logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for felle:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norfelle
enggeneral [n]: mantrap
bedrageri [n]: snare, trap, setup [informal]
animals [n]: trap
general [v]: strike down
falle [v]: trip up
three [v]: chop down
zoology [v]: shed, molt
botany [v]: shed
law [v]: condemn, convict, find guilty
hugge ned [v]: cut down, fell, bring down
gårsdrift [n]: corral, enclosure, pen
spageneral [n]: trampa [f]
bedrageri [n]: trampa [f]
animals [n]: trampa [f]
general [v]: derribar
falla [v]: poner la zancadilla, hacer tropezar
three [v]: talar
zoology [v]: mudar
botany [v]: despojarse de
law [v]: condenar, sentenciar
hugge ned [v]: talar, cortar, derribar
gårsdrift [n]: corral [m], aprisco [m]
swegeneral [n]: fälla
gårsdrift [n]: fålla
Synonyms:
 1. avlive, drepe, drukne, ekspedere, forgifte, gi nådestøtet, gjøre det av med, gjøre ende på, gjøre et hode kortere, henge, henrette, kvele, kverke, la hodene rulle, likvidere, lynsje, massakrere, myrde, skyte, slakte, slå i hjel, stikke ned, ta av dage, ta livet av, vri halsen om på
 2. blodsbror, busse, fast følge, fosterbror, hjertevenn, kamerat, kompis, ledsager, livspartner, sammensvoren, venn, våpenbror
Derived terms:arbeidstilfelle, bundsfelle, død ved et ulykkestilfelle, enkelttilfelle, Europeiske fellesskap, felle sammen, felle inn, felle ut, fellende utslag, fellende, fange med en felle, for tilfelle, fordel i tvilsomt tilfelle, felles, felles faktor, fellesnevner, fellesskap, grensetilfelle, håpløst tilfelle, i det tilfellet at, i dette tilfellet, i tilfelle, i alle tilfeller, i et hvert tilfelle, i tilfelle at, løvfellende, minefelle, motfellende, nødstilfelle, presedenstilfelle, rottefelle, største felles faktor, tilfelle, tjenestefrihet i spesielle tilfeller, være et håpløst tilfelle, ved det tilfellet, bunnfelle, domfelle, nedfelle, sakfelle, utfelle, domfellelse, ektefelle, felles-, felleskirkelig, fellesskapsånd, fellesstyre, fellesundervisning, forbundsfelle, gratis fellesnett[Show less / more]
Anagrams:lefle
Wiki:En felle (av norrønt fella, som betyr fall eller falle) eller fangstfelle er en fangstinnretning til å fange ville dyr og fugler med. Jaktformen blir omtalt som fangst. Blant de mest primitive fellene er såkalte fangstgroper og dyregraver.
Example:
 1. Det er efter mitt skjønn problematisk juridisk argumentasjon at manglende håndfast gjennomføring av disse prinsipper - bl.a. på grunn av Hauglins illojalitet - skal være grunnlag for å felle skolens ledelse.
 2. Det er ikke Statens oppgave å felle dommer om de estetiske sider av saken.
 3. Det er vel så viktig å kunne slakte et dyr riktig, å kunne ta vare på kjøttet som å felle det, mener Sandbu, og synes den svenske undersøkelsen bør være en alvorlig vekker til jegerne også her i landet.
 4. Du har lokket meg i en felle, Stein.
 5. Hvis du vil, kan jeg felle dem for deg, sa jeg, tilfeldigvis har jeg motorsagen i byen og som pensjonist har jeg jo tid nok.
 6. Hvordan kan jeg vite at dette ikke er en felle ?
 7. Jeg er egentlig ikke nervøs foran søndagens start, men er likevel fullt klar over at manglende rutine kan komme til å felle meg.
 8. Jeg gråt da hunden min døde, og er redd jeg vil felle noen tårer når pus forsvinner.
 9. Kan du felle hvilket tre det skulle være uten å gjøre for mye skade på omgivelsene ?
 10. Personlig vil jeg kalle dette å sette en felle, ikke provokasjon, sa Staff.
 11. Selv om vi ikke har noe juridisk å felle Elektrolux på i dette tilfelle, kan vi ikke sitte rolig og se kommunen miste arbeidsplasser på denne måten.
 12. Alt efter fire minutter i annen omgang kom utligningen på straffe ved Jan Madsen efterat Lynkeeper Ulf Larsen hadde måttet felle Halvor Storskogen.
 13. Altså kan det ikke haste med å felle de store furuene.
 14. Andre er avsporende eller forvirrende fordi ordet er delt på en slik måte at første ledd synes tilforlatelig, men utgjør en felle som vi med kurs i hurtiglesning plumper rett ut i.
 15. Arbeiderpartiets ledelse var selvsagt livende redd for denne utvikling og forsøkte uavlatelig å betegne dette som bare en episode efter at de hadde sørget for å felle Lyng og hans regjering efter bare tre uker.
 16. Både han og hans Anita er i en felle, hverdagsekteskapet i et hverdagssamfunn.
 17. CIO er visst svært interessert i å felle Bjørn Botta Skaare.
 18. Da skal naturmennesket Bjørn Braathen få ta overhånd, mens han og hans jaktlag er klare til å felle de åtte elgene de har lov til i Østerdalen.
 19. De har fått i oppdrag å felle 75 dyr, men efter seks måneders jakt er det bare innlevert prøver fra 19 seler, og jakten er slutt ved årsskiftet.
 20. De største autoritetene på området, prof. Arne Ljungqvist i Stockholm og prof. Donike i Köln, var ikke i tvil om at materialet som forelå var godt nok til å felle en dom.
 21. Demonstrasjonen av en Rappfelle, sammenlignet med en tyskprodusert tilsvarende efterlater ingen tvil hos oss.
 22. Den nå 59 år gamle DeLorean ble arrestert for 22 måneder siden efter at han var gått i en felle, satt opp av det føderale politiet, FBI.
 23. Den unge fiskeren vil absolutt ikke utrydde steinkobben, og han mener det er en fin start å felle 50 dyr for å se hvordan det virker inn på fisket.
 24. Der i huset har man også bestemt at viltnevnden kan gi tillatelse til å felle hakkespetter som hakker på forarbeidet treverk.
 25. Derimot bidro programmet utvilsomt til å felle knusende dommer i de tusen hjem over avdøde Anders Jahre.
 26. Det er beklagelig hvis humanetikerne ikke kan være med i en kamp for almene kristne og humanistiske verdier i en felle kamp mot destruktive krefter i verden.
 27. Det er både nødvendig og viktig å felle endel av de eldre trærne efterhvert for at ungskogen skal få bedre livsgrunnlag.
 28. Det er jo ikke vi, men OLkomiteen som må felle dommen og ganske sikkert også gjør det.
 29. Det er nok sannsynligvis ikke så enkelt at det bare er å endre norsk lov, og det er ikke min sak å felle noen dom over hva denne loven sier.
Similar words:
norfelles
engfelly
engfelloe
engfell
norfell
norfele
engfeeler
Your last searches:
 1. felle


