logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for epistel:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norepistel
engreligion [n]: Epistle
spareligion [n]: epístola [f]
swereligion [n]: epistel
Synonyms:historie, skildring, saga
Wiki:Epistel (av gresk epistol?, brev) som litterær sjanger betegner en prosatekst skrevet til en mottaker, reell eller fiktiv. Teksten kan gjerne være personlig, kåserende i stilen. Tidligere ble ordet brukt om dikt skrevet i brevform, f.eks. Horats, Ovid.
Example:
 1. Forrige ukes I kulissene bragte en epistel om odelstingspresident Odd With og fordelingen av eftertraktede kontorer i stortingsbygningen.
 2. I en epistel om lærdom og universitetsundervisning skriver han at det heller er ved Taushed end ved Bulder, heller ved Tanker end ved Tale, at man bliver lærd.
 3. I en tid da avisene også tenderer mot å henvende seg til seere er den skrevne artikkel, reportasje eller epistel et klenodium, like kostelig som viktig.
 4. Moralen i denne lille epistel er at du skal passe på dine undersåtter og aldri ta dem som en selvfølge !
 5. Selv om Jens Bjørneboe i sin tid skrev en charmerende epistel om en katt i Napoli, som han smuglet gjennom Europa, kan ikke dette på noen måte forsvares.
 6. Så egentlig gikk jeg til Pietrzaks revy, efter en hard dragkamp om billettene, med en sterk følelse av at resultatet ville bli en epistel om den polske humorens tragedie.
 7. Så kom han til å lese Holbergs epistel nummer 89, der han forteller denne historien.
 8. Time efter time kunne det vare, og en gang sukker Holberg i en epistel - da har det ringt i fire timer - og sier at om vedkommendes salighet kan det nå neppe være tvil !
 9. Don Camillo i AMagasinet og H. V. i Aftenposten presenterer i Deilig er Jorden et utvalg av sine epistler - en typisk nattbordsbok, som vi kan nyde en liten epistel fra hver eneste kveld ?
 10. I vignetten over hver enkelt epistel lar Ulf Aas ham fly i flagrende gevanter bortover en sort strek, i ydmyk, men travel kamp mot ondskapens åndehær i himmel og på jord.
 11. På pressekonferansen idag leste Gisle Straume en epistel skrevet av Erik Bye, som var en hyldest til Live Aid.
 12. Scott leser Det ellevte bud eller En liten epistel om fedrelandskjærlighet.
Results found in Swedish dictionary
sweepistel
engreligion [n]: Epistle
norreligion [n]: epistel
spareligion [n]: epístola [f]
Synonyms:historia, skildring, story, saga
Similar words:
norepitel
engepistle
norepitet
spaepitelo
sweepitet
engEpistle
engepisode
Your last searches:
 1. epistelLast searches

# NAL Term
1 Flag apestoso
2 Flag vägra att
3 Flag som gave
4 Flag prince
5 Flag morgenkåpe
6 Flag rodillazo
7 Flag bira
8 Flag frustrerende
9 Flag utsvulten
10 Flag repaired
11 Flag chapel
12 Flag sobrado
13 Flag hafsig
14 Flag policía montada
15 Flag lirismo
16 Flag deterministic
17 Flag adskille noen
18 Flag sofisme

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 844 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 968 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1617 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2936 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8911 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2609 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3197 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6124 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6938 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7517 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2082 - seconds.

mobiltelefon