logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for fastlegge:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norfastlegge
enggeneral [v]: determine, lay down
spageneral [v]: determinar
swegeneral [v]: fastslå
Example:
 1. Det er ikke lærernes, men politikernes oppgave å fastlegge verdigrunnlaget i skolen.
 2. Selv med en politisk ledelse som er positiv, tror jeg det må et såvidt grundig løft til for å endre dagens administrasjonsrutine at jeg vil foreslå at det nedsettes et utvalg for å avklare arbeidsdelingen og fastlegge samarbeidsformene mellom Reiselivsseksjonen og det kommersielle selskapet til reiselivsnæringen.
 3. Skiforeningen ønsker å fastlegge en grense for å få et sikrere grunnlag for investeringer i nytt løypenett i Sørmarka.
 4. A beslaglegge ytterligere vakkert friluftsområde for å forlenge en rullebane med 300 - 400 meter røklegger kanskje forbigående, men løser ikke den hovedoppgave Stortinget står overfor ; å vurdere og fastlegge politiske retningslinjer for Fornebus og Gardermoens rolle i flytrafikken frem til og i et rimelig tidsrom utover århundreskiftet.
 5. Arce fremholdt ellers at den lovgivende forsamling som velges 4. november, vil utarbeide en forfatning som vil fastlegge de juridiske og politiske prinsipper for bygging av sosialismen.
 6. Bl.a. må det skje ved prinsipielt å fastlegge et realøkonomisk nivå for produksjonsstøtten, slik Dagspresseutvalget foreslo det, men dessuten nøye vurdere bladportoutviklingen, den offentlige informasjons og kunngjøringstjenesten og andre viktige elementer som i sin konsekvens berører avisøkonomien.
 7. Det er ikke vår oppgave å fastlegge praksis, sier byråsjef Ragnar Askheim i Justisdepartementet til Aftenposten.
 8. Det er verre for de firmaer som ikke kan fastlegge sine produksjonsplaner i samme grad og som derfor ikke kan foreta langsiktige bestillinger, sier Gulliksrud.
 9. En ny amerikansk eksportlov, som nå drøftes i Kongressen i Washington, vil fastsette hvor strenge restriksjonene skal bli og ventes også å fastlegge regler for reeksport av amerikanske produkter.
 10. For å fastlegge bytteforholdet mellom de selskaper som fusjoneres, har man beregnet selskapenes relative substansverdi og fremtidige inntjeningspotensial.
 11. Formannen i arbeidsgruppen, som har vurdert saken, Høyres Leif Nybø, understreket i sitt innlegg at det ikke er mulig å fastlegge generelle regler for hvor lang en saksfremstilling bør være, men vanligvis bør den ikke overstige totre A4sider.
 12. Her kommer Regjeringen til å trekke opp prinsippene og fastlegge virkemidlene i arbeidet for et enklere lov og regelverk.
 13. Isteden skal forvaltningsloven fastlegge Norges Banks virksomhet.
 14. Kommunalminister Arne Rettedal svarte at loven ikke inneholder noe uttrykkelig forbud mot at kommunene uttaler seg om saker som statlige myndigheter skal ta seg av, og på dette grunnlag kan man heller ikke fastlegge noe forbud mot at kommunestyrene uttaler seg om sikkerhetspolitiske spørsmål.
 15. Kongressen er samlet for i fem dager å fastlegge sosialdemokratisk politikk.
 16. Miljøverndepartementet har med kort frist anmodet kommunene rundt Sørmarka, nemlig Ski, Oppegård, Enebakk og Oslo, om å fastlegge en Markagrense.
 17. NSBs hovedadministrasjon bør utvikles til et konsern og stabsorgan for generaldirektøren, og virksomheten i hovedadministrasjonen bør konsentreres til å fastlegge strategi og ivareta den overordnede økonomiske styring og fastlegge teknologisk standard for den samlede jernbanedrift, sa Norden.
 18. Venstre ønsker en offentlig nasjonal helseplan som skal fastlegge rammene for helse og sosialpolitikken.
 19. Vi har et utredningsoppdrag for formannskapet om det juridiske grunnlag for å fastlegge ansvarsforhold.
 20. Viktigste saker var å fastlegge de fremtidige retningslinjer og godkjenne de vedtekter som interimsstyret hadde fremlagt.
 21. Å fastlegge dette, håper jeg ingen vil overlate til et offentlig utvalg.
 22. Det er ikke Regjeringens sak å bestemme hvilke idrettsgrener NRK bør vie reportasjer, og det er ikke tvil om at det er NRKledelsens ansvar å fastlegge de programpolitiske retningslinjer i dette spørsmål, fremholdt kulturminister Lars Roar Langslet i Stortingets spørretime iformiddag.
 23. At flykapringer vil kunne inntreffe i Norge, har Regjeringen tatt konsekvensen av ved å utarbeide beredskapsplaner og fastlegge klare prosedyrer for episoder av denne art.
 24. Da Europafederasjonens generalforsamling i september måned skulle fastlegge luftvåpenEM for 1988 fikk Norge mesterskapet i kamp med flere nasjoner.
 25. Den eneste saken som virkelig vakte storm på Høyres landsmøte var forslaget om å fastlegge som programpost for neste stortingsperiode at Høyre skulle gå inn for å likestille omsorgsarbeide i hjemmet med lønnet arbeide i forhold til folketrygden.
 26. Dermed er YS først ute med å fastlegge retningslinjer for oppgjøret.
 27. Det brukes uforholdsmessig mye ressurser på enkeltsaksbehandlingen, detaljstyringen, i forhold til de ressurser som blir brukt til å fastlegge de overordnede rammene.
 28. Det er for tidlig å fastlegge det endelige mønsteret for spredning av denne utdannelsen, heter det i stortingsmeldingen.
 29. Det er opp til Stortinget å fastlegge en nasjonal skatte og fordelingspolitikk.
 30. Divisjonsdirektør Halvor Stormoen i Astrup Høyer forteller at det også for dette prosjektet pågår en markedsundersøkelse blant annet for å fastlegge størrelsen på hotelldelen.
Similar words:
norfastlegge
norfastlenke
norfastende
norfargelegge
norfastsette
norfallende
norfastboende
Your last searches:
 1. fastlegge


