logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for essay:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engessay
norschools [n]: oppsats [u]
schools - universities [n]: essay [u], avhandling [u], kort avhandling [u]
spaschools [n]: redacción [f], composición [f]
schools - universities [n]: ensayo [m], disertación [f], estudio [m]
sweschools [n]: uppsats [u]
schools - universities [n]: essä [u], avhandling [u], kort avhandling [u]
Synonyms:
 1. [n]: writing [gt], written material [gt], piece of writing [gt]
 2. [n]: attempt [gt], effort [gt], endeavor [gt], endeavour [gt], try [gt]
 3. [v]: try, seek, attempt, assay, act [gt], move [gt], try out [rt]
 4. [v]: test, prove, try, try out, examine, evaluate [gt], pass judgment [gt], judge [gt]
Derived terms:essayist, essayer
Wiki:An essay is a short piece of writing which is often written from an author's personal point of view. Essays can consist of a number of elements, including: literary criticism, political manifestos, learned arguments, observations of daily life, recollections, and reflections of the author. The definition of an essay is vague, overlapping with those of an article and a short story.
Example:
 1. What criterion did you use when you elected this essay as the winner?
 2. You can finish your essay now.
 3. His essay gave only a superficial analysis of the problem, so it was a real surprise to him when he got the highest grade in the class.
 4. Your essay has some mistakes, but as a whole it is very good.
 5. There are several spelling errors in your essay.
 6. Your essay is admirable in regard to style.
 7. If your essay is on the short side, you can always pad it out with a few quotations.
 8. This English essay is suspiciously good!
 9. Judy spent hours on end writing and rewriting her essay.
 10. The essay treats of the progress of cancer research.
 11. This essay is about a piece of luggage.
 12. This essay is my own.
 13. This essay shows a great improvement.
 14. In the U.S., part of the application process to universities usually includes an essay on Why I want to go to university.
 15. Is the essay ready? No, Im sorry. I havent finished writing it yet.
 16. Write an essay on Friendship.
 17. The purpose of a conclusion is to sum up the main points of the essay.
 18. Bring your essay to me this afternoon.
 19. Will you read my essay and correct the mistakes, if any?
 20. Ive got to finish this essay by tomorrow.
Results found in Norwegian dictionary
noressay
engschools - university [n]: essay, memoir [formal]
spaschools - university [n]: ensayo [m], disertación [f], estudio [m]
sweschools - university [n]: essä
Synonyms:artikkel, avhandling, studie
Derived terms:essayist, essayforfatter
Wiki:Et essay er en tekst som stiller spørsmål ved kjente forestillinger eller aktuelle saker. Ordet essay kommer fra det franske «essai» (forsøk) eller «essayer» (forsøke). Sjangeren fikk sitt navn fra Les Essais, en bok som den franske forfatteren Michel de Montaigne gav ut i 1580.
Example:
 1. Jeg har lest disse brev, sier Canetti i innledningen til sitt essay Der andere Prozess.
 2. Arkens redaktør Kaj Skagen forsøker i sitt lange essay Fra hjemløshetens korsveier å gi en analyse av vår tid, først og fremst eksistensielt.
 3. Av denne karakteristikk lar seg utsi at Canetti holder seg innenfor den biografiskpsykologiske skoles grenser, men nettopp dette essay viser oss at det kan være flere veier til godtagbar belysning av litterære verk, at ingen retning er absolutt riktig i enhver sammenheng eller kan pretendere å kunne fremstå med den ene, helt ut sammenfattende og gyldige tolkning.
 4. Det fortvilte er at Vesten lever i den illusjon at SentralEuropa er Øst, at det ikke har noe med oss å gjøre, skriver tidligere forlagssjef i Oktober, Knut Johansen, i dagens kronikk som tar utgangspunkt i et nylig publisert essay av Milan Kundera.
 5. Det samme kan man si om et betagende essay som Keynes skrev mange år senere, Dr. Melchior.
 6. Foruten dikt av Tove Lie, Håvard Rem og Terje Næss, bringer Arken også et essay av Aasmund Brynildsen, som gikk bort så altfor tidlig.
 7. Holberg som i København fikk både dansk inn på scenen og den filosofiske essay i trykken.
 8. Hovedoppslagene er et intervju med den engelske forfatteren Doris Lessing og et lengre essay av Kaj Skagen.
