logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for fair:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engfair
norskin [a]: lys
prices [a]: rimelig
decision [a]: rettvis, skjellig, billig
weather [a]: klar
hair [a]: blond, lyshåret
behavior [a]: rettvis, eksakt
passable [a]: ganske bra, ganske god, skapelig, noenlunde
shopping [n]: marked [u]
entertainment [n]: kringreisende tivoli [n]
spaskin [a]: blanco, claro
prices [a]: razonable, justo
decision [a]: equitativo, justo
weather [a]: despejado
hair [a]: rubio
behavior [a]: justo, imparcial
passable [a]: bastante bueno, razonable
shopping [n]: feria [f]
entertainment [n]: parque de atracciones [m], feria [f]
sweskin [a]: ljus
prices [a]: rimlig
decision [a]: rättvis, skälig, billig
weather [a]: klar
hair [a]: blond, ljushårig
behavior [a]: rättvis, just
passable [a]: ganska bra, ganska god, skaplig, någorlunda
shopping [n]: marknad [u]
entertainment [n]: kringresande tivoli [n]
Synonyms:
 1. [adj]: just, antimonopoly [st], antitrust [st], clean [st], sporting [st], sporty [st], sportsmanlike [st], fair-minded [st], fair-and-square [st], impartial [rt], fair [rt], just [rt], reasonable [rt], sensible [rt]
 2. [adj]: impartial, disinterested [st], dispassionate [st], cold-eyed [st], indifferent [st], unbiased [st], unbiassed [st], indifferent [st], fair [rt], just [rt]
 3. [adj]: fairish, reasonable, moderate [st]
 4. [adj]: bonny, bonnie, comely, sightly, beautiful [st]
 5. [adj]: in-bounds [st]
 6. [adj]: average, mediocre, middling, ordinary [st]
 7. [adj]: feminine [st]
 8. [adj]: clean, legible [st]
 9. [adj]: clear [st]
 10. [adj]: fairish, blond [st], blonde [st], light-haired [st]
 11. [n]: carnival, funfair, show [gt]
 12. [n]: gathering [gt], assemblage [gt]
 13. [n]: exhibition [gt], exposition [gt], expo [gt]
 14. [n]: bazaar, sale [gt], cut-rate sale [gt], sales event [gt]
 15. [v]: join [gt], bring together [gt]
 16. [adv]: fairly, clean
 17. [adv]: fairly, evenhandedly
antonyms:
 1. [adj]: unfair
 2. [adj]: partial
 3. [adj]: foul
 4. [adv]: unfairly
Derived terms:a strange affair, affair, airy-fairy, annual fair, book fair, charity fair, extramarital affair, fair to middling, fairground, fairgrounds, fair-haired, fairing, fairish, fairly, fairly good, fair-minded, fairness, fair-weather, fairy, fairy tale, fairyland, foreign affairs, have an affair, love affair, trade fair, unfair, unfairly, fair wind, fairminded, fairway, affaire, affaire d'honneur, affairs, bad fairy, bookfair, charge d'affaires, cicily isabel fairfield, craft fair, department of veterans affairs, douglas elton fairbanks, douglas fairbanks, douglas fairbanks jr., fair-and-square, fair-maids-of-france, fair-mindedness, fair-trade act, fair-trade agreement, fair ball, fair catch, fair chance[Show less / more]
Example:
 1. No love is foul nor prison fair.
 2. Shes got a fair complexion while her brother is very dark.
 3. I cant agree to your proposal on the ground that it is not fair and reasonable.
 4. The sky promises fair weather.
 5. Mr. Hashimoto is fair to us.
 6. Faint heart never won fair lady.
 7. Some are deceived by fair words.
 8. We have to play fair, whether we win or lose.
 9. Our departure tomorrow is contingent on fair weather.
 10. After rain comes fair weather.
 11. The dress does not make the fair.
 12. Richard is fair, even to people he does not like.
 13. Its a fair cop.
 14. Mayuko made a fair copy of the draft.
 15. There were a fair number of people in the hall.
 16. If you do that kind of thing, its not fair to her.
 17. This isnt fair.
 18. The lawyer has a fair income.
 19. The judgement is very fair to both parties.
 20. The city is hosting the fair.
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norfair
enggeneral [?]: fair
spageneral [?]: justo
swegeneral [?]: rättvis
Synonyms:bona fide, hederlig, med hånden på hjertet, oppriktig, ordholden, pålitelig, real, redelig, renhårig, rettlinjet, rettskaffen, sann, sanndru, sannferdig, sannhetskjærlig, tilforlatelig, tro, trofast, troverdig, ubestikkelig, ærlig
Example:
 1. A fair deal, ble slagordet.
 2. Fair warning var en blek LP, sammenlignet med de tre foregående.
 3. Øyene Rundt lørdag ble derimot meget vellykket da nordøsten sto fint hele dagen og ga fair forhold.
