logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for fabrikasjon:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norfabrikasjon
engtilvirkning [n]: fabrication, manufacture
spatilvirkning [n]: fabricación [f], manufactura [f]
swetilvirkning [n]: fabrikation
Example:
 1. Aker Engineering skal klarlegge ulike tekniske spørsmål som knytter seg til fabrikasjon og installasjon av en mulig Hydeepplattform.
 2. Allerede før han satset kapital og begynte å bygge sine datamaskiner, gjorde jeg mitt syn klart og fortalte at jeg ikke ville godta fabrikasjon under Kontikinavnet, sier Thor Heyerdahl til Aftenposten i telefon fra sitt hjem i Italia.
 3. Den tørkede, hvite frukten i kokusnøtten presses til olje som inngår i fabrikasjon av sepe, kosmetikk, margarin og annet.
 4. En norsk spebarnsmaske er nå klar for fabrikasjon og direktoratet vil når denne foreligger, gå til innkjøp av slike masker i det antall som er nødvendig for å dekke den prosentvise andel av de 388.000 masker vi har anskaffet.
 5. Ikke slik å forstå at påstandene om en planlagt invasjon er noe annet enn en ren fabrikasjon, men fordi deres egne besvergelser gjør frykten nødvendig.
 6. Ingeniørtjenester, design og fabrikasjon av utstyr, dykkertjenester, entreprenørarbeider, drift av undervanns og overflatefartøyer.
 7. Kombinasjonen av de fire selskapenes ekspertise og erfaring gjør Steelpod A / S velegnet til å ta på seg design, fabrikasjon, sammenstilling og installasjon av offshorestrukturer basert på TTPkonseptet.
 8. Men fabrikasjon under Kontikinavnet gjorde jeg det klart at jeg ikke ville godta.
 9. Sovjet er ekspert på fabrikasjon av falske dokumenter og meldinger og driver en utstrakt form for psykologisk krigføring mot hele VEsten for å så splid mellom USA, NATO og VestEuropa.
 10. Aker Verdal skal stå for detaljprosjektering, materialanskaffelse og fabrikasjon av understellet.
 11. Consafe Engineering skal fortsatt tilby tjenester innen design og fabrikasjon av bolig og andre moduler til oljevirksomheten til havs.
 12. De omfatter bygging og utrustning av dekksrammen samt fabrikasjon av 10 dekksmoduler.
 13. Det er fabrikasjon av to sagtyper.
 14. Fabrikasjon av denne karakter må norske verft i hovedsak konkurrere om på norsk sokkel.
 15. Forbudet mot offensive romvåpen gjelder ifølge den sovjetiske talsmann Leonid Samjatin fabrikasjon, utstyring og utplassering av slike våpen, ikke forskning.
 16. Kontrakten omfatter fabrikasjon av seks tommers strømningsledninger på tilsammen 10,8 kilometer i tillegg til installasjon av ledninger og to kontrollkabler til fire produksjonsbrønner.
 17. Kontraktene omfatter fabrikasjon og montasje av røropplegg i avanserte materialer.
 18. Statoil skal også efter sommeren tildele flere store kontakter - blant annet i forbindelse med marine transporttjenester og fabrikasjon av helikopterdekket, ifølge Olsen.
 19. Sterkoder Mekaniske Verksted A / S i Kristiansund har fått oppdraget med fabrikasjon av forboringsramme til Oseberg BPlattformen.
Similar words:
swefabrikation
engfabrication
norfabrikant
norfabrikasjonsår
norfabrikat
norfascinasjon
spafabricado
Your last searches:
 1. fabrikasjonLast searches

# NAL Term
1 Flag omedvetet
2 Flag seipe
3 Flag respirar de nuevo
4 Flag bibliotecaria
5 Flag datos personales
6 Flag villhet
7 Flag fortne
8 Flag silo
9 Flag temperatur
10 Flag sanselighet
11 Flag fores
12 Flag bekämpa
13 Flag ecologista
14 Flag achispar
15 Flag joint
16 Flag resolución
17 Flag tvile
18 Flag horn

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 393 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 545 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1187 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2440 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7909 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2166 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2754 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5684 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6501 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7007 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1376 - seconds.

mobiltelefon