logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for fast:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engfast
norspeed [a]: smekk, hastig
religion [v]: faste
strength [o]: fast, stødig, sterkt
speed [o]: fort, snar, hastig
spaspeed [a]: veloz, rápido
religion [v]: ayunar
strength [o]: firmemente
speed [o]: aprisa, de prisa, rápidamente
swespeed [a]: snabb, hastig
religion [v]: fasta
strength [o]: fast, stadigt, starkt
speed [o]: fort, snabbt, hastigt
Synonyms:
 1. [adj]: accelerated [st], accelerating [st], alacritous [st], blistering [st], hot [st], red-hot [st], double-quick [st], express [st], fast-breaking [st], fast-paced [st], fleet [st], swift [st], high-speed [st], high-velocity [st], hurrying [st], scurrying [st], immediate [st], prompt [st], quick [st], straightaway [st], instantaneous [st], instant [st], meteoric [st], quick [st], speedy [st], rapid [st], rapid [st], speedy [st], smart [st], speeding [st], winged [st], windy [st], expedited [rt], hurried [rt], sudden [rt]
 2. [adj]: allegro [st], allegretto [st], andantino [st], presto [st], prestissimo [st], vivace [st]
 3. [adj]: smooth [st]
 4. [adj]: barred, bolted, latched, locked, secured, fastened [st]
 5. [adj]: impervious [st], imperviable [st]
 6. [adj]: debauched, degenerate, degraded, dissipated, dissolute, libertine, profligate, riotous, immoral [st]
 7. [adj]: flying, quick, hurried [st]
 8. [adj]: firm, immobile, fixed [st]
 9. [adj]: firm, loyal, truehearted, faithful [st]
 10. [n]: fasting, abstinence [gt]
 11. [v]: abstain [gt], refrain [gt], desist [gt]
 12. [v]: abstain [gt], refrain [gt], desist [gt]
 13. [adv]: tight
antonyms:
 1. [adj]: slow
 2. [adj]: slow
 3. [adj]: slow
Derived terms:bed and breakfast, breakfast, colorfast, colorfastness, drive too fast, fast day, fasten, fasten again, fasten up, fasten with a clip, fastened, fastener, faster, fastidious, fastidiousness, fasting, fastness, hard-and-fast rule, have breakfast, move faster, snap fastener, steadfastness, unfasten, fast food, fastening, acid-fast, bed-and-breakfast, bedfast, belfast, breakfast area, breakfast food, breakfast nook, breakfast table, breakfast time, continental breakfast, corrugated fastener, cragfast, dog's breakfast, english breakfast tea, fast-breaking, fast-flying, fast-footed, fast-growing, fast-paced, fast asleep, fast break, fast buck, fast dye, fast lane, fast of ab, [Show less / more]
Example:
 1. I found a solution, but I found it so fast that it cant be the right solution.
 2. Im tired of eating fast food.
 3. Time has passed very fast.
 4. Youre not fast enough.
 5. Can you swim as fast as he?
 6. You have a tendency to talk too fast.
 7. However fast you may walk, you cant catch up with him.
 8. You walk too fast for me to keep up with you.
 9. Does he need to run so fast?
 10. Air travel is fast; sea travel is, however, restful.
 11. A strong wind is blowing and I cant walk fast.
 12. The express train went by so fast that we hardly saw it.
 13. If you run fast, you can catch the train.
 14. Walk fast so as to be in time.
 15. Our car was fast and soon got ahead of the other cars.
 16. Best of all, he learns things fast.
 17. How fast the plane is!
 18. Do you swim very fast, too?
 19. Does he have to run so fast?
 20. The rain made it impossible for me to drive fast.
Results found in Norwegian dictionary
norfast
engkunde [a]: regular, steady, established
sysselsetting [a]: permanent
posisjon [a]: steady, fixed, firm, stable
physics [a]: solid
behavior [a]: determined, resolute, decisive, firm, stout, tenacious
solid [a]: firm, solid
styrke [o]: fast, tightly, firmly
orubbligt [o]: firmly, solidly
bestemt [o]: firmly, resolutely, decisively, foursquare
medgivende [o]: while
konjunksjon [o]: though
selv om [o]: although, even though
spakunde [a]: fijo, regular, corriente
sysselsetting [a]: fijo
posisjon [a]: firme, fijo
physics [a]: sólido
behavior [a]: determinado, resuelto, firme, decidido, tenaz, decisivo
solid [a]: firme, sólido
styrke [o]: firmemente
orubbligt [o]: firmemente, sólidamente
bestemt [o]: firmemente, categóricamente
medgivende [o]: aunque
konjunksjon [o]: aunque
selv om [o]: aunque, a pesar de que, bien que
swekunde [a]: fast
medgivende [o]: fastän
Synonyms:
 1. avgjort, bestemt, fastholdt, fastlåst, fastspikret, handikappet, holdt igjen, immobil, låst, rolig, som en saltstøtte, stabil, stanset, stasjonær, stiv, stoppet, strandet, ubevegelig, ubønnhørlig, ufølsom, ufør, ugjenkallelig, urokkelig, urørlig, værfast
 2. bastant, blir ved sitt, egenvillig, flegmatisk, herskende, jernhard, kolerisk, konsekvent, pågående, påståelig, rigorøs, seig, sta, sterk, tro(fast), tverr, ubøyelig, ufravikelig, umedgjørlig, utholdende, varig, vedvarende, viljesterk, vrang(villig)
 3. beskyttet, dekket, farefri, gardert, helgardert, i gode hender, idiotsikker (muntlig mening), på den sikre side, på det tørre, sikker, sikret, solid, sorgfri, trygg, utenfor fare
