sykehuset fikk han store krampeanfall, og det ble klart at han led av epilepsi som følge av akeulykken.
Results found in Swedish dictionary
sweepilepsi
engmedicine [n]: epilepsy
normedicine [n]: epilepsi
spamedicine [n]: epilepsia [f]
Wiki:Epilepsi (från latin epilepsia, från grekiska ????????, från epilambanein, att anfalla, gripa tag, från lambanein, att ta), äldre benämning fallandesot, är en grupp kroniska sjukdomar som yttrar sig i form av plötsliga attacker av övergående elektriska urladdningar hos hjärnans nervceller. Orsaken till epileptiska anfall kan utgöras av en missbildning, ärrbildning eller skada i hjärnan, men också av påfrestningar på hjärnan som extrem trötthet, abstinens efter drogmissbruk eller infektioner. Hos de allra flesta finner man emellertid aldrig någon bakomliggande medicinsk förklaring.
Similar words:
engepilepsy
norepilepsi
spaepilepsia
engepileptic
noreplepai
norepidemi
norepileptisk
Your last searches:
 1. epilepsiLast searches

# NAL Term
1 Flag provisoriskt
2 Flag brat
3 Flag know
4 Flag husnummer
5 Flag bockskägg
6 Flag strafe
7 Flag fatigue clothing
8 Flag spase
9 Flag najade
10 Flag nórdico
11 Flag konsonant
12 Flag menneskelignende vesen
13 Flag wanderlust
14 Flag tankbil
15 Flag gull og grønne skoger
16 Flag dar esquinazo
17 Flag behärskande
18 Flag finne tonen

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 393 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 545 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1187 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2440 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7909 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2166 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2754 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5684 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6501 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7007 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2245 - seconds.

mobiltelefon