logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for faktisk:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norfaktisk
engverklig [a]: real, actual, true
general [o]: really, actually, indeed, in fact
overtalelse [o]: indeed, certainly, really
interjection [o]: really, indeed
spaverklig [a]: real, efectivo, verdadero
general [o]: en efecto, realmente, de verdad
overtalelse [o]: efectivamente, de verdad, en efecto
interjection [o]: de verdad
sweverklig [a]: faktisk
general [o]: faktiskt
Synonyms:
 1. absolutt, avgjort, bestemt, betingelsesløs, definitiv, deterministisk, endelig, forutbestemt, hard, ikke ettergivende, karmisk, konstant, nådeløs, resolutt, skjebnebestemt, ubetinget, ugjenkallelig
 2. allmengyldig, beskrivende, fordomsfri, gjengivende, lidenskapsløs, nøktern, objektiv, realistisk, reell, saklig, sann, uegennyttig, uengasjert, uhildet, upartisk, upersonlig, virkelig, virkelighetsnær, vitenskapelig
 3. beviselig, bevist, korrekt, riktig, sikker, ugjendrivelig, uomstøtelig, utvilsom, verifisert, vitnefast
 4. fast, fysisk, håndfast, håndgripelig, inkarnert, jordbunden, jordisk, konkret, legemlig, materialistisk, materiell, sansbar, sanselig, stofflig, substansiell, timelig
Example:
 1. Dette tv-programmet er faktisk ganske interessant.
 2. Ja faktisk, dvergkasting er en olympisk gren!
 3. Lærere får faktisk penger fra det offentlige for andre folks slit og strev. På arbeidsplassen til læreren får han utdelt en arbeidsgjeng første arbeidsdag. Arbeidsgjengen kalles klasse og jobber som regel seks timer fem dager i uken. En klasse består av arbeidere, populært kalt elever, og disse er i de fleste tilfeller like gamle som sine medelever. Men én ting må du merke deg: Som regel er ikke elevene eldre enn 16 år og samtidig gjerne så unge som seks. Du tenker vel det samme som meg? Det er rett og slett snakk om barnearbeid!
 4. Pizzaene i San Marino smakte faktisk bedre enn de jeg spiste i Roma.
 5. Folk har en tendens til å glemme at vann faktisk fryser ved null grader.
 6. Økonomien er i krise, og forbruket har faktisk gått ned.
 7. Dette er faktisk en lærebok av en ny generasjon.
 8. Vi så faktisk ikke ulykken.
 9. Det kan være at du ikke husker meg, men jeg husker jo deg faktisk.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
swefaktiskt
norfallisk
norfanatisk
swefanatisk
engfaction
engfairish
engfaking
Your last searches:
 1. faktiskLast searches

# NAL Term
1 Flag vertshus
2 Flag alambique
3 Flag tentación
4 Flag simple-minded
5 Flag mandel
6 Flag calk
7 Flag lasarett
8 Flag bränneri
9 Flag dar
10 Flag flottigt
11 Flag omträna
12 Flag varsla
13 Flag éxodo
14 Flag slå med ljå
15 Flag considerable
16 Flag placer
17 Flag regally
18 Flag arv

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 544 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 689 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1324 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2592 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8178 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2306 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2896 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5817 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6633 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7157 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1334 - seconds.

mobiltelefon