 4. detaljert, dyptgående, fullstendig, fullt og fast, fyldig, gjennomført, grundig, i dybden, inngående, nøye, omfattende, omhyggelig, profesjonelt, pålitelig, redelig, skikkelig, systematisk, til bunns, til gagns, troverdig, ut og inn, utførlig, uttømmende, vidløftig
 5. faktisk, fysisk, håndfast, håndgripelig, inkarnert, jordbunden, jordisk, konkret, legemlig, materialistisk, materiell, reell, sansbar, sanselig, stofflig, substansiell, timelig, virkelig
 6. hard, motstandsdyktig, steinhard, ubrytelig, uendret
Derived terms:binde fast, bli sittende fast, strekkfasthet, ildfast form, ildfast leire, ildfast stein, fargefasthet, fast honorar, fast eiendom, fast mål, fast form, fast pris, fast skriveminne, faste, faste utgifter, fastbinde igjen, fastedag, fastfrosset, fastholdende, fasthet, fastlenke, fastkile, fastklemt, fastklemming, fastklebende, fastland, fastne, fastne i minnet, fastsette, fastsittende, fastslå, fastslå gjennom dom, fastslått regel, fastsnøret, fastspenning, fastspikre, fastsette prisen på, fastsatt, fast følge, fast kjæreste, gjøre fast, holde fast, holde fast ved, holde fast ved sine krav, holde seg fast ved, henge fast, henge seg fast, ikke fastsittende, kile fast, klemme fast, [Show less / more]
Anagrams:saft
Example:
 1. Vi ble sittende fast i trafikken.
 2. Folk har en tendens til å gro fast når de får en fast stilling.
 3. Jeg er lei av å spise fast food.
 4. Er det noen medisiner du tar fast?
 5. De satt fast i heisen i fire timer.
 6. Tom snakket med fast stemme.
Results found in Swedish dictionary
swefast
engkund [a]: regular, steady, established
sysselsättning [a]: permanent
position [a]: steady, fixed, firm, stable
physics [a]: solid
behavior [a]: determined, resolute, decisive, firm, stout, tenacious
solid [a]: firm, solid
styrka [o]: fast, tightly, firmly
konjunktion [o]: though
orubbligt [o]: firmly, solidly
bestämt [o]: firmly, resolutely, decisively, foursquare
norkund [a]: fast
spakund [a]: fijo, regular, corriente
sysselsättning [a]: fijo
position [a]: firme, fijo
physics [a]: sólido
behavior [a]: determinado, resuelto, firme, decidido, tenaz, decisivo
solid [a]: firme, sólido
styrka [o]: firmemente
konjunktion [o]: aunque
orubbligt [o]: firmemente, sólidamente
bestämt [o]: firmemente, categóricamente
Synonyms:
 1. orörlig, fästad
 2. massiv, tät, solid
 3. stabil, stadig, oomkullrunkelig, hårdnackad, bestämd, envis, ståndaktig, obeveklig
 4. varaktig, varaktigt, stadigvarande, ständig, bestående
 5. hållbar, kraftig, stark, rejäl, hård, kompakt, gedigen
 6. orubblig, robust, bastant, stadigt, trygg, balanserad
 7. oförtruten, handfast, viktbärande, korpulent
 8. mildra, stillastående, fridsam, fridfull, dämpa, ostörd, lugn, lugna, fridfullt, rofylld, lugnt
 9. men
Derived terms:andelsfastighet, binda fast, bli fast, bli fasthakad, eldfast, eldfast form, eldfast lera, eldfast tegel, fast, fars faster, fast arvode, fast egendom, fast föresats, fast form, fast pris, fast skrivminne, fasta, fasta utgifter, fastän, fastbinda igen, fastedag, faster, fastfrusen, fasthållande, fasthet, fastighetsmäklare, fastighetsmäklerska, fastighetsskötare, fastkedja, fastkilad, fastklämd, fastklämning, fastklibbande, fastland, fastna, fastna i minnet, fastsätta, fastsittande, fastslå, fastslå genom dom, fastslagen regel, fastsnörd, fastspänning, fastspika, fastställa, fastställa priset på, fastställd, göra fast, hålla fast, hålla fast vid, [Show less / more]
Anagrams:saft
Example:
 1. De kör fast.
 2. Tom har åkt fast för rattfylleri två gånger.
 3. Tom är fast anställd.
 4. Har du fast anställning?
 5. Jag åkte aldrig fast.
 6. Han åkte fast för rattfylleri.
 7. Is är vatten i fast form.
 8. Ta fast honom!
 9. Han fick inte inta någon som helst fast föda.
 10. Hon har fått fast anställning.
 11. De har ingen fast bostad.
 12. Det här är en fast sammansättning.
 13. De sa att de skulle göra läxorna, fast de gick på bio.
Similar words:
engfact
engfat
norfant
norfart
norfas
norfase
norfasit
Your last searches:
 1. fastLast searches

# NAL Term
1 Flag halvåpen
2 Flag stamaktier
3 Flag kjempebra
4 Flag halagüeño
5 Flag rumba
6 Flag planta
7 Flag tapar
8 Flag egocentric
9 Flag keiserinne
10 Flag plenty of
11 Flag hacer campaña en contra de
12 Flag hablar por sí solo
13 Flag ha till förfogande
14 Flag gravör
15 Flag ha överhanden
16 Flag ha overhånd
17 Flag lisiadura
18 Flag stout

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 279 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2295 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7652 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2036 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2625 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5548 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6369 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6872 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1386 - seconds.

mobiltelefon