logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for falanks:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norfalanks
enghistory [n]: phalanx
spahistory [n]: falangi [f]
swehistory [n]: falang
Synonyms:kluster, selskap, enhet, sverm, fraksjon, flokk, hop, klynge, skokk, kategori, samling, skare, gjeng
Wiki:En falanks var en militær formasjon i antikkens Hellas. Den besto av tunge infanterister (hoplitter), bevæpnet med spyd eller sarissa og skjold. Falanksen var en rektangulær eller firkantet masseformasjon av infanterister med spyd, pike eller lignende våpen som var i varierende bruk fram til midten av 1600-tallet.
Example:
  1. I Norge sprang det for eksempel frem en falanks omkring Ronald Fangen, Eiliv Skard, Carl Fredrik Engelstad, Erling Wikborg og flere i samarbeide med et miljø av pågående studenter.
  2. Så skjer det at en falanks av politikonstabler avfyrer skuddsalve på skuddsalve inn i folkemassen.
  3. Vi stoler imidlertid på at den radikale falanks med Einar Førde i spissen vil hjelpe oss.
  4. Derfor bør de to stridende parter, med tverrpolitisk støtte bak hver falanks, sette seg tilbake til avslappede og forpliktende drøftelser i Samarbeidsutvalget.
  5. Det var jo en underlig sammensatt falanks av blant andre industriarbeidere og storbønder, universitetsfolk og fiskere.
  6. Tvertimot støtter partiet seg til en falanks av militærnektere og sivilarbeidere, og dessuten til bispekollegiet og Amnesty International som i misforstått og dårlig fundert humanisme, reagerer mot at en håndfull militærnektere er blitt fengslet.
Similar words:
swefalang
swefajans
spafalange
norfallos
swefalna
norfalk
engfans
Your last searches:
  1. falanksLast searches

# NAL Term
1 Flag fingre
2 Flag teach-in
3 Flag rundtur
4 Flag agudización
5 Flag antiguamente
6 Flag uformelig
7 Flag sticka under
8 Flag la noen bli overlatt til sin skjebne
9 Flag praktisk examen
10 Flag arisco
11 Flag smallness
12 Flag hvilken ulykke
13 Flag gruset
14 Flag dugurd
15 Flag frontlinje
16 Flag refiner
17 Flag acaramelado
18 Flag reling

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 343 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 2238 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 596 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1255 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4109 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4989 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5247 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4352 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4975 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8819 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1178 - seconds.

mobiltelefon