logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for ett:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norett
enggrunntall [n]: one
spagrunntall [n]: uno [m]
swegrunntall [n]: etta
Synonyms:ei, en, et, uno
Derived terms:affektert sett, eiendomsrett, egretthegre, akademiker som studerer videre etter eksamen, allegretto, allemannsrett til vei, alt etter, alt ettersom, amulett, puste lettere, anisette, anpasse etter, anrette på utegrill, ansett, ansiktsserviett, ansette, ansette personale til, ansettelse, antirakett, tilsidesette, sette avsted igjen, igjen stille til rette, gjenopprette, tilbakeføre i rett leie, gjeninnsette, gjeninnsettende, lett å komme til, lettilkommelig, fradragsberettiget, etterkommer, kloakknett, henrette, avretting, avsette, forsettlig, speide etter, bagett, bajonett, bakoverrettet, ettertenne, ettertenning, balett, balettdanser, rosett, båndrosett, bankett, baronett, baronettrang, bærerakett, rette på[Show less / more]
Anagrams:tet
Example:
 1. Aksjon venteliste er bare ett eksempel på hva som gjøres for at stadig flere mennesker kan få lettere tilgang til medisinsk service og pleie.
 2. Aksjon venteliste er ett av de mange tiltak som er under gjennomføring.
 3. Aksjon venteliste mot sykehuskøene er bare ett eksempel.
 4. Ansiktet mot folket er et ukentlig program, laget over samme lest som er vanlig i flere land hvor herskerne har behov for å markere at de er ett med folket og at hvem som helst kan komme til sin leder og få svar på sine dagligdagse problemer.
 5. Antikverte radiatorer er bare ett av de problemer avdelingen sliter med.
 6. Atombomben er i og for seg grei nok, men den passer ikke her i Tronjæm, lyder ett av hennes mer innsiktsfulle utsagn.
 7. Att Norge inom en överskådlig framtid skulle förändra sin EECpolitik i riktning mot ett medlemskap, är svårt att tro, trots antydningar i den riktningen.
 8. Bekvemme stillinger, hvorav ett heter Diplomatfruens hverdag.
 9. Bgjengens metoder ble også benyttet i et bankran på Kløfta for vel ett år siden.
 10. Bohuslän av Göteborg er ett av de fem svenske turistskipene som i disse dager ligger i Oslo havn fullastet med informasjon om Bohuslän.
 11. Botta fikk sin straff, utestengelse i ett år fra alle internasjonale kamper, såvel på landslags som klubbnivå.
 12. Botta nøyde seg med ett mål, og hvilket mål !
 13. Brosteinskameratene er ett av lagene vi skal heie frem.
 14. De eldres plass i lokalsamfunnet var ett av hovedtemaene på landsmøtet, og ett av hovedspørsmålene var hvordan de eldres egne ressurser best kan utnyttes.
 15. Det er det som skjer når kommunalminister Rettedal lover 50 000 arbeidsledige innen ett år.
 16. Det er ett av slagordene til Oslo Unge Høyres nye nærradiotilbud i Osloregionen som for første gang var på luften igår.
 17. Det er noe galt, ett eller annet sted.
 18. Det finnes bare ett eneste ord som kan beskrive den ærede representants politikk når han står overfor trusler, enten innenfra eller fra utlandet, og det ordet er eftergivenhet.
 19. Det finnes bare ett saksområde som kan virke splittende på Arbeiderpartiet, og det er sikkerhetspolitikken.
 20. Dette er ett av de viktigste antikvariske spørsmål som vår tid må ta standpunkt til.
 21. Dette er ett sitat fra det brevet som har vakt størst oppmerksomhet her i den olympiske by.
 22. Djevelens finger er kommet til rette på Hedmarksmuseet på Hamar nøyaktig ett år efter at den ble stjålet.
 23. Du kan ikke utrette noe særlig i en ny klubb i løpet av ett år, var Herds filosofi.
 24. Du må bli ett med lederen...
 25. Du vet, i stedet for å se en politiker plante ett tre mens tusener ser på, så ville jeg heller se tusener plante tusener av trær, mens en politiker ser på !
 26. Ein Deutsches Requiem er noe av det beste Brahms har skrevet, ett av hans hovedverk, faktisk det som ga ham bekreftelse på at han kunne skrive musikk i det helt store format, han var jo bare et par ord og tredve år gammel da han komponerte det.
 27. En serie pengespill eksisterer allerede, og det er ikke lett å forstå hvordan innføringen av Lotto skulle gjøre vår syndefulle verden synderlig verre. - Ja, det eksisterer allerede en serie pengespill, men er det et avgjørende argument for å innføre enda ett ?
 28. Er det ett spørsmål denne regjeringen må holde seg langt borte fra, er det vårt forhold til EF.
 29. Ett, to, tre år har vi ventet, men vi er tålmodige når det gjelder GOMA vitamin barnesåpe.
 30. Ett krav må stilles klinkende klart til de som seriøst sysler med utkast til TV 2.
Results found in Swedish dictionary
sweett
enggeneral [a]: one
indefinit determinant [a]: one, a certain
grundtal [a]: one
mathematics [n]: unity
obestämd artikel [o]: a, an
grundtal [o]: one
norgeneral [a]: entall
spageneral [a]: un, una
indefinit determinant [a]: un, una, un cierto, una cierta
grundtal [a]: un
mathematics [n]: unidad [f]
obestämd artikel [o]: un, una
grundtal [o]: uno
Synonyms:någon
Derived terms:ägretthäger, allegretto, amulett, andas med ett pipande ljud, anisett, ansiktsservett, avskilja med ett staket, avsluta ett kontrakt, baguette, bajonett, balett, balettdansör, bandrosett, bankett, bedöva någon med ett slag, begå ett allvarligt fel, bett, biljett, biljettkontor, biljettpris, bli översett, bli vettskrämd, bortsett från, brett, brevpapper försett med namn och adress, brikett, brunett, bukett, byrett, cigarrett, civett, damtoalett, delta i ett samtal, detta, dilettant, dilettantisk, diskett, diskettstation, dra ett fall inför rätten, dra nytta av ett behov, dublett, duett, epålett, episod med ett spännande slut, etikett, etikettera, ett antal, ett bevis på, ett jäkla jobb, ett minimum av[Show less / more]
Similar words:
sweetta
noret
norete
noretat
engetui
noretse
noretter
Your last searches:
 1. ettLast searches

# NAL Term
1 Flag assisterende
2 Flag achurar
3 Flag demper
4 Flag ocre
5 Flag katastrofalt
6 Flag generat
7 Flag mumsa
8 Flag lekfolk
9 Flag kárate
10 Flag konungarike
11 Flag secesión
12 Flag sugerør
13 Flag separatist
14 Flag ointaglig
15 Flag isolering
16 Flag slipstein
17 Flag sound off
18 Flag billett

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 622 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3362 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 795 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1465 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4333 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5217 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5509 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4615 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5199 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9224 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1671 - seconds.

mobiltelefon