logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for farvann:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norfarvann
enggeneral [?]: waters
spageneral [?]: aguas
swegeneral [?]: vatten
Example:
 1. Chemical Venture befant seg omkring 75 kilometer nordøst for SaudiArabias farvann og på vei til Bahrain i ballast.
 2. Eira som ligger på grunn i svensk farvann, blir nå tømt for olje, og fartøyet skal dras flott i løpet av dagen.
 3. Jeg vil påpeke at den svenske regjering har mulighet til å beordre militæret til å senke en fremmed ubåt i svenske farvann.
 4. Moscliff rapporterte også at man har sett minesveipere fra Egypt i arbeide i de nordlige farvann av Rødehavet.
 5. Pelerin er bygget i Nederland og drives av Oslorederiet Helmer Staubo & Co. Management A / S. På oppdrag fra forskjellige oljselskaper har skipet tidligere boret i Middelhavet, ved Grønland, i indiske farvann, i britisk sektor av Nordsjøen, utenfor Afrika, i sydamerikanske farvann og blant isfjell utenfor NordAmerika.
 6. Senk fandenskapet er den bombastiske tittel på en ny bok som tar opp spørsmålet om fremmede ubåter i norsk farvann.
 7. Svenn Stray synes forslaget fra fredsprisvinner Esquivel om å sende en fredsbåt fulgt av minesveipere til Nicaragua kan være en positiv markering i forhold til mineleggingen av nicaraguanske farvann.
 8. Thorshavet ligger nå for anker i internasjonalt farvann utenfor Dubai i De forenede arabiske emirater.
 9. Vanja og Høegh Star er langt fra det farvann hvor Irak angivelig beskjøt de to skip.
 10. Ubåtoffiseren sier at vi ikke kan gjøre noe med Sovjets ubåter i våre farvann.
 11. Betyr denne store interesse for Norways cruise i nordlige farvann at skipet kommer tilbake til Europa i 1985 ?
 12. Det bildet som tegnes i Janes Fighting Ships stemmer ikke med de rapporter som svenske militære har gitt om ubåtkrenkelser og andre episoder i svenske farvann, sier den svenske forsvarsstabens informasjonssekretær til nyhetsbyrået TT.
 13. Det er bemerkelsesverdig at en godt innøvet og på forhånd planlagt antisovjetisk forestilling om enda en uidentifisert ubåt i norske farvann, som nå spilles ut av høyrepressen, blir brukt som propagandaopptakt til NATOs store krigsmanøvrer.
 14. Det er grunn til å tro at boten som rederiet vil få ved denne anledning, vil bli ganske høy i betraktning av Wiens tidligere rulleblad i norske farvann, opplyser politifullmektig Harald Strand ved Bodø politikammer til NTB.
 15. Det vern som et avisselskaps vedtekter gir mot at avisen blir kjøpt opp av aksjespekulanter, er et svært uklart juridisk farvann, sier professor dr. juris. Magnus Aarbakke ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo til NTB.
 16. Det viktigste er at vi viser vilje til reaksjon på en uhjemlet opptreden i norske farvann.
 17. Dokumentene kan være efterretningsmessig interessante, eller det kan være uskyldige retningslinjer for navigering i internasjonalt farvann, sier kommandør Egil Eik anger, stabssjef ved Forsvarskommando NordNorge.
 18. Drapet skjedde i internasjonalt farvann, men skipet er Osloregistrert.
 19. En av spekulasjonene som ble fremsatt var at ubåten ble geleidet ut av norsk farvann og at den var polsk ?
 20. Før bøyehavnen kom kunne de yngste lære å seile i beskyttet farvann i bukta.
 21. I et slikt tilfelle vil vi ha såkalt forfølgelsesrett fra norsk til internasjonalt farvann, sier Prebensen.
 22. Ikke bare virker det skremmende med russiske ubåter i norske farvann, det virker dessuten demoraliserende på befolkningen at en fremmed makts ubåter nærmest fritt kan ferdes i norsk sjøterritorium uten av vår marine makter å tvinge dem opp til overflaten.
 23. Jeg har selv ikke noe inntrykk av at jeg sitter på oppsigelse, sa utenriksminister Stray som medgikk at han først efterpå ble klar over at han hadde uttalt seg på en slik måte at det kunne misforstås hvis man ser på en enkelt setning løsrevet fra resten av hans resonnement om at Norge tar avstand fra hvilket som helst land som minelegger andre lands kyster eller internasjonalt farvann.
 24. Jeg kan godt forstå at det efterhvert har hevet seg kritiske røster efter ubåtaksjoner i norske farvann.
 25. Jeg mente dette ville bli teknisk svært vanskelig å gjennomføre i våre kalde, nordlige farvann.
 26. Jeg ser at statssekretær Oddmund Hammerstad i Forsvarsdepartementet mener at den gjeldende instruks dekker behovet, men at der trengs en politisk klarering før man angriper en fremmed ubåt som har trengt seg inn i våre farvann.
 27. Klippfisken var altså flere hundre år gammel før den svømte mot norsk farvann og ble introdusert i Lille Fosen av en hollender som het Jappe Ippes.
 28. Kvelden før de gikk inn i libysk farvann, ringte han og forberedte meg på at det kunne gå en måned før han tok kontakt igjen.
 29. Men han har da ingen garanti for å få jobben sin tilbake, når skipet er ute i trygt farvann igjen.
 30. Men vi kan likevel ikke utelukke at det i enkelte tilfeller kan ha vært besøk av fremmede ubåter i våre farvann, uttaler kontreadmiral Rolf E. Pedersen.
Similar words:
norfagmann
engfarad
engfarmhand
engfarming
engfarmland
norfarad
norfarao
Your last searches:
 1. farvannLast searches

# NAL Term
1 Flag ulvunge
2 Flag ocultar
3 Flag utkaster
4 Flag sanksjonert
5 Flag frivillig
6 Flag dead-end
7 Flag rodante
8 Flag escoria
9 Flag uppfriskande
10 Flag sprute
11 Flag derecho penal
12 Flag sparebank
13 Flag en ninguna parte
14 Flag angélico
15 Flag reputación
16 Flag infiltración
17 Flag salto en alto
18 Flag ekteskapelig

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 556 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1333 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2606 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8195 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2318 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2907 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5825 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6642 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7167 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1376 - seconds.

mobiltelefon