Felle was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) felle
Gerundio: fellende
Past participle: felt
Indikative
1. Present
 • jeg
  feller
 • du
  feller
 • han
  feller
 • vi
  feller
 • dere
  feller
 • de
  feller
8. Perfect
 • jeg
  har felt
 • du
  har felt
 • han
  har felt
 • vi
  har felt
 • dere
  har felt
 • de
  har felt
2. Imperfect
 • jeg
  felte
 • du
  felte
 • han
  felte
 • vi
  felte
 • dere
  felte
 • de
  felte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde felt
 • du
  hadde felt
 • han
  hadde felt
 • vi
  hadde felt
 • dere
  hadde felt
 • de
  hadde felt
4a. Future
 • jeg
  vil/skal felle
 • du
  vil/skal felle
 • han
  vil/skal felle
 • vi
  vil/skal felle
 • dere
  vil/skal felle
 • de
  vil/skal felle
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha felt
 • du
  vil/skal ha felt
 • han
  vil/skal ha felt
 • vi
  vil/skal ha felt
 • dere
  vil/skal ha felt
 • de
  vil/skal ha felt
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle felle
 • du
  ville/skulle felle
 • han
  ville/skulle felle
 • vi
  ville/skulle felle
 • dere
  ville/skulle felle
 • de
  ville/skulle felle
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha felt
 • du
  ville/skulle ha felt
 • han
  ville/skulle ha felt
 • vi
  ville/skulle ha felt
 • dere
  ville/skulle ha felt
 • de
  ville/skulle ha felt
Imperative
Affirmative
 • du
  fell!
 • vi
  La oss felle!
 • dere
  fell!
Negative
 • du
  ikke fell! (fell ikke)!
 • dere
  ikke fell! (fell ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag ess
2 Flag cut across
3 Flag north
4 Flag bruke
5 Flag nab
6 Flag bob
7 Flag sky
8 Flag emulgere
9 Flag canal
10 Flag shot
11 Flag feber-
12 Flag etikk
13 Flag utan betänkande
14 Flag testing
15 Flag rest
16 Flag siv
17 Flag avlogget
18 Flag button

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 651 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3406 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 820 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1492 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4350 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5236 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5530 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4632 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5218 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9248 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1603 - seconds.

mobiltelefon