Fastlegge was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) fastlegge
Gerundio: fastleggende
Past participle: fastlegget
Indikative
1. Present
 • jeg
  fastlegger
 • du
  fastlegger
 • han
  fastlegger
 • vi
  fastlegger
 • dere
  fastlegger
 • de
  fastlegger
8. Perfect
 • jeg
  har fastlegget
 • du
  har fastlegget
 • han
  har fastlegget
 • vi
  har fastlegget
 • dere
  har fastlegget
 • de
  har fastlegget
2. Imperfect
 • jeg
  fastlegget
 • du
  fastlegget
 • han
  fastlegget
 • vi
  fastlegget
 • dere
  fastlegget
 • de
  fastlegget
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde fastlegget
 • du
  hadde fastlegget
 • han
  hadde fastlegget
 • vi
  hadde fastlegget
 • dere
  hadde fastlegget
 • de
  hadde fastlegget
4a. Future
 • jeg
  vil/skal fastlegge
 • du
  vil/skal fastlegge
 • han
  vil/skal fastlegge
 • vi
  vil/skal fastlegge
 • dere
  vil/skal fastlegge
 • de
  vil/skal fastlegge
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha fastlegget
 • du
  vil/skal ha fastlegget
 • han
  vil/skal ha fastlegget
 • vi
  vil/skal ha fastlegget
 • dere
  vil/skal ha fastlegget
 • de
  vil/skal ha fastlegget
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle fastlegge
 • du
  ville/skulle fastlegge
 • han
  ville/skulle fastlegge
 • vi
  ville/skulle fastlegge
 • dere
  ville/skulle fastlegge
 • de
  ville/skulle fastlegge
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha fastlegget
 • du
  ville/skulle ha fastlegget
 • han
  ville/skulle ha fastlegget
 • vi
  ville/skulle ha fastlegget
 • dere
  ville/skulle ha fastlegget
 • de
  ville/skulle ha fastlegget
Imperative
Affirmative
 • du
  fastlegg!
 • vi
  La oss fastlegge!
 • dere
  fastlegg!
Negative
 • du
  ikke fastlegg! (fastlegg ikke)!
 • dere
  ikke fastlegg! (fastlegg ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag albue
2 Flag favoreciente
3 Flag fatalmente
4 Flag forunderlig
5 Flag favorable
6 Flag merodeo
7 Flag lösning
8 Flag neurotic
9 Flag tasca
10 Flag fastslått
11 Flag mulish
12 Flag head of state
13 Flag beleire
14 Flag regulator
15 Flag rebrote
16 Flag spetälsk
17 Flag sydpol
18 Flag vaisenhus

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 29 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1249 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 399 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1056 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3857 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4724 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4937 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4076 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4719 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8356 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1233 - seconds.

mobiltelefon