logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for epos:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norepos
engepisk dikt [n]: epic, epic poem
spaepisk dikt [n]: epopeya [f], poema épico [f]
sweepisk dikt [n]: epos
Synonyms:akrostikon, allitterasjon, bokstavrim, dikt, dråpa, gasel, haiku, halvrim, heksameter, kvad, limerick, lyrikk, mesostikon, nødrim, poem, poesi, prosadikt, rim(eri), salme, sang, sonett, stavrim, telestikon, vers(ekunst), visesang
Derived terms:depositum, pakkepost, preposisjon, preposisjons-, preposisjonsfrase, sidepost, tepose, depositar, repos, sending av epost, telepostsystem, sovepose
Anagrams:pose, sope, peso
Wiki:Et epos (fra gresk: «det som er sagt, ord; sang») er en bred definert litterær genre av narrativ poesi hvor stoffet fremføres i en bunden, metrisk form. Eposet er karakterisert av stor lengde, mangfoldige rammer, tallrike rollefigurer, eller er strukket over lang tid. Som et resultat av forandringen av ordets betydning, kan mange epos fra fortiden tilbakevirkende bli kalt «epos», som ikke ble komponert eller opprinnelig forstått som sådan.
Example:
 1. Alan Parkers Bygsy Malone fra 1976 er både i tone og bildestil en nærmest perfekt efterligning av de mange hårdkokte epos fra Chicago, avbrutt av sang - og dansenumre.
 2. Boris Godunov Opera i syv scener av Modest Musorgskij efter Aleksandr Pusjkins dramatiske epos.
 3. Bøkene om Vinterhauk er på vei til å bli et epos om en kulturkollisjon, om de hvites inntrengen i indianernes land sett fra indianernes side.
 4. Disse syv hadde likevel mye av The Right Stuff, som er titelen både på Tom Wolfes ironiskromantiske bestselger om fenomenet og Philip Kaufmans mer enn tre timer lange epos for kinoduk som går i Norge nå.
 5. Filmen vant hele syv Oscars, også for beste film, og er utvilsomt et av de mest innholdsrike epos som er komponert for det brede lerret.
 6. Gullpalmene skyldtes den unike Akira Kurosawa og hans dynamiske epos om spøkelsesgeneralen Kagemusha, som vi har sett på kino her hjemme.
 7. Hans utgangspunkt er det samme som Homer hadde for sine epos - krigen mot Troja, som nok har en historisk kjerne og sannsynligvis fant sted på 1200tallet før vår tidsregning, men som samtidig er vevet inn i mytenes verden.
 8. Høydepunktet ble det avsluttende epos, Robert Schumanns klaversonate i fissmoll op. 11.
 9. Jeg fulgte en gang med bokbåten Epos på Vestlandet - en meget gledesbetont opplevelse.
 10. Kursen blir satt over Kvamskogen til Norheimsund, og efter lunch på Sandven Hotell border selskapet skipet Epos som er chartret for å bringe alle trygt til Ulvik og Brakanes Hotell i Hardanger.
 11. Man venter seg altså igjen et større epos - nærmere fire timer - hvor volden spruter frem som arier.
 12. Og han inspirerte Italias nasjonaldikter Vergil til å gjøre ferdig sitt store epos Aeneiden, som en hyldest til Romas lange historie.
 13. Og på Vestlandet går bokbåten Epos.
 14. Reidun Øien leser geologisk epos mens Karin Solberg spiller på sitt nye instrument som skal stå sentralt i skuddårsfeiringen.
 15. Vidar Sandbeck har avsluttet sitt seks binds epos om Påsåns oppvekst et sted i Østerdalen.
 16. Og det er et vers fra det store epos.
 17. Og som alle andre land og verdensdeler kan spille sitt epos fra rikenes morgen, blar aktørene gjennom denne boken.
 18. At programmet blir interessant og vekslende, vil vi skjønne når vi forteller at professor Sigmund Skard vil lese sin egen oversettelse av Vachel Lindsays kjente epos, William Booth drar inn i himmelen.
 19. Dessuten, det kommer stadig nye teatergjengere, som har krav på å oppleve vårt nasjonale epos.
 20. Det er bare å slutte seg til de anerkjennende reaksjonene om dette tragiske italienske krigs epos der borgerkrigsråskap, kjærlighet, humor vekslet i kaotisk rekkefølge, med lysende naturlige symbolbilder som samlende scener.
 21. Det er her Kalevala hører hjemme, det store epos som i sprog, form og innhold representerer utgangspunktet for og selve kjerne i finsk kultur.
 22. Det er ikke et alminnelig epos, men en autorativ overlevering som de kaller den femte Veda - hellig skrift.
 23. Et epos som bl.a. er bevart i en versjon fra 800tallet, men som må ha vært tradert muntlig flere hundre år før den tid.
 24. For en tid siden var han ombord i Epos - eventyrbåten som la til kai ved flere øyer og småsteder på Vestlandet.
 25. Min blir da at Bronkens billed epos hovedsakelig ble et melo drama, ikke den tragedie som lutrer følelse og erkjennelse.
 26. Når teppet stiger til værs for den tredje versjonen av vårt nasjonale epos, står Nils Ole Oftebro i akterstavnen av et lystfartøy og skåler.
 27. Og film som beveger seg fjernt fra dagens brølende ungdomsfarser dette er en sivilisert manns epos.
 28. Onsdag vil Juha Pentikäinen ta for seg Kalevalas verdensbilde, Maria M. Tatar belyser sentralasiatiske epos, mens Georg von Simson behandler Mahabharata som indisk nasjonalepos.
Results found in Swedish dictionary
sweepos
engepisk dikt [n]: epic, epic poem
norepisk dikt [n]: epos
spaepisk dikt [n]: epopeya [f], poema épico [f]
Synonyms:akrostikon, allitteration, dikt, haiku, hexameter, limerick, poem, poesi, rim, psalm, sång, vers
Derived terms:deposition, depositionsräkning, preposition, prepositions-, prepositionsfras, aktiepost
Anagrams:pose
Wiki:Epos är en berättelse på vers och utgör en subgenre till epiken. Kännetecknande för epos är bland annat att realistiska inslag blandas med mytiska på ett sätt som ligger sagan nära. Handlingen utspelas i en förfluten tid, och dess hjälte är en övermänniska.
Similar words:
sweepok
engepee
engepic
engepoch
engepoxy
norepisk
noreple
Your last searches:
 1. eposLast searches

# NAL Term
1 Flag hacerse pedazos
2 Flag inblandning
3 Flag catch up
4 Flag sulfa
5 Flag memo
6 Flag livredder
7 Flag huvudform
8 Flag errado
9 Flag money
10 Flag färdighet
11 Flag rhymed
12 Flag emanerar
13 Flag poster
14 Flag olabukser
15 Flag tøffel
16 Flag beroende kvinna
17 Flag operasjon
18 Flag chimaera

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 277 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 429 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1061 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2283 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7621 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2029 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2619 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5544 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6361 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6865 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1599 - seconds.

mobiltelefon