logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for ettertrykkelig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norettertrykkelig
engvekt [a]: stressed, emphasized, accented
general [o]: emphatically
spavekt [a]: enfático, destacado, acentuado
general [o]: enfáticamente
swevekt [a]: eftertrycklig
Synonyms:
  1. distinkt, given, standhaftig, definitiv, utvilsomt, fastsatt, urokkelig, krevende, sikker, besluttsom
  2. intensiv, sterkt, mektig, dynamisk, sterk, robust
Example:
  1. For da kunne det verste av alt skje : at samregjeringen staker ut den riktige kursen uten å ta ettertrykkelig avstand fra visse antikristelige prinsipper som den har arvet etter sosialistene, skriver Dagen.
  2. Under behandlingen av Etna / Dokka ble det gjort så ettertrykkelig at det med full rett må kunne sies at fagdepartementet når det gjelder de miljøfaglige sider ved en utbygging, knapt er kommet til orde.
  3. Men, vi husker også at de ble skrudd ganske ettertrykkelig igjen.
  4. ettertrykkelig at vi beholder spontaniteten og ektheten i fortsettelsen, også når vi legger karnevalsdraktene bort og hverdagen er der.
Similar words:
norettertrykk
noretter ryktet
norettertraktet
Your last searches:
  1. ettertrykkeligLast searches

# NAL Term
1 Flag glas
2 Flag broncear
3 Flag huvudet
4 Flag fantastisk
5 Flag overskrift
6 Flag tyfon
7 Flag bot
8 Flag serietidning
9 Flag ramificado
10 Flag presbytarian
11 Flag air
12 Flag explicitly
13 Flag beslut
14 Flag hockey
15 Flag karl
16 Flag vid
17 Flag mole
18 Flag bighearted

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 514 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1428 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6410 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1451 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2104 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4982 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5829 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6262 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5274 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5798 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.2211 - seconds.

mobiltelefon