logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for epokegjørende:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norepokegjørende
enggeneral [a]: epoch-making, very important
spageneral [a]: que hace época, muy importante
swegeneral [a]: epokgörande
Synonyms:pioner
Example:
 1. Samlet plan for vassdragene kan bli epokegjørende for vassdragsdebatten, sier miljøvernminister Rakel Surlien og tror vi kan unngå storkonflikter som Altakrigen i fremtiden.
 2. Som utgravningene i Pompeii og Herculaneum har vært epokegjørende for arkeologien og totalt forandret vår oppfatning av livet i oldtiden, har papyrusrullene forandret vår oppfatning av epikureismen.
 3. Ultralydseksjonen ved fylkessykehuset i Ålesund har gjort et grunnleggende og epokegjørende arbeide når det gjelder utvikling av ultralyddiagnostikk for gravide, sa adm. banksjef Kjell Remork i Borgund Sparebank da han overrakte æresprisen.
 4. At det ble en kvinne, er epokegjørende i amerikansk politikk.
 5. Bare rolig, saken vi har stukket hull på er nemlig så epokegjørende at De simpelthen er nødt til å lese videre.
 6. Begge parter har på forhånd latt det skinne igjennom at de ikke venter noen epokegjørende resultater av de nesten 10 timer samtaler som Reagan skal ha med Kinas toppledere.
 7. Da dette epokegjørende verk ble utgitt i 1965, var Capote forlengst etablert som noe mer enn en ung løve, men det er som far til denne nygamle form at han vil bli husket og hedret.
 8. De arbeider altså for radikal menneskelig fornyelse, på basis av et spiritualistisk livssyn, og ser seg selv som et ledd i den New Age Movement som Marilyn Ferguson gir en så kyndig, inspirert og veldokumentert redegjørelse for i sin epokegjørende bok The Aquarian Conspiracy.
 9. Det epokegjørende ved magnettomografen er at den gir krystallklare bilder av alle kroppsdeler - også de man hittil har hatt problemer med å kartlegge.
 10. Det er et jubileum som vil bli markert på flere måter i USA, blant annet ved at president Ronald Reagan gir en lunch for Apollo 11astronautene som var med på den epokegjørende måneferden.
 11. Det er ingen grunn til å vente epokegjørende nyheter fra president Ronald Reagans første møte med en av de sovjetiske toppledere.
 12. Det er litt nedvurderende overfor folks vett å fremstille sprøytesparingen som epokegjørende, fremtidsrettet omprioritering, som fordel for diabetikerne, som Five skriver.
 13. Feminister over hele landet har karakterisert avgjørelsen som et epokegjørende nytt skritt i amerikansk historie.
 14. Han er, som kjent, ikke den første som har oppdaget at Freuds epokegjørende erkjennelser ikke bare kan gi påskuddet til en nådeløs religionskritikk, men at de med enda større rett kan videreutvikles og bli en støtte til kristendommens diagnose av menneskesinnet.
 15. Heathprisen ble utdelt for første gang i år, og den pensjonerte professor i økonomisk geografi fikk prisen for sitt epokegjørende arbeide i Norge og Norden, spesielt for sine studier av bosetning og arealbruk.
 16. Høyesterett som først og fremst skal tolke loven og konstitusjonen, har opp gjennom tidene flyttet mange grenser ved epokegjørende og omstridte kjennelser som har hatt store følger for hele nasjonen.
 17. Ingen hadde ventet at det andre forhandlingsmøtet ville føre til epokegjørende resultater i den nå fem år lange konflikten.
 18. Jeg tror Samlet plan vil vise seg å være epokegjørende for vassdragsdebatten.
 19. Men dengang, i begynnelsen av 1940tallet, var et logisk sammenhengende system for nasjonalregnskap en epokegjørende nyskapning, et virkelig gjennombrudd.
 20. Men studien markerer ingen milepæl i den forstand at den presenterer nye epokegjørende tanker som ingen tidligere har tenkt, fremholder Stray.
 21. Når det gjelder forholdet til den arabiske verden, er det ingen grunn til å vente epokegjørende nyheter under Peres USAbesøk.
 22. Og de 1200 uåpnede rullene kan inneholde informasjon som kan bli like epokegjørende for filosofiens historie, mener professor Knut Kleve.
 23. Og det er ingen tvil om at en atomvåpenfri sone i Norden ville være et epokegjørende skritt.
 24. Sammen med to amerikanere reiser de nå rundt her i landet for å presentere resultatene fra hva de kaller et i verdenshistorien epokegjørende eksperiment.
 25. Selv om hun ikke vil karakterisere de nye forskrifter som epokegjørende, regner hun med som et positivt ledd i arbeidet med å sikre det enkelte menneske stadig bedre rettsvern.
 26. Stemoderrismen skal åpenbart stå for det doktrinære og skjematiske, det endimensjonale, i mest mulig flatterende kontrast til det epokegjørende frie og skapende og nye som vel å merke ikke er en nyhet for nyhetens egen skyld, var det likt seg.
 27. Sykepleier og forfatter Inger Austveg, som har engasjert seg sterkt i lepraarbeidet efter å ha oppholdt seg i mange år i land som har problemet, sier til Aftenposten at Gandhis innsats var epokegjørende, fordi han opphevet kastevesenet og sørget for at de aller fattigste fikk litt bedre levevilkår.
 28. To amerikanske brødre som høyst sannsynlig ikke ville vært i live på grunn av meget alvorlige brannskader, er idag på bedringens vei takket være en epokegjørende ny metode for transplantering av laboratoriedyrket hud.
 29. Verket, som er noe av det mest epokegjørende som er skrevet på 1800tallet, virker like gripende og uutgrunnelig hver gang det fremføres.
Similar words:
norepokegjørende
sweepokgörande
Your last searches:
 1. epokegjørendeLast searches

# NAL Term
1 Flag säkert
2 Flag bollen
3 Flag tejedor de punto
4 Flag crispy
5 Flag llegar
6 Flag forelder
7 Flag filmopptak
8 Flag sod
9 Flag quadrangular
10 Flag rubber dinghy
11 Flag erisipela
12 Flag abc
13 Flag uløselig
14 Flag nek
15 Flag avhängig
16 Flag repelente de insectos
17 Flag rekrytera
18 Flag inndriving

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 277 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 431 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1061 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2287 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7630 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2029 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2620 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5545 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6364 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6869 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1844 - seconds.

mobiltelefon