logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for fertilitet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norfertilitet
engagriculture [n]: fecundity, fruitfulness, fertility
medicine [n]: fertility, fecundity
spaagriculture [n]: fecundidad [f], fertilidad [f]
medicine [n]: fertilidad [f], fecundidad [f]
sweagriculture [n]: fertilitet
Wiki:Fertilitet eller fruktbarhet er et mål på hvor lett kvinner og menn kan få barn. I befolkningssammenhenger kan fertilitet bety hvor mye folket føder i forhold til folketallet. Det motsatte av fertilitet er sterilitet.
Example:
  1. I en tid da menneskene i teorien har vunnet kontroll over sin fertilitet, er det ikke alltid slik i praksis.
  2. Andre har funnet at carnitin er av meget stor betydning for sædcellenes energiproduksjon, og det foregår i dag spennende forskning om carnitin og mannlig fertilitet.
  3. De vil i første omgang satse på søvnlaboratorium, idrettsmedisin og fertilitet, i tillegg til et bredt behandlingstilbud for eldre.
  4. I tillegg vil vi satse på helseopplysning, og på forsknings og utviklingsarbeid innenfor kolesterolstoffskiftet, billeddiagnostikk og fertilitet, sier initiativtageren, professor Håvard Skre.
Results found in Swedish dictionary
swefertilitet
engagriculture [n]: fecundity, fruitfulness, fertility
medicine [n]: fertility, fecundity
noragriculture [n]: fertilitet
spaagriculture [n]: fecundidad [f], fertilidad [f]
medicine [n]: fertilidad [f], fecundidad [f]
Wiki:Fertilitet är förmågan att fortplanta sig, begreppet är däremot inte direkt synonymt med fruktsamhet. I demografiska sammanhang används nämligen fertilitet i betydelsen ""realiserad fruktsamhet"", d v s hur många barn som faktiskt föds. Förmågan att helt enkelt kunna alstra barn kallas fekunditet.
Similar words:
engfertility
engfertilizer
engfertilize
norfertilisere
spafertilidad
engfertile
spafertilizar
Your last searches:
  1. fertilitetLast searches

# NAL Term
1 Flag fathom
2 Flag knäpp
3 Flag cien
4 Flag hundse
5 Flag jute
6 Flag nosa
7 Flag rugby
8 Flag otro lado
9 Flag midwife
10 Flag rapport
11 Flag snaggad
12 Flag paño
13 Flag warfare
14 Flag rebajar
15 Flag accommodate
16 Flag listo
17 Flag storm
18 Flag galen

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1536 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1810 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2076 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1758 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2370 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3842 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2405 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2774 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5316 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5116 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1788 - seconds.

mobiltelefon