logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for epoke:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norepoke
enghistory [n]: epoch, era, period, age
spahistory [n]: época [f], período [m], era [f]
swehistory [n]: epok
Synonyms:alder, avsnitt, fase, historie, milepæl, moment, måned, periode, stadium, stund, tid, tideverv, tidsalder, tidsperiode, tidsrom, tidsskifte, uke, år, æra, øyeblikk
Derived terms:epokegjørende, epokeskifte
Example:
 1. De tilhører også en epoke i byen vår, i bydel 10.
 2. En epoke er slutt når Rolv Ryssdal fratrer som høyesterettsjustitiarius.
 3. Alf og Rolf har aldri vært i nærheten av de tidene Alf og jeg presterte for vel ti år tilbake, slutter Frank Hansen, som er skuffet over at epoken med gull i dobbelsculler, en epoke som går helt tilbake til 1971, er slutt.
 4. At vår form for parlamentarisme ikke uten videre krever at en regjering skal ha en organisert heiagjeng med flertall i Stortinget bak seg, viser mellomkrigstidens politikk mindretallsparlamentarismens epoke.
 5. Avtalen betegnes som historisk og som innledningen til en ny epoke i det sydlige Afrika.
 6. Beckmann virket som kunstner i omveltningenes og sammenbruddenes epoke, og det er kanskje ingen tilfeldighet at interessen for ham vokser i en tid med ny indre og ytre usikkerhet i det tyske samfunn.
 7. Begge sa at man gjennom skatteutjevningsmidlene for 1985 kommer inn i en ny og bedre epoke for kommuneøkonomien.
 8. DEN verste undertrykkelse skjedde under kulturrevolusjonens epoke.
 9. Dagens ni timer lange direktesending i friluft markerer starten på en ny epoke i kringkastingens historie.
 10. De skal bygge opp igjen gamle ruiner, gjenreise det som før ble lagt øde het det i prekenteksten for denne første søndag i det nye kirkeår, den første dag i en ny epoke for Vålerengen kirke.
 11. Den kan bli vår i folkedeportasjonenes og masselikvideringenes epoke.
 12. Den ligger altså fremdeles i skyggen av en avsluttet epoke som noen betrakter som en eneste avsporing.
 13. Der kan man få vite mer om Max Manus og hans like, om en dramatisk epoke i vårt lands historie, en kilde til god inspirasjon !
 14. Der satte de sitt eget og tydelige stempel på økonomi, kultur og politikk gjennom en lang historisk epoke, som nå er defintivt forbi.
 15. Derfor er det heller ingen som kan si med absolutt sikkerhet at den ene epoke var, eller er, verre enn den andre målt for eksempel i antall dødsofre.
 16. Dermed er en spesiell epoke i norsk skipsfart foreløbig avsluttet.
 17. Dermed ikke sagt at Amerikalinjens epoke i norsk rederinæring er over.
 18. Det ble farvel til stjernedyrkelsen av skuespillere, nå kom filmskapernes epoke.
 19. Det de mintes var slutten på en epoke som gikk helt tilbake til eldre jernalder, gårdsbrukene som produserte til eget forbruk.
 20. Det er på tide å begynne en annen epoke nå.
 21. Det er skremmende at samfunnet ennå ikke har oppdaget det fullt ut, sa LOsekretær Yngve Hågensen, og trakk parallellen til en epoke i historien da flere tusen arbeidsløse i Oslo var organisert i arbeidsløshetsforeninger.
 22. Det var særlig i arbeidet med Salmenes bok i Det gamle testamente Mowinckel skapte epoke.
 23. Disse er øyeblikk da alt kan skje, og jeg tror vi er inne i en slik epoke nå, slutter Sottsass.
 24. Efter en tildels gullkantet epoke det siste tiåret, må sparekniven slipes i kommunen.
 25. Eldak har gjennom sitt dokumenthånteringssystem basert på Digscan 9100 startet en helt ny epoke innenfor dokumenthåndtering.
 26. En annen interessant side ved Vindenessaken er at den kanskje markerer begynnelsen på en ny epoke i dopingsaker.
 27. En del nordiske politikere tenkte at i denne epoke med lørdagsfri kunne man foreta lørdagsstengning.
 28. En epoke er over for norske fiskerier, og for Johan J. Toft som har stått til rors og gitt navn til denne avgjørende tid for fiskeriene.
 29. En epoke i NATOs historie ble avsluttet de Joseph Luns gikk av efter 12 år som generalsekretær, og ble efterfulgt av briten Lord Carrington.
 30. En epoke i norsk damefotball er forbi.
Similar words:
sweepok
engepee
engepoch
engepoxy
noreple
norepos
sweepos
Your last searches:
 1. epokeLast searches

# NAL Term
1 Flag totalitarianism
2 Flag blokkert
3 Flag massemedia
4 Flag tänja
5 Flag godtrogen
6 Flag toffel
7 Flag lite rundt skjold
8 Flag vesentlig
9 Flag abulia
10 Flag simma
11 Flag grimt
12 Flag liberalitet
13 Flag mucka
14 Flag försaka
15 Flag drunken
16 Flag hysterectomy
17 Flag existera före
18 Flag silver plate

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 125 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 277 0 2022-10-17 23:14:50
röja 926 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2110 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7310 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1882 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2469 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5390 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6207 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6700 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.2128 - seconds.

mobiltelefon