logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for essensiell:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

noressensiell
enggeneral [?]: essential
spageneral [?]: esenciales
swegeneral [?]: väsentliga
Synonyms:alfa og omega, ansett, avgjørende, betydelig, betydningsfull, framtredende, grunnleggende, hoven, høyt på strå, krumtapp, overlegen, signifikant, uunnværlig, vesentlig, viktig
Example:
  1. Hvis vi skal ha noe håp om innrømmelser fra sovjetisk side, må vi forhandle ut fra styrke, og MX er av essensiell betydning i våre bestrebelser på å få dem til å ta våre forslag alvorlig, har han fortalt Goldwater.
  2. Tidsfaktoren er meget essensiell.
  3. Lærer Bjørn Vågsdal forteller at elevene har produsert en gyrogaffel som er essensiell i fremdrift av båten, som er laget av fire gutter i formingstimene denne uke.
  4. Denne teologi kan også sies å være essensiell i fru Aagaards forståelse av den liturgiske menighet, ikke bare som lyttende tilhørere, men medaktører i den samlede menighets fellesskap.
  5. Samarbeid mellom profesjonene vil få inn bredde som er nødvendig i en så omfattende teori og hvor en interdisiplinær tilnærming er essensiell.
Similar words:
sweessentiell
engessential
engessentially
engessentials
engesentially
engessence
noressens
Your last searches:
  1. essensiellLast searches

# NAL Term
1 Flag doktrine
2 Flag amento
3 Flag gjennomslagskopi
4 Flag lift
5 Flag distrikt
6 Flag tic
7 Flag luftvärdighet
8 Flag tolerera
9 Flag bullrig
10 Flag robotvapen
11 Flag gabled
12 Flag worsen
13 Flag plastisitet
14 Flag tinglyse
15 Flag cobalto
16 Flag lanterna
17 Flag billedside
18 Flag gnoseología

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
How to create a topic at easytrans.org ?? 10 0 2023-02-08 08:51:19
Gjørme e mud 287 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 444 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1070 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2302 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7667 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2045 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2631 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5556 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6376 2 2021-01-11 11:20:56

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1545 - seconds.

mobiltelefon