logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for eventuell:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

noreventuell
enggeneral [?]: any
spageneral [?]: cualquier
swegeneral [?]: någon
Synonyms:alternativ, forskjellig, latent, potensiell, virtuell
Example:
 1. Det politiske samarbeidet og fordeling av regjeringstaburetter i en eventuell ny regjering Gro - som Venstre er så opptatt av - er av teoretisk interesse sålenge Ap og V lar tingene drive.
 2. En lavere og mer fleksibel pensjonsalder bør komme før en eventuell generell nedsettelse av arbeidstiden.
 3. Med en eventuell innføring av det nye tallspillet Lotto fra 1985, kan mye av idrettens inntektsgrunnlag fra tippingen falle bort.
 4. Med forskning er da ment utarbeidelse av generelle teoretiske løsninger samt det å utarbeide produksjonsprosesser for en eventuell framtidig produksjon.
 5. Prestfjord ble eskortert til Bodø av kystvaktfartøyet Nordkapp natt til lørdag, og politiet vil trolig avgjøre en eventuell straffereaksjon mandag.
 6. Typeskjønnheter rullerer, inntil eventuell kontakt oppnåes.
 7. Dersom en eventuell ubåt forsøker å unnslippe og det ellers ikke er mulig å forhindre flukt, vil norske myndigheter som et siste forsvarstiltak tillate bruk av alle tilgjengelige stridsmidler.
 8. Dersom en eventuell ubåt ikke frivillig kommer til overflaten, må det være den stat som har beordret sin ubåt på et folkerettstridig tokt inn på et annet lands territorium som må bære ansvaret om ubåten blir skadet eller ødelegges og menneskeliv skulle gå tapt.
 9. Dersom en eventuell ubåt ønsker å komme til overflaten, eller norske myndigheter får beskjed om dette fra ubåtens eier, vil våpenbruk bli innstilt.
 10. Dersom man kan gå ut fra at en eventuell fremmed ubåt ikke lenger kan unnslippe, søker man å unngå bruk av så virkningsfulle stridsmidler at det blir overhengende risiko for at ubåten går tapt.
 11. Ankemengden tyder på at mange av søkerne foran siste konsesjonsrunde har drevet seriøs planlegging av en eventuell nærradiovirksomhet, uttaler førstekonsulent Roy Kristiansen i Kulturdepartementet.
 12. Bare efter annen verdenskrig har sulten tatt livet av flere mennesker enn hva en eventuell europeisk atomkatastrofe vil gjøre.
 13. Den potensielle spenning mellom NATOs strategi og en eventuell atomvåpenfri sone i det nordiske område ville selvfølgelig bli mindre om alliansen skulle legge om strategien i retning av ikkeførstebruk.
 14. Det er den, men spørsmålet er om en eventuell svartelisting av rederiet kan bli effektiv.
 15. Det er klart at det reiser seg en rekke sentrale spørsmål i vurderingen av de forskjellige sider ved en eventuell soneordning.
 16. Det er meget vanskelig å finne en eventuell fremmed ubåt i Vestlandsfjordene med det lytte og leteutstyret vi har til disposisjon idag.
 17. Det er mitt håp at en eventuell ny lov om straffeprosess fører til at det blir andre dommere som skal vurdere en ny begjæring, sier Lund.
 18. Det er oppnådd enighet om at en eventuell takstforhøyelse ikke skal overstige 20 kroner pr. månedskort.
 19. Det er vanskelig å si hvor mange mennesker som vil bli rammet av en eventuell streik, men fergekontoret i Veidirektoratet har regnet ut at det på en vanlig hverdag i juli foretas 175 000 enkeltreiser av personer og 60 000 enkeltreiser med biler.
 20. Det er viktig å få klarlagt hvilke mulige sammenhenger det er mellom sur nedbør og utslag på skogens tilvekst og eventuell skogsdød.
 21. Det foreligger intet grunnlag for en eventuell konkursbegjæring mot K / S A / S Vinga Shipping, som er et heleid datterselskap av Parley Augustsson & Co., sier skipsreder Parley Augustsson til Aftenposten.
 22. Det kan derfor være ønskelig å bruke den nåværende utenriksøkonomiske handlefrihet på en slik måte at ikke en eventuell fremtidig, kortsiktig svikt i petroleumsinntektene må bli bestemmende for den innenlanske efterspørselspolitikk, konkluderer Norges Bank.
 23. Det kan ikke være noe som helst grunnlag for amerikanske sanksjoner mot norsk hvalfangst som følge av en eventuell avtale mellom USA og Japan om stans i all japansk hvalfangst i 1988.
 24. Det må være en total glipp fra Skattekommisjonens side, at den overhodet ikke har lagt frem noen sammenligning av hva marginalskatten blir for de forskjellige inntektsgrupper under det nåværende system og efter en eventuell omlegging, sier Hansen.
 25. Dette er en klar indikasjon på at Statoil ved en eventuell overtagelse av operatøransvaret på Statfjordfeltet kan komme til å mangle nødvendig erfaring og ekspertise, skriver han i brevet.
 26. Efter forhandlingsbruddet er vi inn i en oppsigelsestid, og vi vil unngå at arbeidsgiverne ved hjelp av overtidsarbeide forserer frem arbeide som vil undergrave virkningene av en eventuell streik.
 27. En eventuell aksjon fra bilorganisasjonenes side for å få senket bensinprisene vil neppe bli iverksatt før om en ukes tid, sier direktør Gunnar Apeland i Motorførernes Avholdsforbund til Aftenposten.
 28. En eventuell boikott fra Norsk Styrmandsforening vil neppe ramme fredsskipet til Nicaragua.
 29. En eventuell enstemmig anbefaling fra Pariskommisjonens medlemmer om reduksjoner i radioaktive utslipp vil uten tvil ha stor betydning i de land som har tiltrådt Pariskonvensjonen.
Results found in Swedish dictionary
sweeventuell
enggeneral [?]: any
norgeneral [?]: noen
spageneral [?]: noen
Synonyms:
 1. framkomlig, gångbar, upptänklig, tänkbar, potentiell
 2. rimlig, trolig, upptänklig, sannolik, möjlig
Derived terms:eventuell köpare, eventuellt
Similar words:
noreventuelt
sweeventuellt
engeventual
engeventually
spaeventual
engeventful
engeventuate
Your last searches:
 1. eventuellLast searches

# NAL Term
1 Flag kaldrøyke
2 Flag neurosedynbarn
3 Flag unrecognizable
4 Flag perifer
5 Flag stryka ut
6 Flag lytte på
7 Flag tend to
8 Flag fire hose
9 Flag music box
10 Flag suture
11 Flag oiling
12 Flag programvare distribuert gratis
13 Flag pensar
14 Flag vit silkesapa
15 Flag överräckande
16 Flag terminar el partido
17 Flag formasjon
18 Flag diskutabel

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 677 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1785 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6787 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1635 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2243 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5171 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5979 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6428 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5426 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5949 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1839 - seconds.

mobiltelefon