logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for ernæring:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norernæring
enggeneral [?]: Nutrition
spageneral [?]: Nutrición
swegeneral [?]: Nutrition
Derived terms:underernæring, feilernæring
Wiki:Ernæring eller ernæringsfysiologi er læren om sammenhengen mellom kosthold og helse, og omhandler næringsstoffenes stoffskifte og fysiologiske virkning i menneskekroppen. Ernæringsterapi er en terapiretning som ligger utenfor det offentlige tilbudet. Ernæringsbegrepet omfatter: - Kunnskap om matinntak og matvarenes sammensetning og næringsverdi - Egenskaper ved energigivende næringsstoffer (fett, karbohydrat, protein) - Egenskaper ved ikke-energigivende næringsstoffer (vitaminer, mineraler, kostfiber, vann) - Stoffskifte - næringsstoffenes opptak, omsetning og lagring i kroppen - Fysiologi - næringsstoffenes funksjon i kroppen - Næringsbehov ved ulike tilstander (bl.a.
Example:
 1. Ernæringslære er derfor et fint hjelpemiddel for den som vil lære litt mer om ernæring, uansett bakgrunn.
 2. Altså er ikke angina et resultat av vårt overflodssamfunn, men av feil ernæring ?
 3. Dette betyr at dyrene får stadig bedre og riktigere ernæring, hevder Gunnar Skorve som er formann i Dyrematgruppen.
 4. Efter vår vurdering hadde et stort flertall lite kunnskap om kosthold og ernæring.
 5. Barnet skal ha rett til hensiktsmessig ernæring, bolig, adspredelse og legebehandling.
 6. Begge underviser ved Landbruksdepartementet i Warszawa på fakultetet for ernæring og de økonomiske forhold på landsbygden - hun er professor i videnskapelig forskning på landsbyfamilien og han er professor i kosthold og ernæring.
 7. Biologien til fisk og andre sjødyr, inkludert anatomi, fysiologi og ernæring.
 8. Blant de utenlandske gjester ved fiskerimessen er ØstTysklands minister for industri og ernæring, dr. UdoDieter Wange og statssekretær Lord Belstead fra det britiske jordbruks, fiskeri og ernæringsdepartement.
 9. Både når det gjelder utstyr og ernæring, er det lagt opp til tilbud for de løpende.
 10. De fleste som var med i undersøkelsen vurderte sine kunnskaper om kosthold og ernæring som gode.
 11. De skal også benyttes til et opplæringsprogram i helse og ernæring.
 12. Der skal jeg personlig sørge for å guide deg gjennom verdens kjøkkener med såvel ernæring som smak og historie for øye.
 13. Deres innsats omfatter støtte til utdannelse, ernæring og helsekontroll, og ved å hjelpe barna, hjelpes også barnas nærmeste familier.
 14. Derfor skal temaet Kvinner i landbruket stå i fokus når Verdens organisasjon for ernæring og landbruk, FAO, 19. oktober markerer verdens matvaredag ved hovedkvarteret i Roma.
 15. Det blir FNs organisasjon for ernæring og landbruk, som skal lede gjennomføringen av programmet.
 16. Det er en jevnaldrende pike, Vijaya, Morgan er med på å sikre skolegang, helsekontroll og ernæring.
 17. Det er mulig at både forskjellig arvemessig bakgrunn og forskjeller i ernæring mellom de to land kan medvirke til at de britiske tall er høyere.
 18. Det finnes også noen få som gir fullstendig blaffen i ernæring, og for eksempel starter dagen med en cola.
 19. Disse representerer ulike fagmiljøer innen ernæring og klinisk diedetikk.
 20. Dårlig ernæring og sykdom gjør at svært mange svangerskap ender i abort eller dødfødsel.
 21. En kjempeutstilling med tilbud om ernæring, medisiner og hjelpemidler innen eldreomsorgen er satt opp på kongressen.
 22. En solid fagbok om ernæring foreligger nå på norsk.
 23. En undersøkelse om ernæring i Bangladesh i 1976 viste et daglig kaloriinntak som i gjennomsnitt lå på 93 prosent av anbefalt dose.
 24. Ernæring, ressursforvaltning, forskning og ny teknologi har gjort husholdningsfag mer interessant for menn.
 25. Ernæring i Uland og Iland er diskutert, og de såkalte velstandssykdommene er viet spesiell oppmerksomhet.
 26. Ernæring ser ut til å få stadig større oppmerksomhet innen andre fag som medisin og samfunnsforskning, og dette ser vi som svært positivt, sier konsulent i Statens ernæringsråd, Kari S. Møllen.
 27. Et annet område er opprettelse av sunnhetsklinikker som gir veiledning i ernæring, fysisk fostring, mosjonstrening etc.
 28. FAO - De forente nasjoners organisasjon for ernæring og landbruk - har forøvrig nylig bedt Norge samle den kunnskapen man har fått hittil om fiskeoppdrett.
 29. FNs organisasjon for ernæring og landbruk mener at i en bakke med 30 prosent stigning ville en måtte grave og fylle i 1500 kubikkmeter jord for å lage tre eller fire terrasser som kunne hindre jorden i å rase ut.
 30. FOLK i Afrika har alltid sultet, men aldri har så mange manglet tilfredsstillende ernæring som i våre dager.
Similar words:
norerklæring
norerobring
sweerövring
sweerinring
norerfaring
norernærende
norernære
Your last searches:
 1. ernæringLast searches

# NAL Term
1 Flag leva ihop
2 Flag inexpresable
3 Flag arier
4 Flag nagle
5 Flag vranghet
6 Flag apreciarse
7 Flag fadervår
8 Flag skilled worker
9 Flag disassembly
10 Flag uforståelig snakk
11 Flag club
12 Flag acelerador
13 Flag warp
14 Flag pastellfärg
15 Flag extrude
16 Flag proteststorm
17 Flag pust
18 Flag meter

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 113 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1339 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 441 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1096 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3906 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4782 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5011 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4130 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4776 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8449 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1600 - seconds.

mobiltelefon