logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for fåtall:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norfåtall
enggeneral [?]: few
spageneral [?]: pocos
swegeneral [?]: fåtal
Synonyms:de færreste, de utvalgte, elite, , mindretall, minoritet, nesten ingen
Derived terms:et fåtall, fåtallig
Example:
 1. Fremdeles ser det imidlertid ut til å være bare et fåtall industribedrifter som praktiserer dette.
 2. Den adferd som et fåtall aktører har hatt i markedet kan medføre at enkelte bedrifter vil tenke seg om to ganger før de lar seg børsnotere.
 3. I et fåtall av de sakene vi har hatt, har saken vært oppe i nevnd innen tre måneder, og i mange tilfeller tar det mye lengre tid, sier Berit Vetti i Barnevernsvakten.
 4. Men du møter altså et fåtall av de 50 treåringene som iår skal undersøkes ved Korsvoll skole ?
 5. 7000 kvinner og et fåtall menn henvendte seg til Statens Informasjonstjeneste for å få tilsendt brosjyren Kvinners muligheter, utarbeidet i tilknytning til annonseserien.
 6. Aksjonen var den største razzia det franske politi har satt igang på lenge mot de vestafrikanske narkotikamiljøene, der et fåtall har gyldig oppholdstillatelse og de fleste livnærer seg som pushere eller mannlige prostituerte.
 7. Ansøkninger om slik refusjon er imidlertid bare kommet fra et fåtall av de 750 elevene som går på ialt 25 norske skoler i utlandet.
 8. Av ensemblet burde alle ha vært nevnt, plassen tillater kun et fåtall.
 9. Bare et fåtall av ambassadens ansatte ble evakuert under den operasjon som gikk forut for ordren om en delvis tilbaketrekning av den amerikanske kontingent i den flernasjonale fredsstyrke.
 10. Bare et fåtall av barna har fått regelmessig legetilsyn, de har hyppig skiftet bolig og oppholdssted, og har pendlet mellom foreldre, besteforeldre, barnehjem og fosterhjem.
 11. Bare et fåtall av de sysselsatte i oljevirksomheten er kvinner.
 12. Bare et fåtall av disse er imidlertid i offentlig eie.
 13. Bare et fåtall av landets store aviser utkom igår.
 14. Bare et fåtall bedrifter overlever de første ti leveår.
 15. Bare et fåtall er kommet i gang med sendinger.
 16. Bare et fåtall er med i Arbeidsløses Forening.
 17. Bare et fåtall fortjener den krevende betegnelse statsmann.
 18. Bare et fåtall fylker har hittil bevilget penger til kjøp av hjerteoperasjoner i utlandet.
 19. Bare et fåtall får se avdøde slektninger og venner før de bringes til den siste hvile.
 20. Bare et fåtall har en slik mulighet i dagens samfunn.
 21. Bare et fåtall kan utnytte systemet.
 22. Bare et fåtall menn vil akseptere å få en kvinnelig sjef eller en kvinnelig konkurrent, og det er menn som bestemmer i dag.
 23. Bare et fåtall norske verkstedbedrifter og rådgivende ingeniørfirmaer har selv tatt i bruk datateknikk i sitt konstruksjonsarbeide, selv om de samme bransjer hevder at fremstillingen av nye produkter krever mest ressurser, fremgår det av en landsomfattende undersøkelse som Sentralinstituttet for industriell forskning har foretatt.
 24. Bare et lite fåtall av dem går til Walter Mondale.
 25. Bare fåtall postverk i verden idag er i en slik gunstig situasjon som oss, uttaler generaldirektør Ragnvald Rustung Bru.
 26. Bare i et fåtall tilfeller finnes ingen slik forklaring, og analysearbeidet fortsetter derfor.
 27. Bergen Bare et fåtall av kreditorene i Elisabeth Grannemanns konkursbo på Stord får sine krav dekket.
 28. Bilistene har mange gode grunner til å bruke bilen til Sentrum, det er et lite fåtall såkalte matpakkekjørere, betegnelsen på folk som egentlig snylter på trafikksystemene, fordi deres eneste påskudd for bruk av bilen er å frakte seg selv og matpakken mellom hjem og arbeide.
 29. Blant de 30 er det bare et fåtall kvinner.
 30. Da det skjedde, var det ennå et fåtall av Irans shiitter, av de ialt 85 prosent av befolkningen, som var villige til å dø en martyrdød med Hussein som forbilde - og det var heller ikke nødvendig.
Your last searches:
 1. fåtallLast searches

# NAL Term
1 Flag proskribere
2 Flag pair
3 Flag cigarra
4 Flag Jamaica
5 Flag pote
6 Flag malthusiansk
7 Flag distraído
8 Flag dubb i skoene
9 Flag colegial
10 Flag relaxation
11 Flag si feil
12 Flag lintøy
13 Flag saliggöra
14 Flag kissen
15 Flag alleviation
16 Flag acumen
17 Flag pueblo
18 Flag militær

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 841 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 965 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1612 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2933 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8903 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2605 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3193 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6120 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6935 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7513 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.3202 - seconds.

mobiltelefon