logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for feministisk:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norfeministisk
enggeneral [a]: feminist
spageneral [a]: feminista
swegeneral [a]: feministisk
Example:
 1. Det litterære venstre har på sin side vært travelt opptatt av å jatte med, å akseptere kritikkløst ethvert feministisk påfunn.
 2. Det norske litterære høyre kan med rette bebreides at det har oversett og bagatellisert feministisk kritikk av litteraturhistorie og litteraturforskning.
 3. I TVprogrammet 4. mai rundt Anna Wahlgrens bok om barns behov for familieliv, deltok Sissel Rønbeck med ordinær feministisk agitasjon og en representant for Norges Husmorforbund med et slags mellomstandpunkt.
 4. I handlingsprogrammet fra København kommer for første gang en virkelig feministisk erkjennelse til uttrykk.
 5. I sin dobbeltkronikk i Aftenposten 19. / 20. juni, skriver professor Stensaasen om radikal kjønnskvotering som om dette var et rent feministisk fenomen.
 6. Jeg kan i parentes nevne at jeg ivinter virket som gjesteprofessor i Hamburg, og feministisk teologi var emnet, sier Dagny Kaul.
 7. Margarethe von Trottas filmer dreier seg om søsterskap, enten biologisk eller i feministisk forstand.
 8. Men lørdag kveld slippes først Anja Breiens Papirfuglen løs, en psykothriller fra Oslomiljø som mange venter spent på efter det nyinnledede samarbeide med Knut Faldbakken om manuskript og med den Parishjemvendte Elisabeth Mortensen som feministisk advokat i en norsk debutrolle.
 9. Mitt inntrykk er at mange om har gitt opp kvinnebevegelsen, har fått nytt håp og mot, og feministisk innstilte menn føler at de igjen kan virke for kvinnefrigjøring.
 10. En milepæl for feministisk litteraturforskning i Norge, som kan føre til inngående debatt om litteraturforskningen generelt.
 11. Jeg vet ikke så mye om manus, men det blir en feministisk komedie.
 12. Vil vi oppleve en verdensomspennende feministisk revolusjon efter konferansen ? spør foredragsholderne.
 13. Arbeidet omtales som det mest omfattende forsøk hittil på å vurdere feministisk litteraturforskning politisk og tekstteoretisk.
 14. Men vårt århundre ville ikke ha blitt hva det er uten kvinnerevolusjon, og det er dannet en feministisk motgruppe, som også har sitt hovedkvarter i New York, The Adventuresses of Sherlock Holmes.
 15. Toril Moi presenterer de viktigste retningene innen angloamerikansk og fransk feministisk litteraturforskning idag.
Results found in Swedish dictionary
swefeministisk
enggeneral [a]: feminist
norgeneral [a]: feministisk
spageneral [a]: feminista
Similar words:
engfeminist
norfeminist
spafeminista
swefeminist
engfemininity
engfeminism
norfeminisere
Your last searches:
 1. feministiskLast searches

# NAL Term
1 Flag squarely in the middle
2 Flag ortoped
3 Flag fonda
4 Flag brosje
5 Flag anekdote
6 Flag landstiga
7 Flag cruelly
8 Flag scoreboard
9 Flag cripple
10 Flag karve i
11 Flag familiarize with
12 Flag philosophize
13 Flag negotiate
14 Flag flykt
15 Flag look
16 Flag sammanfallande
17 Flag koste
18 Flag blad

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 127 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 279 0 2022-10-17 23:14:50
röja 926 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2110 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7313 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1882 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2470 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5390 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6207 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6700 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1725 - seconds.

mobiltelefon