logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for fertilisering:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norfertilisering
enggeneral [?]: fertilization
spageneral [?]: la fertilización
swegeneral [?]: gödsling
Synonyms:befruktning, formering, unnfangelse
Example:
 1. Jeg kan ikke følge Jacob Jervell når han sier ja til in vitro fertilisering for hustru og ektemann, men nei til å gi det befruktede egget til en annen kvinne enn den egget ble hentet fra.
 2. Befruktning ved prøverørsmetoden - in vitro fertilisering - er hun en varm tilhenger av - og kaster seg gjerne inn i etikkdebatten her også.
 3. Det har blant annet kommet klart frem gjennom diskusjonen i kjølvannet av alle nyheter om prøverørsbarna - in vitro fertilisering - en metode som det nå også ser ut til at man vil lykkes med her i landet.
 4. Han mente at det kunne være for restriktivt dersom man bare ville tillate forskning som tok sikte på å gjøre selve prosessen for in vitro fertilisering bedre.
 5. Kristelig Folkeparti avga i mars i år en innstilling om Kunstig inseminasjon, in vitro fertilisering.
 6. Professor Knut Erik Tranøy tok for seg de etiske aspekter ved in vitro fertilisering og forskning med befruktede menneskeegg.
 7. På møtet innledet også overlege Petter Fylling om behovet for og praktisk gjennomføring av in vitro fertilisering og embryooverføring.
 8. Utvalg for forskningsetikk innen Rådet for medisinsk forskning, har imidlertid gitt en foreløbig utredning om Etiske retningslinjer ved kunstig befruktning og in vitro fertilisering.
 9. Inntil man behersker dette på et tilfredsstillende nivå, bør man sette ressursene inn på dette - før man begynner med medisinsk praksis av typen prøverørsbarn : in vitro fertilisering.
 10. Jeg så det som en oppgave å peke på endel av de prinsipielle motforestillinger som kan reises i forbindelse med innføring av nye teknikker som in vitro fertilisering, prenatal diagnostikk, transplantering av apehjerter m.m.
 11. Statssekretær Nøklebye Heiberg uttalte videre til Dagsrevyen 9. januar at det er søkt å sette opp et motsetningsforhold mellom in vitro fertilisering og perinatal medisin.
Similar words:
norfernissering
norfertilisere
swefertilisera
engfertilizer
engfertilization
engfertilize
norfeiljustering
Your last searches:
 1. fertiliseringLast searches

# NAL Term
1 Flag mesta
2 Flag hvis
3 Flag empingorotarse
4 Flag sátiro
5 Flag sparra
6 Flag enevoldshersker
7 Flag utskrivning
8 Flag reflejarse
9 Flag bokstavelig
10 Flag descabezamiento
11 Flag kakerlakk
12 Flag pyntebukett
13 Flag kjerringemne
14 Flag arrestera
15 Flag konsultera
16 Flag dra ut
17 Flag pel
18 Flag afición

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1491 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1612 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2208 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3409 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9619 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3207 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3962 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6688 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7409 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8085 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2705 - seconds.

mobiltelefon