 4. Arbeiderpartiet er ikke ute efter Fair playpokalen, sa Stig Røgeberg, Østfold, og mente at Høyre må svare med friskere og mer offensive motangrep for å unngå at vi igjen havner i Arbeiderpartiets grå og kjedelige tvangstrøye av påbud og forbud.
 5. Det er stimulerende å tenke på at den olympiske arena nok en gang vil være gjenstand for verdens samlede oppmerksomhet, og at verden igjen minnes om de olympiske idealer om fredelig kappestrid og fair play.
 6. Det synes mest fair for meg at spørsmål om honorering av spillere er en sak mellom spilleren, klubben og skattemyndighetene.
 7. Er det ikke mulig å lage en litt mer fair oppgave ?
 8. Jeg tror på fri handel, men den skal være fair, sa adm. direktør John P. Trunzo i Elkem Metals Company til norske journalister nylig.
 9. Sammen med Televerket og utenforstående har vi arbeidet særdeles grundig for å finne en pris som er fair for kunde og leverandør.
 10. Usikkerhetsmomentene er mange, men det er klart han har en fair chanse.
 11. Vi deltok nemlig på en såkalt fan fair, en årlig tilstelning der publikum får anledning til å møte sine idoler ansikt til ansikt.
 12. Vi syntes dog det var fair om Terje fikk en chanse til å vise seg som den beste, fremholder bokseformann Harald Skoglund.
 13. At det forekommer overtramp innen idretten, reduserer ikke verdien av ideen om fair play.
 14. Britisk domstols helt gjennomførte holdning til fair play i forhold til de tiltalte før skyldspørsmålet er avgjort, har hittil avholdt advokatene i saken fra å karakterisere noen av de to som sitter i tiltaleboksen.
 15. Bruk av kjønnskvotering som virkemiddel harmonerer ikke med tanken om fair play.
 16. De som vil forhandle med oss om det, vil få fair behandling, understreket statsministeren.
 17. Dessuten er han norgesmester i My Fair Lady, hvor han dirigerte 357 forestillinger, og slikt gjør man ikke når man helst ikke vil gjøre noe.
 18. Dessverre måtte lørdagsseilasen annulleres juryen tok sitt utganspunkt i seilreglementets hovedregel fair seilas.
 19. Det ble en fair spilt kamp, med få utvisninger, Dommertrioen, med Tore Holden som leder, hadde det hele under full kontroll.
 20. Det er fair at politikerne ergrer seg over hva det koster å oppfylle Statens diktat.
 21. Det er mer fair å la det gjelde å få bygge seg opp, og benytte de fleste, etablerte, mener han.
 22. Det hjalp lite at vi deltok i en rekke større og mindre slåsskamper så lenge det ikke var like attraktivt å møte finnene i fair fight i rundvant.
 23. Det kan på lengre sikt bli prisen som mange må betale for denne måten å bryte ideen om fair play på.
 24. Dette er en fair grunnholdning som jeg vil påstå å ha opplevet i forskjellige funksjoner gjennom snart 25 år, og som jeg mener er nødvendig i en institusjon som vår.
 25. En sans for fair play, en vilje til å beskytte den ene mot de mange.
 26. Er det helt fair å angripe den nyhetshunger som følger av en så veltillaget aperitiff ?
 27. FORLEDEN dag ble dørene slått opp på Sjølyst og Norway Fashion Fair / InfoRamasenteret i Sandvika, pluss andre steder i byen.
 28. Fair Løjbjerg fikk harde trøkker i tet, og da Ellehill angrep en runde før mål, kunne han ikke svare.
 29. Fair Playpokalen tilfalt Lørenskog IK.
Similar words:
engfairy
norfakir
engfar
swefar
engfakir
swefakir
norfar
Your last searches:
 1. fairLast searches

# NAL Term
1 Flag babyspråk
2 Flag falle for
3 Flag mediana
4 Flag opphavsrett
5 Flag pedagogikk
6 Flag dy
7 Flag geggig
8 Flag ferierende
9 Flag stor bokstav
10 Flag indeleble
11 Flag elte
12 Flag skitne til
13 Flag hydrofil
14 Flag bli kvar
15 Flag forsa
16 Flag ahogar
17 Flag xylografere
18 Flag utrotning

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 985 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1128 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1377 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1206 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 1816 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3017 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 1871 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2138 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 4522 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4607 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2019 - Page generated in 0.1326 - seconds.

mobiltelefon