logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for farsott:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norfarsott
enggeneral [?]: epidemic
spageneral [?]: epidemia
swegeneral [?]: epidemi
Synonyms:epidemi, smittespredning, sykdomsspredning
Anagrams:rotfast, trofast
Example:
 1. Det er derfor stykket har gått som en farsott ut i verden på mindre enn to år.
 2. Det er også nybegynnerkurs hvor de grønne får sin første innføring i sporten, som nærmest har spredd seg her hjemme som en farsott.
 3. Det skyldes reveskabben som har gått som en farsott over store deler av landet.
 4. Hvilken, skal man tro eksperten, brer seg som en farsott i Sovjetunionen, ikke minst blant vitenskapsmenn, til og med biologer og medisinere !
 5. Vår tids farsott, plastkortene, blir stadig flere.
 6. Den 16 timers mammutfilmen Heimat av Edgar Reitz, smekkfull av tysk hjemstavnslengsel, var først en farsott på kino, derefter slo den ut amerikanske serier som Dallas og Dynastiet på fjernsyn.
 7. Den fryktede virussykdommen AIDS brer seg som en farsott over det afrikanske kontinentet.
 8. Falske bombealarmer og bombetrusler gikk som en farsott gjennom den danske hovedstad efter at de to bombeeksplosjonene ble kjent.
 9. Idag da strikking nærmest er en moderne farsott, leser vi med interesse om dens tilblivelse og nødvendighet og også om menns forhold til kunsten.
 10. Meldinger i kinesisk presse har tydet på at spillelidenskapen huserer som en farsott i enkelte strøk.
 11. Men det er akkurat som om laser flyr som en farsott.
 12. Nettopp i dette dulgte, uklare miljø av grupper og bander som er skolerte i voldsbruk, er det terrorismen kan bre seg som en farsott for all offentlighet.
 13. Siden har sporten spredd seg som en farsott over hele verden, men Ironman på Hawaii står fortsatt som den gjeveste.
 14. Sistnevnte type har forrest en gått som en farsott i form av solbriller denne sommeren.
 15. Små farvebilder på kartong, på størrelse som fyrstikkesker, var en farsott på sekstitallet.
Similar words:
swefarsot
engfar-out
norfagott
norfalsett
norfarkost
norfasett
swefagott
Your last searches:
 1. farsottLast searches

# NAL Term
1 Flag rättskipning
2 Flag congruence
3 Flag förtänksam
4 Flag incentivo
5 Flag match
6 Flag schweiziska
7 Flag klistrig
8 Flag kadmiere
9 Flag skoblokk
10 Flag banda tejida
11 Flag avfärda
12 Flag knä
13 Flag support
14 Flag clavo
15 Flag frånsägning
16 Flag mezcla
17 Flag ingång
18 Flag actor principal

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 385 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 535 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1178 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2432 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7895 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2158 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2745 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5675 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6491 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6999 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1578 - seconds.

mobiltelefon