logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for estetikk:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norestetikk
engscience [n]: aesthetics
spascience [n]: estética [f]
swescience [n]: estetik
Wiki:Estetikk (fra gresk aisthesis, ????????, «sansekunnskap» eller «oppfatning») er et kunstteoretisk begrep som brukes både om «læren om kunnskap som kommer til oss gjennom sansene», og «læren om det vakre og skjønne i kunsten». Betegnelsen estetikk ble for første gang brukt av den tyske filosofen Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762) i boken Aesthetica i 1750-1758. Dette la grunnlaget for estetisk filosofi som en selvstendig filosofisk vitenskap.
Example:
 1. Nybygget vil inngå i en bygningsmessig ramme rundt plassen, men bør tydelig representere sin tids byggeteknikk og estetikk, sier planleggerne.
 2. Allerede i forrige århundre ble det etablert en selvstendig fotografisk estetikk rundt norsk landskap, som markerte seg klart i forhold til de nasjonalromantiske strømningene som preget maleriet.
 3. Allerede rundt 1960 blir uttrykket brukt for å angi et brudd i forhold til modernismen, enten man nå beklaget det som et forfall, eller så det som et frembrudd av en ny kunst og en ny estetikk.
 4. Arkitektstanden har i en årrekke gitt avkall på sin oppdragerrolle i estetikk, av frykt for å virke moraliserende eller autoritære.
 5. Behov for estetikk, form, kreativitet.
 6. De eldste bildene er beslektet med århundreskiftets pictorialisme, med velkomponerte portretter innen en streng estetikk.
 7. De fleste bildene strider mot hva vi forbinder med organisert formal estetikk.
 8. Den amerikanske popkunstens seiersgang med vulgariteten som drivstoff, gjorde kål på restene av den kultiverte estetikk som ledsaget modernismen.
 9. Dessto gledeligere er derfor de ensomme unntagelsene som er formet av hender med sans for bygulvets estetikk.
 10. Det er et forsøk på å forene den mest utsøkte estetikk med populærfilmens grunnmotiver - og det lykkes Leone med.
 11. Det uforedledes estetikk kalles denne trenden, som er enda tydeligere i USA enn her hjemme.
 12. Eftersmaken av hermetisk estetikk fra forrige århundre er sterk.
 13. Estetikk kan bare ha en avdempende virkning.
 14. For den estetikk som har vist seg å holde gjennom tidene,er den som har hatt lett tolkede og gjenkjennelige former og som viser oss hva tingene er og hvordan de kan brukes.
 15. For er det noen som går rundt og innbilder seg at ru grovarbeidernever eller slobefengte fiskerhender besitter den herlige estetikk som skal til ?
 16. For meg mest estetikk og en følsomhet i spillet som grep.
 17. Fra nå av kopierte han mørkt og rått med høye kontraster, for fotografier skulle følge sine egne forutsetninger og ikke la seg diktere av våre projeksjoner og den tilfeldige estetikk som råder i øyeblikket.
 18. Hennes doktorgrad fra 1965 har tittelen Dikteren og hans verk - en studie i Marcel Prousts estetikk.
 19. Her skal han i mondene millionærers illustre selskap plukke Gullpalmen efter dissekerende diskusjoner over ett eller fire glass rosa champagne om kameravinklenes estetikk.
 20. I annen halvdel av forrige århundre var Eduard Hanslick professor i estetikk ved Universitetet i Wien, og musikkritiker, en BøRygg i nte potens.
 21. I sin essaysamling Mistankens tidsalder trakk hun opp grunnlinjer i denne bølges estetikk.
 22. Kanskje kommer filmen - og diskusjonen - også til Norge, der Proust særlig er kjent takket være dosent AnneLise Amadous forelesninger og doktorgrad om hans estetikk.
 23. Men det er en tapt sak, for estetikk står ikke sterkt i vår tid - ikke engang fagre kvinner står sterkt.
 24. Norsk kultur legger stor vekt på alt som er praktisk og nyttig og mindre vekt på estetikk og lek.
 25. Og festivalens mest omstridte film, Klasseforhold efter Kafkaromanen Amerika, måtte nøye seg med en spesiell omtale med sin ekstra utfordrende estetikk.
 26. På en reise til Karlsruhe for å besøke Horst Antes medbragte Knut Rose som reiselektyre Baudelaires estetikk - på fransk.
 27. Skjønt jeg vil være forsiktig med å hevde definisjoner på vegne av kjendispressens estetikk.
 28. Slagverkernes høye rop og voldsomme anfall på trommene, kombinert med en mild og tidløs klangverden som kontrast, bygger på en filosofi og estetikk som er helt fjernt fra vår kultur.
 29. Steinar Labergs artikkel om Bilreklamen som maskulin estetikk og røyndomstolkning er morsomt skrevet og suverent ensidig i utvalg og fortolkning.
 30. Stuart Klippers utstilling av panoramabilder beveger seg tildels innen en slik estetikk, skjønt man med velvilje også kan oppfatte ham som en konseptuell kunstner innen New Topographics.
Similar words:
norestetisk
sweestetik
sweestetisk
norestetiker
sweestetiker
sweestetiskt
engesthetic
Your last searches:
 1. estetikkLast searches

# NAL Term
1 Flag kontra
2 Flag svindlande
3 Flag operett
4 Flag motorcycle
5 Flag klinke
6 Flag macarrones
7 Flag mineralogi
8 Flag plutselig omslag
9 Flag hörsam
10 Flag ovanför
11 Flag dorm
12 Flag miscast
13 Flag scheme
14 Flag ämbetsdräkt
15 Flag multilingual
16 Flag sicopático
17 Flag ostlig
18 Flag taktik

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 913 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1041 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1684 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2996 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8995 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2672 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3265 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6188 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7006 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7582 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2424 - seconds.

mobiltelefon