logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for fascisme:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norfascisme
engpolitics [n]: fascism
spapolitics [n]: fascismo [m]
swepolitics [n]: fascism
Wiki:Fascisme er en autoritær og/eller totalitær politisk ideologi som kombinerer elementer fra sosialisme, korporativisme, antiliberalisme, antikapitalisme, nasjonalisme, militarisme og antibolsjevisme. Fascismen oppstod i Italia som et resultat av splittelse i Det Italienske Kommunistparti som en følge av uenighet om deltakelse i første verdenskrig og i synet på bolsjevismens tese om nødvendigheten av en verdensomspennende revolusjon. Den utviklet seg til en terroristisk bevegelse med brodd mot den leninistiske eller bolsjevikiske arbeiderbevegelsen.
Example:
 1. Skaper ikke maktesløshet overfor fremtiden fascisme og mistro til demokratiet ?
 2. Man skal være svært så forsiktig med å anvende ordet fascisme i det hele tatt.
 3. Svartmalingen var ofte en ubevisst form for fascisme.
 4. Bernt Hagtvet har tidligere vært med på å utgi bøker om fascisme og om sivil ulydighet, og er nu prosjektleder ved Cristian Michelsens institutt i Bergen.
 5. Butenschøn peker videre på noe som vel er lite kjent for de fleste, at det var et anstrøk av fascisme i den høyreorienterte delen av sionismen i mellomkrigstiden.
 6. Guttene glir inn i miljøet med alt dette innebærer av naziideologi, rasisme og fascisme.
 7. Her kombinerte altså Quisling det korporative system i Mussolinis fascisme med Hitlers vekt på partiets ledende rolle.
 8. Hva så med den påståtte fascisme ?
 9. Og er det ingen andre som tør minne og det groteske fellesskap mellom det kommunistiske voldsdiktaturet i eksempelvis Libya og krigstidens nazisme / fascisme, kan saktens undertegnede gjøre det.
 10. Og folk fra høyresiden må derfor ikke nå bruke Treholtsaken som et stilltiende understatement om at de egentlig er en slags forrædere alle sammen. På den annen side har den etablerte venstreside i tyve år ikke tålt så mye som en eneste motsigelse uten å drive den i indre eksil eller gjerde den inn som et uttrykk for fascisme.
 11. Og så fikk vi være med på en frisk rundreise i populærmusikkens historie, der kvintetten - danserne Calvin Stiggers og Jack Hansen i tillegg til de tre ovenfor nevnte - gjennomførte et sprettent show som også ga plass for en smule eftertanke og alvor, som i Cabaret Paris, en satire over 30årenes dekadente fascisme i Tyskland.
 12. De bar plakater med tekst som Aldri mer fascisme, Reagan, reis hjem og Fingrene vekk fra Nicaragua.
 13. De moderate trekker seg ut av slike organisasjoner, og dermed blir kjernen enda farligere hevdet Hans Fredrik Dahl under en konferanse om fascisme i Bergen.
 14. De tre var invitert sammen med representanter fra 21 andre land, hovedsakelig fra Østblokken og Den tredje verden, på et seminar om fascisme i Bratislava.
 15. Den 39årige statsviteren med bakgrunn fra Yale og Oxford har tidligere utgitt bøker om fascisme, sivil ulydighet og demokratiets vilkår.
 16. Den første delen av historien er ren fascisme.
 17. Den gamle klassiske fascisme er død.
 18. Den gamle klassiske fascisme og nazisme er død.
 19. Det er også forståelig, men langt fra selvfølgelig, at samme generasjon har behov for å opphøye SovjetUnionens innsats under krigen og forherlige det som omsider ble seieren over den tyske fascisme.
 20. Det offisielle telegrambyrået Tass offentliggjorde for et par uker siden en lignende artikkel der man forsøkte å koble sammen sionisme og fascisme.
 21. Dette er hovedpunktene i en rapport om fremveksten av fascisme og rasisme i Europa fra en av EFparlamentets underkomiteer denne uken.
 22. Efter Linz mening kan det tenkes at en italiensk fascisme uten tilknytning til nazismen ville hatt en chanse til å overleve.
 23. England hadde vært mindre berørt enn nesten noe annet europeisk land av mellomkrigstidens fascisme.
 24. Fascisme er mer enn en politisk retning, det er en måte mennesker forholder seg til hverandre og sine omgivelser på.
 25. Likevel - den ledende ideolog i italiensk fascisme var Giovanni Gentile, og han var påvirket av den tyske idealismens filosofi.
 26. Mest strid står det om definisjonen av ordene sosialisme og kaptialisme, men politiske ord som kommunisme og imperialisme, marxisme og fascisme, bolsjevisme og internasjonalisme er også redefinert i en spesialutgave av Oxford Students Dictionary of Current English, som utgis i SovjetUnionen.
 27. Noen ideologisk overbevisning eiet han ikke - for ham kunne kommunisme, fascisme eller nasjonalsosialisme være like bra eller like ille.
Similar words:
engfascism
spafascismo
swefascism
spafascista
norfascist
engfascist
swefascist
Your last searches:
 1. fascismeLast searches

# NAL Term
1 Flag skyline
2 Flag amusement
3 Flag entregas a plazo
4 Flag come across
5 Flag embets-
6 Flag sårbar
7 Flag pensionar
8 Flag innpisker
9 Flag salida del huevo
10 Flag penselföring
11 Flag rentekostnad
12 Flag decimotercero
13 Flag carouse
14 Flag sånn passe
15 Flag skrynkla
16 Flag kokospalm
17 Flag långrandig
18 Flag mujer con quien se tiene una cita

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 182 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 105 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 771 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3538 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4371 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4558 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 3760 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 4343 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 7434 3 2019-01-21 15:13:34
Guisos 4311 0 2018-09-06 13:21:53

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1120 - seconds.

mobiltelefon