 9. Hvis man gjør som Kundera, prøver å få en til å gjøre i sitt essay, kan man i et glimt se at oppstanden i Ungarn i 1956 var den første store begivenheten i vestlig historie i efterkrigstiden.
 10. I Aftenposten den 5 / 6 1984 refererer Knut Johansen den tsjekkiske forfatteren Milan Kunderas siste essay Det tapte Europa.
 11. I Samhallen var man sams om, alle som en av talerne at det er behov for det filosofiske essay i vår samfunnsdebatt.
 12. I sitt essay om de fredsbevarende operasjoner fastslår Patrick Garrity at de i beste fall har vært en blandet suksess.
 13. I tillegg er redigeringen av Havels essay fortetatt av en redaksjon som for bare tre år siden stemplet Jaroslav Seifert som en forfatter som fikk sine ting utgitt under både Hitler og Stalin.
 14. Ivar Magne Ravnum har i et essay om Tsjekhovs dramatikk pekt på at den russiske dikter står fadder for det ensomme og lengtende menneske i det moderne drama, helt frem til Beckett.
 15. Jeg ga Samtiden en generell tillatelse til å trykke en forkortet versjon av Havels essay.
 16. Jeg har fullmakt til å bestemme publiseringen av Vaclav Havels essay Politikk og samvittighet i Skandinavia.
 17. Kafkas brev og Canettis essay bringer naturlig nok det gamle spørsmål opp om Kafka var egnet for ekteskap, rent fysisk sett.
 18. Kanskje det aller mest fengslende er Sigmund Mjelves essay om poetisk og naturvidenskapelig metode.
 19. Kundera forteller om dette i et avsnitt i et større essay han har skrevet i det siste.
 20. Legger vi så til at dette er mikset sammen med det humoristisk tilspissede kåseri eller essay og den godt fortalte anekdote, det hele tilsatt noen spiseskjeer personlig og politisk livsvisdom, har man noen av de viktigste smaksstoffene i den eidemske kunstprosa.
 21. Mens dagspressen stiller stadig mindre plass til disposisjon for seriøs kunstkritikk, savner man samtidig det kritiske oversyn, og det avklarende essay.
 22. Norge og Frankrike, ble det fortalt, er de eneste land der studenter får artium først efter å ha skrevet et essay.
 23. Nylig vant han Gyldendals Poesi Magasins pris for et essay om hennes debutdikt.
 24. På norsk foreligger hans essay om den vestlige fredsbevegelse i Morgenbladet 5. og 8. august 1983.
 25. Redaktørene søkte ut over parti og faggrense og la vekt på at bidragsyderne skulle legge større vekt på det personlige og faglige essay enn den korte, nitide avhandling, heter det i forordet.
 26. Simen Skjønsberg har svart på mine anførsler til redigeringen av Vaclac Havels essay Samvittighet og politikk, slik jeg fremholdt at en representant for redaksjonen i Samtiden burde.
 27. Skyldfølelsen finner vi tydelig uttrykk for i han siste roman og i nevnte essay.
 28. Spennvidden i nyere norsk kulturhistorie markeres med sprakende overskudd i et essay om lysthuskulturen i Norge, med fabelaktige glimt av slekten fra 1814 og det unge eliteNorge med Henrik og Camilla Wergeland i spissen - og på den annen side Kjellbergs stillferdige meditasjon om menneskenes funksjonelle ordninger i strenge kår, i radiokåseriet Ved husmannsplassen.
 29. Så det spesielle - Havels essay og redigeringen.
 30. Tilretteleggeren Andreas Riis alvor kommer også til uttrykk gjennom katalogen som inneholder knapp og nyttig informasjon i Biografiske noter, et fettfritt og leseverdig essay om Jorns liv og verk av Per Hovdenakk samt en samling fotografier av Jorn og farvegjengivelser av samtlige utstilte bilder i galleriet.
Similar words:
engespy
noress
spaesa
spaesas
sweess
sweessä
engescape
Your last searches:
 1. essayLast searches

# NAL Term
1 Flag krøllete hår
2 Flag göra ont
3 Flag sovealkove
4 Flag syrlighet
5 Flag scout
6 Flag dispatch
7 Flag recluse
8 Flag puñalada
9 Flag skyffla upp
10 Flag maismel
11 Flag turbamulta
12 Flag transnational
13 Flag turisme
14 Flag warmth
15 Flag asfaltering
16 Flag clarividente
17 Flag domestisere
18 Flag lögnaktig

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 556 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1333 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2606 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8195 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2318 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2907 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5825 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6642 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7167 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1752 - seconds.

mobiltelefon