logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for feodalism:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Swedish dictionary
swefeodalism
enghistory [n]: feudalism
norhistory [n]: feodalisme
spahistory [n]: feudalismo [m]
Wiki:Feodalism (av franskans féodalisme, en avledning av senlatinets feodum som betyder landområden) är en term som myntades under franska revolutionen för att beteckna det gamla privilegiesamhälle man ville komma bort ifrån - en orsak till att begreppet redan från början fick en negativ klang. Det är besläktat med begreppen feodal, feodala relationer och feodalsamhälle, begrepp som används för att beteckna samhällen som präglas av ett visst slags relationer mellan länsherrar och deras vasaller (jämför franskans féodalité och société féodale). Feodala rättigheter innehades endast av vasaller och adel i det feodala samhället.
Similar words:
norfeodalisme
engfeudalism
spafeudalismo
engfederalism
swefeodal
swefederalism
engfetishism
Your last searches:
  1. feodalismLast searches

# NAL Term
1 Flag bulletin
2 Flag smutsig
3 Flag alojamiento
4 Flag fana
5 Flag restaurant med mat for henting
6 Flag kommunist
7 Flag klassetrinn
8 Flag lovsang
9 Flag kriminalitet
10 Flag tableta
11 Flag tabellering
12 Flag embalador
13 Flag taktekker
14 Flag ikke kunne
15 Flag medieval
16 Flag tro
17 Flag avis
18 Flag likkiste

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 514 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1428 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6410 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1451 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2104 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4982 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5829 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6262 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5274 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5798 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1480 - seconds.

mobiltelefon