logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for exercis:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Swedish dictionary
sweexercis
engmillitærisk [n]: drill, training
normillitærisk [n]: eksersis
spamillitærisk [n]: instrucción [f]
Synonyms:
  1. praktik, öva, skolning, övning
  2. exercera, repetition, träning
Wiki:Exercis är i krigsväsendet truppers övning med avseende på rörelser, vapenhantering och i (äldre) stridsformationer. Exercisen har följaktligen till uppgift först och främst att lära soldaten väl nyttja sitt vapen och med lätthet utföra alla de rörelser, vilka förekommer i trupp, samt därjämte att bibringa truppavdelningarna förmåga att verkställa alla de rörelser, som betingas av deras stridsverksamhet. Exercisen har ännu en uppgift, nämligen att vänja soldaten vid den disciplin, den uppmärksamhet och den snabbhet (både i uppfattning och handling), som är nödvändiga för en soldat, samt att fysiskt träna soldaten.
Similar words:
engexercise
sweexorcism
engexorcism
sweexorcist
engexorcist
sweexpertis
engexorcise
Your last searches:
  1. exercisLast searches

# NAL Term
1 Flag ajeno
2 Flag se upp
3 Flag ettertenksom
4 Flag interfoliera
5 Flag trubbel
6 Flag cosas
7 Flag farmakolog
8 Flag utbredning
9 Flag inferioridad
10 Flag bla
11 Flag dr. philos.
12 Flag etterveie
13 Flag meksikaner
14 Flag utkrystallisere
15 Flag prefix
16 Flag large tear
17 Flag Member of the Upper House
18 Flag embaldosar

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 487 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3310 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4119 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 4295 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 3512 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 4100 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 6905 6 2020-12-03 23:53:51
Guisos 4080 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4768 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 7469 2 2019-10-16 14:50:03

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1895 - seconds.

mobiltelefon