logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for fastholdt:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norfastholdt
enggeneral [?]: collaborator
spageneral [?]: mantiene
swegeneral [?]: bibehållas
Synonyms:avgjort, bestemt, fast, fastlåst, fastspikret, handikappet, holdt igjen, immobil, låst, rolig, som en saltstøtte, stabil, stanset, stasjonær, stiv, stoppet, strandet, ubevegelig, ubønnhørlig, ufølsom, ufør, ugjenkallelig, urokkelig, urørlig, værfast
Example:
 1. Jeg har ikke tenkt tanken engang, sa Grøndahl som imidlertid fastholdt at kritikken mot Høyres skolepolitikk gjaldt at man ikke var villig til å oppfatte problemstillinger omkring toleranse, åndsfrihet og menneskerettigheter verden over, foruten å stille tilstrekkelige midler til opplæring av innvandrerbarn i utformingen av sin skolepolitikk.
 2. Økede egenandeler, opplegg for toprissystem for legetjenester, kokebok i rasering av velferdsstaten, fastholdt Leveraas.
 3. 18 huseiere har siden den tid fastholdt sine krav om erstatning og vil ikke godta en avvisning av kravet med den begrunnelse fra offentlige myndigheter at de allerede var fraflyttet da vedtaket om avfolking av øygruppen ble fattet.
 4. Andre i faget, som var modne og erfarne kunsthistorikere den gang, har nemlig fastholdt at forbudet virket urimelig rigorøst.
 5. Antallet skeptikere som fastholdt at det var høyst usikkert hvorvidt han ville stille opp igjen for en ny fireårs periode, forøvrig bare åtte dager før han fyller 73 år, ble stadig færre utover kvelden.
 6. Begge fastholdt at de hadde legitimert seg som politi, men at de allikevel var blitt angrepet av 15 punktere slik at de måtte rømme ut på gaten.
 7. Bystyrets flertall fastholdt at kjøreavgift er hjemlet i norsk lov og at det er opp til Stortinget å bestemme om avgiften også kan brukes til andre formål enn å finansiere Grunnlinjen / Vannlinjen og Henrik Ibsenringen.
 8. Cruz fastholdt på sin side at valgene ikke kan betraktes som frie så lenge sandinistregjeringen nekter å innlede en dialog med geriljaen.
 9. De klaget til barnehavens styre, som fastholdt beslutningen.
 10. De østerrikske myndigheter fastholdt fra begynnelsen av at det ikke finnes noen offisiell avtale som forpliktet dem til å utlevere de to pikene til Tsjekkoslovakia, selv om de er mindreårige.
 11. Den overordnede målsetningen om bygging av familieboliger blir imidlertid fastholdt.
 12. Dernest fastholdt Przemyks mor, den opposisjonelle forfatterinnen Barbara Sadowska, sin tidligere forklaring som utelukkende belastet de to politimenn.
 13. Dessverre ser det ut til at de fleste av lekkasjestandpunktene er fastholdt, selv om det nå er blitt faseinndelt.
 14. Det er ikke kjent hva som skal ha kommet ut av dette møte, men fremtredende palestinske talsmenn har den siste uken fastholdt at nasjonalkongressen skal samles enten det nå blir i Alger eller en annen arabisk hovedstad eller endog på et skip i Middelhavet som en av Arafats nærmeste medarbeidere uttrykte det forleden.
 15. Det særlige i hennes kunst er dens uhørte konsentrasjon om enkle elementer, lyset og landskapets form fastholdt i nærmest ideogramstil.
 16. Det var da heller ikke overraskende at toppmøtet munnet ut i politiske erklæringer som fastholdt at Vesten, med USA i spissen, er skyld i den spente internasjonale situasjon.
 17. Dette representerer en klar kapitulasjon fra den israelske regjering, som fra starten av fastholdt at det ikke ville komme på tale å slippe de fire shiamuslimene fri bare for å få libaneserne tilbake til forhandlingsbordet igjen.
 18. Edelshtein har fastholdt at narkotikaen var plantet i leiligheten hans som ledd i myndighetenes kampanje mot jødiske aktivister.
 19. Efter å ha tatt beslutningen, fastholdt imidlertid Phillips sine tidligere utsagn om at det nederlandske Heeremaverftets byggetilbud var klart gunstigere og at oppdraget derfor rent forretningsmessig burde ha havnet der.
 20. Engebretsen har hele tiden fastholdt at han har fått papirene av en person som hadde en høy stilling under krigen, men han har nektet å oppgi hvem dette er.
 21. Et vibrerende, dekorativt mylder av store og små strøk overlapper hverandre oppover fra billeddypet, fastholdt i rektangulære og sirkulære plan, avstemt i farven med musikalsk sikkerhet.
 22. Frankrike henviser til sin tradisjonelle liberale eksilpolitikk, og har fastholdt at man ikke kan sende de spanske eksilbaskerne tilbake over grensen.
 23. Frifinnelsen var ikke bare en stor seier for Cederholm, som hele tiden hadde fastholdt at han var uskyldig.
 24. General Rogers fastholdt derimot at strategien med fleksibel gjengjeldelse og dermed eventuelt første bruk av atomvåpen fortsatt har full gyldighet.
 25. Han fastholdt at avslaget til Los Angeles er definitivt på grunn av amerikanernes brudd på OLreglene, men avviste spådommene om at de olympiske leker nå ikke lenger har noen fremtid.
 26. Han fastholdt at den arbeidstidsordning som idag praktiseres ligger innenfor forskriftenes bestemmelser om den alminnelige arbeidstid.
 27. Han fastholdt at han var valgt, fordi han hadde fått beskjed om dette av innenriksdepartementet.
 28. Han fastholdt at regjeringen ikke vil tillate at skolenes verdslige status blir endret.
 29. Han fastholdt dessuten at det selv i den nuværende utgave av Luftfartsplanen ligger vesentlige avklaringer av flyplasspørsmålet for Osloområdet.
 30. Han innrømmet at den svenske regjeringen kanskje hadde vært litt rask med devalueringen i 1982, men fastholdt prinsippet om at nabolandene bør informeres på forhånd.
Similar words:
norfastholde
norfasthet
swefasthet
engfalsehood
engfarthest
engfast food
engfastened
Your last searches:
 1. fastholdt



Last searches

# NAL Term
1 Flag title
2 Flag gjøre hakkemat av
3 Flag tomar la temperatura a alguien
4 Flag tolerante
5 Flag framgrave
6 Flag muglet
7 Flag diente canino
8 Flag behå
9 Flag malteser
10 Flag tillströmning
11 Flag cremar
12 Flag slopande
13 Flag bache aéreo
14 Flag cegado
15 Flag dissosiere
16 Flag del norte
17 Flag ponente
18 Flag snygga upp

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1491 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1612 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2208 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3409 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9619 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3207 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3962 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6688 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7409 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8085 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1934 - seconds.

mobiltelefon